Advokat Tina Linnelyst Advokat Tina Linnelyst

Tina Linnelyst

Advokat


Ret&Råd Gentofte v/ advokat Tina Linnelyst
Runebergs Alle 4 (postadresse)
2820 Gentofte
+45 29 13 50 88

E-mail: til@ret-raad.dk Mobil: +45 29 13 50 88

Faglig profil:

Jeg er specialiseret i rådgivning indenfor familieretten og fast ejendom. I mit arbejde har jeg særlig fokus på indgåelse af aftaler/kontrakter, der kan give parterne afklaring i situationen, og derudover også et godt grundlag for et eventuelt fremadrettet samarbejde. Derudover beskæftiger jeg mig med retssager generelt, herunder om børn, bopæl, fast ejendom og andre tvister.

Samliv/skilsmisse og formueforhold

I min privatrådgivning arbejder jeg for at gøre juraen forståelig, belyse muligheder og løsninger samt for at give mine klienter et solidt grundlag for at træffe et oplyst valg - eller fravalg. 

I forbindelse med separation/skilsmisse og samlivsophævelse indgår jeg typisk i dialogen om økonomi, salg af bolig, børn, bopæl, samvær, bidrag og andre emner. Jeg sørger for, at de relevante emner behandles, når bodelingsaftalen skal på plads.

Bolig/ejendomme.

Fast ejendom er mit omdrejningspunkt. Mit arbejde som Boligadvokat, Statsaut. ejendomsmægler, Valuar samt en mangeårig beskæftigelse i den finansielle sektor har givet mig kendskab til forhold omkring byggeri, entreprise og ejendomsrelateret lovgivning. Jeg har derudover erfaring fra bestyrelsesarbejde i ejerforeninger, og bistår både lejere og udlejere ved indgåelse af kontrakter, tvister, handler mv.

Jeg er medlem af

Mine seneste blogs

Når det ikke længere er så yndigt – separation eller skilsmisse?

Engang var ægteskabet et mål i sig selv. Var man gift, kunne man få adgang til en lejlighed, leve som et par, stifte familie og indrette sig i tillid til, at sådan skulle det være, indtil døden skilte dem ad.
Af Tina Linnelyst Advokat

Konfirmation – Er du bopælsforælder, har du muligvis ret til ekstra bidrag

En bopælsforælder kan som udgangspunkt opnå et særligt konfirmationsbidrag i anledning af, at barnet skal konfirmeres. Bidraget udgør kr. 3.471 i 2016, og svarer til 3 gange normalbidragssats. Beløbet er fradragsberettiget for bidragsbetaler.
Af Tina Linnelyst Advokat

Hvem skal betale huslejen, hvis den ene part flytter?

Mange ejer eller lejer en fælles bolig sammen med ægtefællen/kæresten, og det er ikke altid, at parterne er helt klar over, hvem der er registreret som den formelle lejer eller tinglyste ejer. I dagligdagen indretter mange sig på, at udgifterne til boligen fordeles i fællesskabet. Derudover er parterne ofte uvidende om, hvordan formalia omkring betalingsforpligtelserne egentlig er.
Af Tina Linnelyst Advokat