Jette Røgild

Jette Røgild

Advokat
Enkeltmandsvirksomhed Jette Røgild, CVR 43 08 66 77

Faglig profil:

Mit speciale er rådgivning inden for familieret, skilsmisseret, socialret, tvangsanbringelser og beskæftigelsesret.

Jeg har i mere end 25 år beskæftiget mig med sager på det familieretlige område og på social- og beskæftigelsesområdet.

Jeg har i 7 år været kontorchef i Statsforvaltningen, der var den myndighed, der behandlede familieretlige sager.

Jeg har også i 7½ år været ankechef i Ankestyrelsen, der behandler sager på social- og beskæftigelsesområdet f.eks. sager om tvangsanbringelse og sager efter serviceloven.

Jeg har derfor et indgående kendskab til regler og praksis både på disse områder. Jeg kender systemet indefra og ved hvordan det arbejder. Den viden bruger jeg til at hjælpe dig godt gennem din sag.

Familieret:

Jeg er specialist i sager om forældremyndighed, børnenes bopæl og samvær og sager om børne- og ægtefællebidrag.  Jeg har arbejdet mange år i Statsforvaltningen, og har et indgående kendskab til sagsbehandlingen i Statsforvaltningen/Familieretshuset, og kan derfor give en kvalificeret rådgivning om, hvad man kan forvente under sagsbehandlingen og om hvilken afgørelse, myndighederne vil komme frem til.

Jeg har mange års erfaring med sager om skilsmisse, separation og samlivsophævelser og om alle de mange spørgsmål, der skal findes løsninger på, når man går fra hinanden – uanset om man er gift eller ugift samlevende.

Tvangsanbringelse af børn:

Jeg har igennem mange år i Ankestyrelsen arbejdet med sager om tvangsanbringelse af børn. Jeg kender reglerne og praksis på dette område indgående. Jeg kan derfor hjælpe og give en kvalificeret rådgivning om, hvad man kan forvente under sagsbehandlingen og om hvilken afgørelse, myndighederne vil kunne komme frem til både i børn og unge-udvalget og i Ankestyrelsen.

Social- og beskæftigelsesret og skolesager:

Jeg har fra min tid i Ankestyrelsen et indgående kendskab til regler og praksis på servicelovens handicapområde både for voksne og børn f.eks. sager om nødvendige merudgifter, støtte til bil, støtte til børn med handicap og tabt arbejdsfortjeneste til forældre. 

Jeg ved, hvor komplekse disse sager er og kender til, at der ofte begås fejl i den kommunale sagsbehandling. Jeg kan hjælpe med kontakten og kommunikationen til kommunen samt en eventuel efterfølgende klage til Ankestyrelsen.

Endelig har jeg også et indgående kendskab til sager på ydelsesområdet og på de beskæftigelsesretlige og handikapkompenserende områder bl.a. sager om førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og kompensation til handicappede i erhverv.

CV:

  • Advokat Ret&Råd København, maj 2023-nu
  • Advokatfuldmægtig Ret&Råd København, maj 2022-april 2023
  • Ankechef i Ankestyrelsen, januar 2015-april 2022
  • Formand for Klagenævnet for Specialundervisning, januar-april 2022
  • Master i offentlig ledelse på CBS, 2016-2018
  • Familieretlig kontorchef for Statsforvaltningen, Afdelingskontor København, 2013-december 2014
  • Underviser på Københavns Universitet, Familie- og arveret, 2013-2015
  • Familieretlig kontorchef i Statsforvaltningen Hovedstaden 2008-2013
  • Fuldmægtig og souschef, Statsamtet København, Statsforvaltningen, Hovedstaden, 2003-2008
  • Fuldmægtig Ankestyrelsen, 1994-2003