Strafferets- og forsvarsadvokat i Gentofte

Er du mistænkt, sigtet eller tiltalt i en straffesag, har du brug for en erfaren strafferetsadvokat, som kan sørge for, at du får det bedst mulige forsvar.

Forsvarsadvokat Per Justesen hos Ret&Råd Gentofte har mere end 20 års erfaring med behandling af alle typer straffesager; lige fra mindre sager om overtrædelse af færdselsloven over sager om narkotika og personfarlig kriminalitet til de helt store sager om økonomisk kriminalitet. Kort sagt alle sager, som efterforskes af politiet og særmyndigheder.

Herudover har forsvarsadvokat Per Justesen som tidligere advokaturchef i Københavns Politi og vicestatsadvokat hos Bagmandspolitiet et indgående kendskab til politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder.

Forsvarsadvokat Per Justesen underviser i strafferet på Københavns Universitet og i skattestrafferet på Copenhagen Business School og er derfor helt opdateret på området.

Hvis du vælger Per Justesen som din forsvarsadvokat i Gentofte, vil han straks kontakte retten, politiet og din nuværende forsvarer, hvis du ønsker at skifte, og sørge for at blive beskikket som din forsvarer.

Det betyder, at statskassen betaler salæret.

Kun hvis du bliver fundet skyldig, vil det offentlige kræve udgifterne dækket af dig. Opgiver politiet sagen, eller bliver du frifundet eller i det væsentligste frifundet, skal du ikke betale noget.

Tilbage til Ret&Råd Gentofte