Erstatningsadvokaterne i Ret&Råd Gentofte

Vores erstatningsadvokater i Gentofte har stor erfaring med personskadesager og forsikringssager og de har møderet for landsretterne og Højesteret.

Er du kommet til skade ved en ulykke, på arbejdet eller ved et overfald kan du være berettiget til erstatning for din personskade. Vi varetager dine interesser og sikrer dig uafhængig rådgivning under hele din erstatningssag. 

Vores erstatningsadvokater hjælper dig med at opgøre dit erstatningskrav og forfølge kravet over for den ansvarlige skadevolder/forsikringsselskab eller de relevante myndigheder. Dermed er du sikker på, at du opnår den rigtige erstatning. Se mere om erstatningsposterne her.

Har du en tvist med dit forsikringsselskab, hvad enten det er med husforsikringen, ejerskifteforsikringen eller bilforsikringen, kan du få bistand til sagen mod forsikringsselskabet. 

Erstatningsadvokaterne hos Ret&Råd Gentofte fører også sager om mangler ved fast ejendom. Det kan være krav mod hussælger, den bygningssagkyndige eller andre rådgivere. 

Du kan se mere om vores erstatnings- og forsikringsadvokater her: Ring eller skriv til en af vores erstatningsadvokater.

Erstatningsadvokaterne har stor procedureerfaring og har møderet for Højesteret, så du er sikret god bistand, hvis der skal anlægges en retssag. 

Når du får bistand fra Ret&Råds erstatningsadvokater i Gentofte, er det den samme advokat, der fører din sag hele vejen. 

Tilbage til Ret&Råd Gentofte.

Hvad koster en erstatningsadvokat? 

Inden vi indgår en aftale om advokatbistand, vil du få et overslag over udgifterne. I mange sager kan vi få modpartens forsikringsselskab til at betale din udgift til advokatbistand eller en del af din udgift til advokatbistand.

Hvis der skal anlægges en retssag, vil din Ret&Råd erstatningsadvokat undersøge om du kan få dækning fra din retshjælpsforsikring eller fri proces. Du kan læse mere om retshjælpsforsikring og fri proces her.