Per Justesen advokat

Per Justesen

Advokat (H)
Enkeltmandsvirksomhed Per Justesen, CVR 40 14 62 29

Faglig profil:

Mit speciale er konflikter mellem det offentlige og borgere/virksomheder, herunder straffesager. I mere end 20 år har jeg været ansat i anklagemyndigheden, og jeg har som anklager (vicestatsadvokat/advokaturchef) ført utallige sager ved domstolene over hele landet. 

Jeg vil som advokat/forsvarer give myndighederne kamp til stregen for at sikre, at mine klienter bliver hørt og deres rettigheder respekteret.

Strafferet:

Gennem mit arbejde som anklager har jeg opnået et indgående kendskab til, hvordan straffesager behandles af politiet og ved domstolene. Jeg vil derfor som forsvarer give dig den bedst mulige rådgivning, hvad enten sagen handler om økonomisk kriminalitet, personfarlig kriminalitet, narkotikakriminalitet, overtrædelser af særlovgivningen med videre.

Jeg har for Københavns Politi, Rigsadvokaten, Statsadvokaten i København og hos Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (Bagmandspolitiet) behandlet og ført sager inden for alle dele af strafferetten. Af mere kendte sager kan bl.a. nævnes:

  • Memory Card Technology A/S (mod selskabets direktør)
  • IT Factory A/S (mod selskabets direktør samt dennes svenske forretningsforbindelse)
  • Stones Invest A/S (mod selskabets direktør, flere ledende medarbejdere og selskabets advokat)
  • Bedragerisag mod overlæge på Rigshospitalet som havde anvendt forskningsmidler privat
  • Danmarks første sag om matchfixing af fodboldkampe
  • Genan A/S (mod selskabets direktør og revisor)

Offentlig ret:

Foruden straffesager har jeg et særdeles godt kendskab til forvaltningsret, myndigheders sagsbehandling, borgerens rettigheder mv. Jeg vil derfor kunne hjælpe dig, hvis du oplever problemer med offentlige myndigheder.

Undervisning:

Jeg er ekstern lektor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, hvor jeg også underviser i strafferet, ligesom jeg underviser i skattestrafferet på uddannelsen Master i Skat på Copenhagen Business School.

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI Danmark, Langebrogade 3F, 1411 Kbh K

Jeg har klientkonto hos Nykredit.

Læs min persondatapolitik her.

Se min video om, hvad jeg tilbyder som bistandsadvokat: