Michael Roth

Advokatfuldmægtig
Enkeltmandsvirksomhed Michael Roth, CVR 40 14 62 29

Faglig profil:

Jeg rådgiver privatpersoner indenfor de juridiske områder som omfatter familien, boligen og privatøkonomien. Herunder ægteskabet, samlivet, børnene, boligen og arven. I tillæg hertil er jeg specialiseret indenfor gældsrådgivning.

Jeg er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet, certificeret coach under ICF og har en HD i erhvervsøkonomi fra CBS.

Gældsrådgivning

Jeg har i mange år været partner i et gældsrådgivningsfirma, hvor jeg har specialiseret mig i alle former for kvalificeret insolvens (håbløs gæld). Har du gæld til banker, realkreditinstitutter, forbrugsgæld, anden privat gæld eller gæld til det offentlige, så kan jeg løse din gældssituation ved forhandlinger med kreditorerne, offentlig gældseftergivelse eller ved gældssanering via skifteretten.

Jeg hjælper dig med at få en ny start, overblik og en plan for, hvordan du bliver gældfri. Jeg overtager alt kontakt til dine kreditorer, så du kan få ro, tid og overskud til dig selv og din familie, og du kan flytte fokus væk fra regninger og gæld. Jeg hjælper dig med løsninger for at undgå lønindeholdelse, udlæg og tvangssalg. I forbindelse med din gældssag, kan jeg bistå dig ved møder i foged- og skifteretten.

Familien

Jeg rådgiver og bistår i sager om skilsmisse, samlivsophævelser, ægtepagter, samejeoverenskomster, testamenter og sager om børn i forhold til bopæl, samvær og forældremyndighed.

Boligen

Jeg rådgiver i sager om køb og salg af fast ejendom, herunder tvister om mangler efter ejendomshandlen.

Indenfor det lejeretslige rådgiver jeg både lejer og udlejer om lejekontrakter og tvister indenfor boliglejeretten.