Familie- og arveretsadvokaterne i Gentofte

Familieadvokaterne hos Ret&Råd Gentofte sørger for, at du får bedst mulig rådgivning og hjælp til alt vedrørende samlivsophævelse mellem ugifte, skilsmisse, bodeling, børn og arv.

Vores familieadvokater i Gentofte har mange års erfaring med familieretlige sager, herunder sager om ophævelse af samlivsforhold, skilsmisse, bodeling, samvær, forældremyndighed, børns bopæl og ægtepagter, ligesom vi også har stor erfaring med arvesager, testamenter og fremtidsfuldmagter.

Rådgivning er en stor del af vores ekspertise. Vi rådgiver dig om indgåelse af ægteskab, herunder mulighederne for at oprette en ægtepagt om særeje. Hvis ægteskabet skal afsluttes, rådgiver vi om vilkår for separation eller skilsmisse, herunder om du skal vælge separation eller skilsmisse. Vi rådgiver også om bodelingen, herunder f.eks. om en bodelingsaftale, som din tidligere ægtefælle har bedt dig underskrive, ligesom vi også udarbejder et udkast til bodelingsaftale på dine vegne. Der kan herudover være spørgsmål om deling af pensioner, som vi også håndterer.  

Hvis der i forbindelse med en samlivsophævelse, separation eller skilsmisse er børn involveret, rådgiver vi dig forud for et møde i Familieretshuset, sådan at du er godt klædt på til selv at gennemføre mødet, eller hvis du og den anden forælder påtænker at indgå en aftale om f.eks. samvær, kan vi hjælpe med at finde den bedste løsning for jeres børn.

Familieadvokaterne i Gentofte har stor erfaring med sager inden for det familieretlige system, dvs. både i Familieretshuset og familieretterne (domstolene). Vi deltager derfor også gerne sammen med dig i møder i Familieretshuset, hvis du har brug for tryghed og støtte under mødet. Vi har stor procedureerfaring og bistår dig derfor hele vejen under en retssag om forældremyndighed, bopæl eller samvær i både familieretten, landsretten og eventuelt højesteret. Videre har vi stor erfaring i behandlingen af bodelingssager i skifteretten.

Herudover hjælper Familieadvokaterne med oprettelse af testamente, hvor rådgivningen er meget vigtig for, at der bliver oprettet nøjagtig det testamente, du ønsker. Fremtidsfuldmagter er også relevant for de fleste, hvor rådgivningen på samme måde er i højsædet. Vi har også stor erfaring i behandling af dødsboer, da vi hvert år behandler mange private skifter og bobestyrerboer.

Det er vigtigt for os at forstå dine behov for at kunne varetage dine interesser bedst muligt i den situation, du er i lige nu og her. Vi sørger for kompetent rådgivning og bistand under hele forløbet.

Vi er et team på fem familieadvokater hos Ret&Råd Gentofte. Vi betragter os som eksperter på området og hjælper dig gerne med kort varsel. Du er velkommen til at ringe eller skrive til en af os, og så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Tilbage til Ret&Råd Gentofte

Hvad koster en familieadvokat?

Ret&Råds familieadvokater i Gentofte rådgiver dig og følger din sag hele vejen. Om muligt giver vi dig et overslag over udgifterne og det forventede honorar. Nogle gange kan arbejdets omfang imidlertid ikke vurderes på forhånd, og så aftaler vi en fast timepris incl. moms.

Hvis der skal anlægges en retssag, vil din familieadvokat undersøge, om du kan få fri proces eller dækning fra din retshjælpsforsikring.