Ret&Råd Advokater Gentofte Ret&Råd Advokater Gentofte

Ret&Råd Gentofte

v/ advokat Tina Linnelyst - Møde efter aftale Strandvejen 70, 2. sal 2900 Hellerup

E-mail: til@ret-raad.dk Telefon: +45 29 13 50 88

Kontorinformation

Advokat i Gentofte

Ret&Råd Gentofte drives af advokat Tina Linnelyst, der har været i Ret&Råd i over 10 år.  Som en del af Ret&Råd-kæden indgår kontoret i et netværk af professionelle rådgivere over hele landet.

Advokat Tina Linnelyst yder en direkte og personlig rådgivning, og har primær fokus på rådgivning og problemløsning for privatkunder.

Mødeafholdelse efter nærmere aftale. Se ovenstående kontaktinformationer.

Åbningstider:

Telefonisk henvendelse:

Mandag-fredag 09:00 - 15:00

Personlig henvendelse kun efter aftale.


Vores seneste artikler

Skilsmisse og separation

Når det ikke længere er så yndigt at følges ad, og ægteskabet ikke længere føles rigtigt, må fællesskabet naturligt ophøre.
Af Tina Linnelyst Advokat

Hvem skal betale huslejen, hvis den ene part flytter?

Mange ejer eller lejer en fælles bolig sammen med ægtefællen/kæresten, og det er ikke altid, at parterne er helt klar over, hvem der er registreret som den formelle lejer eller tinglyste ejer. I dagligdagen indretter mange sig på, at udgifterne til boligen fordeles i fællesskabet. Derudover er parterne ofte uvidende om, hvordan formalia omkring betalingsforpligtelserne egentlig er.
Af Tina Linnelyst Advokat

Når det ikke længere er så yndigt – separation eller skilsmisse?

Engang var ægteskabet et mål i sig selv. Var man gift, kunne man få adgang til en lejlighed, leve som et par, stifte familie og indrette sig i tillid til, at sådan skulle det være, indtil døden skilte dem ad.
Af Tina Linnelyst Advokat

Mangelsansvar ved salg af ejendom i forbindelse med skilsmisse/samlivsophævelse

Mange overser muligheden for sælgers ansvarsfraskrivelse og købers tegning af ejerskifteforsikring, når der er tale om skilsmisse/samlivsophævelse eller en tidligere lejet bolig.
Af Tina Linnelyst Advokat

Tidsbegrænset udlejning af ejerlejligheder

Hvis du ønsker at udleje din ejerlejlighed, er det vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er fuldstændig aftalefrihed overfor lejer. Mange bliver overraskede, når de på et senere tidspunkt i lejeforløbet bliver konfronteret med indsigelser fra en utilfreds lejer, der ikke kan acceptere henholdsvis lejeniveauet eller en eventuel tidsbegrænsning i kontrakten.
Af Tina Linnelyst Advokat

Konfirmation – Er du bopælsforælder, har du muligvis ret til ekstra bidrag

En bopælsforælder kan som udgangspunkt opnå et særligt konfirmationsbidrag i anledning af, at barnet skal konfirmeres. Bidraget udgør kr. 3.471 i 2016, og svarer til 3 gange normalbidragssats. Beløbet er fradragsberettiget for bidragsbetaler.
Af Tina Linnelyst Advokat

Husk at se på energiforbruget, når du køber bolig

Når drømmen om hus og have eller ønsket om en skøn ejerlejlighed med altan skal realiseres, er der en del faktorer, der påvirker den daglige driftsøkonomi for ejeren. Dels skal boligkøbet finansieres. Det gøres forholdsvis billigt i øjeblikket, hvor renten er lav. Ydelsen på realkreditlånene giver for tiden mange mulighed for at sidde billigere i en ejerbolig end i en lejebolig. Derudover er der udgifter til skatter/afgifter og til ejendommens drift, der også skal medtages i beregningerne af ”huslejen”.
Af Tina Linnelyst Advokat

Pr. 1. januar 2015 står huskøbere i højere grad på egen hånd

Købere, der lige nu er i proces med at købe ejerbolig, vil de kommende par måneder skulle vænne sig til, at indholdet af salgsopstillingen bliver ændret. Derudover er der vedtaget ændrede regler for relationen mellem sælger og ejendomsmægler, og vi må nu endeligt sige farvel til den ”statsautoriserede ejendomsmægler”. Det er elementerne i den nye Ejendomsmæglerlov, der træder i kraft pr. 1. januar 2015.
Af Tina Linnelyst Advokat

Afdragsfrie lån - hvornår udløber din afdragsfrihed?

Boligmarkedet er endnu ikke kommet ind i en stabil opgangstendens. Selvom der er positive signaler, er optimismen spinkel, og antallet af solgte boliger er både prismæssigt og salgsmæssigt under det niveau, som vi kender fra tidligere.
Af Tina Linnelyst Advokat