Ret&Råd Advokater Gentofte Ret&Råd Advokater Gentofte

Ret&Råd Advokater Gentofte

Kontorfællesskab Strandvejen 100 2900 Hellerup

E-mail: gentofte@ret-raad.dk Telefon: +45 77 34 28 20 CVR: Se under den enkelte advokatprofil

Kontorinformation

Advokat i Gentofte

Vi er et højt specialiseret advokatfirma i Gentofte med meget erfarne og kompetente advokater inden for familie- og arveret, erstatning og forsikring, fast ejendom samt strafferet. Vi leverer rådgivning af høj faglig kvalitet og sætter en ære i, at vores klienter får den bedst mulige hjælp. 

Alle vores advokater har mange års erfaring inden for de sagsområder, de beskæftiger sig med, og de har stor erfaring med at føre sager og hjælpe med gode juridiske løsninger. Nedenfor kan du læse mere om de emner vores advokater rådgiver om, og du kan finde en advokat i Gentofte med det rigtige speciale til netop din sag.

Vores specialer

Familie- og arveret

Vores advokatfirma i Gentofte rådgiver i sager om familie, arv, testamente, samliv, skilsmisse/separation og dødsbobehandling. Vores familieretsadvokater er:

Advokat Per Andreasen
Advokat Betina Boysen
Advokat Dorte Bytoft
Advokat Anne Øvlisen
Advokat Helle Haxgart

Læs mere om familie- og arveret i Gentofte


Køb og salg af bolig

Hvis du skal købe eller sælge din bolig, står din boligadvokat i Gentofte klar til at hjælpe:

Advokat Brian Bruun Hansen
Advokat Jacob Bartholin Holm

Læs mere om boligkøb i Gentofte her


Erstatning og forsikring

Vores specialister i erstatning og forsikring er:

Advokat Brian Bruun Hansen
Advokat Jacob Bartholin Holm

Klik her for at læse mere om erstatning og forsikring


Strafferet

Ret&Råd Gentoftes strafferetsekspert er:

Advokat Per Justesen 

Læs om strafferet- og forsvarsadvokat i Gentofte


Vores advokater i Ret&Råd Gentofte er også at træffe hos Ret&Råd København.

Åbningstider:

Telefonisk henvendelse på tlf.+45 77 34 28 20Vores seneste artikler

Hvordan sikrer du arven, hvis din arving har uoverskuelig gæld?

Du har flere muligheder, og en af dem er at indsætte en såkaldt successionsrækkefølge i dit testamente. Arveloven indeholder dog kun en meget kortfattet bestemmelse om arv i successionsrækkefølge. Det stiller store krav til testamentet.
Af Betina Boysen Advokat

Fællesskabskompensation og deling af tab

Pensioner har stor økonomisk betydning for ægtefæller ved separation og skilsmisse. Der blev i 2007 gennemført et regelsæt om, hvordan de skal behandles på ægtefælleskifte, og disse regler gælder den dag i dag.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Har du brug for bygningssagkyndig bistand, når du køber fast ejendom?

Til trods for den verserende debat om tilstandsrapporter og bygningssagkyndiges manglende uafhængighed skal man huske, at det i mange tilfælde er en fordel af søge byggeteknisk bistand.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Vær igen i år OBS på rejseforsikring til gule og orange lande

Skolernes sommerferie står for døren, men pga. COVID-19 bliver sommerferien igen i år lidt anderledes, end hvad mange af os har været vant til. Det er stadig nødvendigt at holde sig opdateret på anbefalingerne, som kan ændre sig hurtigt.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Hvornår er der tale om en ”skade” i relation til erhvervs- og produktansvarsforsikringen?

Højesteret har i en afgørelse fra 20. januar 2021 i en konkret sag afgjort, at der godt kan være tale om en ”skade” i relation til erhvervs- og produktansvarsforsikringen, selvom der reelt set ikke var sket en fysisk forringelse af den pågældende installation. Det kan betale sig at være kritisk over for forsikringsselskabet.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Husk at se på energiforbruget, når du køber bolig

Når drømmen om hus og have eller ønsket om en skøn ejerlejlighed med altan skal realiseres, er der en del faktorer, der påvirker den daglige driftsøkonomi for ejeren. Udgifter til opvarmning og forbrug er væsentlige faktorer i den totale boligudgift, der desværre ofte betragtes som sekundær i udvælgelsen.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Hvad er ungdomskriminalitetsnævnet?

Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelser om kriminalitet begået af børn og unge. Det kan pålægge de unge af deltage i konfliktmægling eller rydde op, hvis de har begået hærværk. Nævnet tilbyder gratis advokatbistand.
Af Per Justesen Advokat (L)

Konfliktmægleren kan hjælpe med en svær bodeling

Det er langt fra altid, man ser ens på, hvordan formuen skal deles, når man står over for at blive separereret eller skilt. Det kan betyde, at man ender i skifteretten, men der faktisk muligt at undgå at konflikterne løber løbsk. Hvis man allierer sig med en uddannet konfliktmægler, en såkaldt mediator, kan bodelingen blive mindre tidskrævende og opslidende.
Af Betina Boysen Advokat

Kan en verserende sag ved retten med fordel løses ved retsmægling?

Selvom du er repræsenteret ved advokat i sagen, og uanset at der har været udvekslet processkrifter parterne imellem, kan det faktisk godt være, at den egentlige årsag til selve konflikten ikke er belyst. Her kan retsmægleren komme på banen.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Det skal du vide om arbejdsskader i din virksomhed

Du har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis du har ansatte i din virksomhed. Så har du nemlig en sikringspligt efter arbejdsskadesikringsloven. Hvis du som arbejdsgiver er erstatningsansvarlig for arbejdsskaden, kan den ansatte rejse et erstatningskrav for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte direkte mod dig/virksomheden.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Beskatning af gaver og anden formuenedgang

Skattestyrelsen har i gennem en periode haft stort fokus på formuenedgang hos afdøde med henblik på beskatning i dødsboer. Ved at undersøge afdødes formuedispositioner forud for dødsfaldet har skattestyrelsen opdaget dispositioner, som har medført beskatning i dødboet. Indsatsen fra styrelsens side har medført en betydelig stigning i den samlede betaling af gaveafgifter og boafgifter i dødsboerne.
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Ligedeling af børne- og ungeydelsen

Tidligere var det moderen (for skilte forældre bopælsforælderen), som fik udbetalt hele børne- og ungeydelsen. Frem over deles ydelsen ligeligt, når forældre har fælles forældremyndighed. Loven ændres pr. 1. januar 2022.
Af Helle Haxgart Advokat

Status på bestemmelse om psykisk vold

Den 1. april 2019 trådte straffelovens § 243 om psykisk vold i kraft, og der har siden da været ført en række sager ved domstolene. På den baggrund er det nu muligt af komme med nogle generelle bemærkninger om bestemmelsens anvendelsesområde.
Af Per Justesen Advokat (L)

Hvad er et gavebrev, og er det nødvendigt at oprette et?

Et gavebrev er et dokument, som indeholder et løfte fra gavegiveren til gavemodtageren om at give en gave i form af en bestemt genstand eller et nærmere angivet beløb. Oprettelsen af et gavebrev har til formål at dokumentere, at der er tale om en gave, hvad gaven består af, og hvornår gaven gives.
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Fremtidsfuldmagter og gavegivning

Der er oprettet langt over 50.000 fuldmagter, siden det blev muligt i 2017. Fuldmagten træder i kraft, når man ikke længere har evne til at varetage sine økonomiske og personlige forhold. Men den giver ikke ubegrænset mulighed for at give gaver på opretterens vegne
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Sådan er reglerne for glatføre

Vinteren er kommet – og med vinteren kan følge sne og is. Det giver nogle pligter til ejere af fast ejendom.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Pas på dine ansatte og kunder, når det bliver glat

Vi nærmer os vintertid og dermed tid med is og sne. Driver du din virksomhed fra egne lokaler, har du ansvaret for, at der bliver udført glatførebekæmpelse på virksomhedens område. Læs her om en håndfuld sager, der kunne være undgået.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Hvilke forsikringer skal du have som selvstændig?

Som selvstændig erhvervsdrivende er det vigtigt, at du har de rigtige forsikringer, så du ikke selv står med en kæmpe regning, skulle uheldet eller ulykken være ude. Når det handler om valg af forsikringer til dit selskab, så har det afgørende betydning, hvilke specielle behov din virksomhed har, og hvilke risiko du selv kan bære for eventuelle fejl og ulykker.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Kan mit forsikringsselskab ophæve min forsikring?

Hvis du af den ene eller anden grund har glemt at betale en årlig præmie på en af dine forsikringer, betyder det ikke, at dit forsikringsselskab bare kan ophæve din forsikring. Forsikringsselskabet skal leve op til en række formelle krav, og du har også mulighed for at klage, hvis opsigelse ikke overholder reglerne.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Hvordan deler man boet ved skilsmisse?

Omtrent halvdelen af alle ægteskaber ender med skilsmisse. Hvordan deler man boet? Og hvad nu, hvis der ikke er ret meget at dele, eller måske slet ingenting?
Af Per Andreasen Advokat (H)

Hvorfor varetager Familieretshuset ikke forældrenes interesser?

Sagsbehandleren i Familieretshuset skal træffe en afgørelse, ud fra hvad der er bedst for barnet. Populært sagt er Familieretshuset barnets advokat. Forældrene er overladt til selv at varetage deres interesser.
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Hvad betyder rejsevejledningen for din rejseforsikring?

Hvis du havde planlagt en sommerferie i udlandet, skal du være særligt opmærksom på Udenrigsministeriet rejsevejledning. Udenrigsministeriet har i sin rejsevejledning frarådet alle ikke nødvendige rejser (orange) til stort set alle lande i verdenen undtagen Tyskland, Island og Norge (gul).
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Har du tjek på tilstandsrapport og ejerskifteforsikring?

Sagt lidt firkantet skal tilstandsrapporten gøre køberen opmærksom på de skader, der kan konstateres visuelt, mens ejerskifteforsikringen skal dække de skader, der var skjulte ved overtagelsen. Hvis du er utilfreds med tilstandsrapporten, har du mulighed for at klage.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Ny højesteretsdom: Forældelse afbrydes kun for den del af gælden, som banken sender i fogedretten

Der er nu bragt klarhed over en usikker retstilstand. Højesteret har i en afgørelse den 16. april 2020 slået fast, at forældelsen kun afbrydes for den del af gælden, der anmodes om udlæg for. Afgørelsen kan have betydning for dig, hvis du tidligere har været i fogedretten med en gæld, da en del af den gæld kan være forældet. Det kan også få betydning for, hvordan bankerne agerer fremover, når de sender gæld i fogedretten.
Af Betina Boysen Advokat

Tvungen refleksionsperiode er nu droppet

Samtlige regeringens støttepartier og Alternativet støttede regeringens lovforslag om at afskaffe både refleksionsperioden og den tvungne delte bopæl, og der var derfor flertal for at ændre reglerne. Loven er nu ændret pr. 1. juli 2020.
Af Helle Haxgart Advokat

Er det en arbejdsskade, hvis jeg bliver smittet med COVID-19 på mit arbejde?

Ja, det kan det være. Det kan dog være vanskeligt at finde ud af, om du er smittet på dit arbejde eller i fritiden.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Kan jeg få erstatning, hvis jeg kommer til skade, når jeg arbejder hjemme fra?

Mange ansatte sidder hjemme og arbejder i denne coronatid. Men hvordan er den ansatte dækket erstatningsmæssigt, hvis der sker en ulykke, mens den ansatte arbejder hjemme fra? Det kan du læse mere om her.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Bistandsadvokat - det er uden omkostninger for dig

Hvad gør du, hvis du har en sag, der behandles af politiet, og du eventuelt skal i retten? Har du været udsat for fysisk eller psykisk vold, en seksualforbrydelse eller anden personfarlig kriminalitet, kan du uden omkostninger få beskikket en bistandsadvokat.
Af Per Justesen Advokat (L)

Hvad betyder coronavirus for min ferie?

Hvis du har bestilt ferie, og er det meningen du skal rejse inden for de næste par uger, er der en række forhold du skal være opmærksom på.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Tvungen delt bopæl – hvordan går det med det?

De nye regler i forældreansvarsloven fra 1. april 2019 om tvungen delt bopæl giver nye muligheder og nye udfordringer. Tvungen delt bopæl betyder, at begge forældre betragtes som bopælsforældre i de første 3 måneder efter forældrenes samlivsophævelse, hvis der er uenighed om barnets fremtidige bopæl.
Af Helle Haxgart Advokat

Indbrud i privatboligen - Er du korrekt forsikret?

Når uheldet er ude, skal du kunne dokumentere, hvad der er blevet stjålet – husk at gemme kvitteringer for det indbo, du har købt, og tag billeder af indboet med dato på.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Huskeseddel til skiferien

Skiferien er for mange vintrens højdepunkt, og skisport er en populær ferieform. Men det er ikke uden risiko, at man pakker ski og støvler og forcerer løjperne. Det er klogt at tage sine forholdsregler både før, under og efter ferien.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Der er forskel på afgiftsfrie gaver og arveforskud

Hvis du er i det gavmilde hjørne og overvejer at begunstige en eller flere af dine nærmeste, skal du være opmærksom på, at der trods mange ligheder er en forskel på, om du giver en gave eller et arveforskud til dine børn eller arvinger.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Kan arvingerne smide samleveren ud?

Hvordan er man som samlever stillet ved sin samlevers død, hvis den afdøde samlever var ejer af ejendommen, man bor i?
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Delt bopæl – er det en god idé?

De nye regler i forældreansvarsloven fra 1. april 2019 om delt bopæl giver nye muligheder og udfordringer, så tænk dig godt om, inden du laver en aftale om delt bopæl.
Af Helle Haxgart Advokat

Personskadeerstatning

Som skadelidt vil du som udgangspunkt kunne fremsætte følgende krav på personskadeerstatning:
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Kompensation når pakkerejsen ikke gik, som du regnede med

Denne artikel beskriver i korte træk – ud fra seneste praksis fra Pakkerejse-Ankenævnet – hvad der skal til, for at en mangel ved din pakkerejse berettiger dig til en kompensation.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Nye regler om familieoverdragelse

Folketinget har nu vedtaget et nyt ejendomsvurderingssystem, som skal afspejle de reelle priser bedre end i dag. Det nye værdiansættelsescirkulære har betydning for arv og gave.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Gæld - Kan du ikke betale din gæld?

En stor og uoverskuelig gæld påvirker dagligdagen og livskvaliteten, og det kan være svært at se sig ud af en håbløs økonomisk situation. Ret&Råd København tilbyder gældsrådgivning, og vi kan hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder for at komme af med gælden.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Erstatning efter en arbejdsulykke

Er du kommet til skade på arbejdet, kan du søge erstatning efter 2 forskellige love, hvis betingelserne er opfyldt.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Pas på refleksionsperioden – ægteskabet og formuefællesskabet ophører kun, hvis skilsmissen gennemføres endeligt

Hvis I er enige om at blive skilt, kan I vælge, om I vil søge om skilsmisse direkte uden forudgående separation, eller om I først søger om separation. Formuefællesskabet mellem jer ophører den dag en af jer søger om enten skilsmisse eller separation.
Af Betina Boysen Advokat

Fogedretten og gæld – Hvordan foregår et møde i fogedretten?

Har du fået en indkaldelse til fogedretten, fordi du skylder penge og ikke har betalt dem tilbage som aftalt? Læs her, hvordan mødet foregår, og hvilken betydning afgørelsen har for dig.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Kan en psykisk lidelse være en arbejdsskade?

En arbejdsskade er en ulykke eller en medicinsk dokumenteret sygdom, der er forårsaget af særlige påvirkninger, som du på grund af dit arbejde har været mere udsat for end personer, der ikke har været beskæftiget indenfor dit område. De psykiske lidelser er ofte svære at vurdere, simpelthen fordi sygdommen kan være svær at beskrive, og fordi den udvikler sig over tid.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Børn og bopæl – kan jeg bare flytte mit barns adresse?

Barnets bopæl er ofte noget af det sværeste at blive enige om, når man går fra hinanden. Og hvad hvis man på et tidspunkt gerne vil flytte barnets adresse? Der er mange ting, du skal være opmærksom på, hvis du gerne vil flytte barnets bopæl og adresse – både når I skal flytte fra hinanden eller hvis du ønsker at flytte barnets adresse senere hen.
Af Helle Haxgart Advokat

Ægtefællelovens betydning for generationsskifter

Ægtefælleloven, som trådte i kraft den 1. januar 2018, giver ægtefæller langt flere muligheder for at aftale præcis den løsning, de finder bedst - ikke kun vedrørende deres indbyrdes økonomiske forhold, men også i forhold til et generationsskifte.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Hjælp, vores barn har lige fået en diagnose – hvad har vi af muligheder og rettigheder?

For de fleste forældre vil det være en voldsom, chokerende og skræmmende besked at få, at ens barn har et fysisk eller psykisk handicap. Det gælder uanset, om barnets diagnose stilles i forbindelse med barnets fødsel, eller det først sker i løbet af barnets opvækst.
Af Helle Haxgart Advokat

Ansøgning om samvær

Hvordan ansøger man om samvær eller ændring af samvær? Hvad skal der stå i en ansøgning om samvær?
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Kan mine kreditorer komme efter min mand, hvis jeg giver ham gaver?

Som udgangspunkt kan ægtefæller frit give hinanden gaver. Er gaven større end de såkaldte lejlighedsgaver, er det vigtigt, at I opretter en gaveægtepagt for at sikre, at eventuelle kreditorer ikke kan kræve udlæg i gaven.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

3 gode råd til din skiferie

Hvert år drager over 500.000 danskere på skiferie. Hvis du er én af de heldige, der skal afsted på skiferie er her 3 juridiske forhold du skal være opmærksom på. Vigtigst af alt er selvfølgelig, at du passer på dig selv og dine omgivelser, når du har spændt hjelm og bindinger, og nyder sneen under skiene på vej ned ad pisterne.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Pas på når det er glat

Bringer vinteren kulde og sne kan der være glat hvor vi færdes. Det er grundejeren, der har pligt til at rydde for sne og glatførebekæmpe.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Erstatningsansvar når små børn kommer til skade

Nogle gange rammer skader desværre også små børn. Det rejser det erstatningsretslige spørgsmål, om der kan rejses erstatningskrav mod den person, der har barnet i sin varetægt.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Skal jeg betale ægtefællebidrag?

For at kunne blive separeret eller skilt ved bevilling i Familieretshuset skal parterne være enige om enten separation eller skilsmisse, ligesom de skal være enige om to vilkår, nemlig spørgsmålet om hvem af ægtefællerne, der skal fortsætte lejemålet af den fælles lejlighed samt spørgsmålet om ægtefællebidrag.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Får du den rigtige erstatning efter en arbejdsskade?

Har du pådraget dig en skade på arbejde, skal ulykken behandles af Arbejdsmarkedets Erhvervssirking, der træffer afgørelse om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Desuden kan du få dækket udgifter til behandling m.m. Det følger af reglerne i arbejdsskadesikringsloven.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste – hvor længe kan det kræves ved opsigelse eller arbejdsgiverens konkurs?

Har du være udsat for en ulykke eller en skade og søger erstatning, er det dig som skadelidt, der skal dokumentere, at du har lidt et tab.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Fri proces til bopæls- og forældremyndighedssager

Ved du hvornår du har mulighed for at få fri proces til bopæls- og forældremyndighedssager? Denne artikel hjælper dig på vej.
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Hjælp til arv og dødsbo?

Når et familiemedlem afgår ved døden, er der mange ting at tage stilling til. Arvingerne skal tage en række vigtige praktiske og juridiske beslutninger, og derfor kan det være en god ide at få hjælp fra en advokat til at håndtere de spørgsmål, der rejser sig.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Hjælp til testamente?

Et testamente er individuelt og skal altid skræddersyes efter netop dine forhold og ønsker. For at være gyldigt skal testamentet desuden opfylde nogle krav, der er fastsat i arveloven. Det sikreste er derfor at oprette dit testamente med hjælp fra en advokat.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Så er det tid til sommerferie

Sommerferien er booket, du og familien er klar, solcremen er fundet frem, teltet er afprøvet i baghaven, vandrestøvlerne er blevet pudset, den nye bikini i gult er købt osv. Alt efter om sommerferien skal afholde på Samos, i Nykøbing Mors, Boston eller ved Vadehavet, så er her lige nogle få ting, som du også bør have på din ”to do-liste” inden du og familien drager på sommerferie
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Hjælp med skatteret?

Der er mange ting at tage stilling til, hvis du har fået en skattesag ”på halsen” eller er i tvivl om din retsstilling inden for skatteområdet. Derfor kan det være en god ide at få hjælp fra en skatteadvokat.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Hjælp til skilsmisse, bodeling og ordninger om børn?

Der er mange ting at tage stilling til, hvis du har fundet ud af, at du og din ægtefælle ikke længere skal være sammen. Derfor kan det være en god idé at få hjælp fra en familieadvokat.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Fradragsret for krydsende børnebidrag

I forbindelse med samlivsophævelse, separation og skilsmisse skal der tages stilling til, hvor børnene skal bo, dvs. hvem af forældrene skal være bopælsforælder, og hvem skal være samværsforælder.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Pas på med aftaler om rentefradragsretten i forbindelse med separation eller skilsmisse

Mange ægtefæller køber fast ejendom sammen og optager også fælles lån til finansiering af købet.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Hjælp til erstatning?

Der er mange ting at tage stilling til, hvis du har fået en personskade. Derfor kan det være en god ide at få hjælp fra en erstatningsadvokat, når du rejser et erstatningskrav.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Nye muligheder i ægtefælleloven. Gæld kan blive til særeje

Den 1. januar 2018 trådte den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft. Den bliver med et kort udtryk kaldt for ”ægtefælleloven”.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Hvordan beregnes erstatning for fremtidig erhvervsevnetab, hvis du som skadelidt før ulykken arbejdede mere end ”fuld tid”?

Er du udsat for en ulykke, kan du kræve erstatning fra den, der er ansvarlig for, at du kom til skade. Dit erstatningskrav for din personskade skal opgøres efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Du kan få godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for varigt mén samt erstatning for tab af erhvervsevne.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Har du betalt erstatning tilbage i en patientskadesag?

Så har du muligvis ret til at få den tilbage!
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Hvordan beregnes erstatning for fremtidig erhvervsevnetab, hvis du som skadelidt før ulykken arbejdede på deltid?

Er du udsat for en ulykke, kan du kræve erstatning fra den, der er ansvarlig for at du kom til skade. Dit erstatningskrav for din personskade skal opgøres efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Du kan få godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for varigt mén samt erstatning for tab af erhvervsevne.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Nabo vinder sag om sortglaseret tegltag

Højesteret har den 16. januar 2018 taget stilling til det principielle naboretlige spørgsmål om, hvor meget en nabo skal tåle efter en ændring på et eksisterende forhold.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Erstatning for forsinket diagnose/undersøgelse

Efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsesenet kan du få erstatning, hvis du bliver påført en skade under behandling fra et sundhedspersonale (sygehuse, læge eller behandlere, f.eks. kiroprator, fysioterapeut m.fl.).
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

I december skal man tænke på …. familielån (og gaver)

De fleste har hørt om udtrykket “familielån”, og at der kan være nogle særlige fordele ved at yde et sådant.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Ophør af sambeskatning i forbindelse med samlivsophævelse mellem ægtefæller

Landsskatteretten har for nylig truffet afgørelse om tidspunktet for ophør af sambeskatning mellem ægtefæller.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Kan man komme til at hæfte for sin ægtefælles skattegæld?

Når et par bliver gift, indtræder der automatisk formuefællesskab i ægteskabet, medmindre parterne ved ægtepagt har valgt, at formueordningen skal være særeje.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Hvordan kommer jeg på skødet på min mands hus?

Det er kun min mand, der står registreret som ejer af vores hus. Hvilken betydning har det for mig?
Af Betina Boysen Advokat

Min mor er ved at blive dement - hvad skal jeg være opmærksom på?

Ud over de menneskelige udfordringer, der kan være ved at en af dine nære pårørende er ramt af en demenssygdom, bør I sammen forholde jer til juridiske problematikker, som kan opstå på grund af en demenssygdom.
Af Betina Boysen Advokat

Skal kommunen betale erstatning, hvis der sker en skade pga. huller eller ujævne fliser i fortovet?

Ja, det skal kommune i mange tilfælde. Men der er en række betingelser, der skal være opfyldt. Læs om disse i denne artikel.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Pas på - er din samlever begunstiget på din pension eller forsikring - og ønsker du dette?

Hvis du har en samlever, skal du være opmærksom på reglerne om begunstigelse på din pension og forsikring, uanset om du ønsker, at din samlever skal modtage din forsikring og pensionsopsparing, eller om du fx ønsker, at udbetalingerne skal gå til dine børn, selv om du har en samlever.
Af Betina Boysen Advokat

Det kan være dyrt at blive under dynen!

Selvom det ikke er sjovt at stå tidligt op og skovle sne bør du nok alligevel overveje at komme ud af fjerene – i hvert fald hvis du er husejer.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Glideskader og erstatninger

Er du kommet til skade, fordi du er faldet på en vej eller fortov, hvor der ikke var blevet ryddet for sne eller saltet mod is?
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Erstatning ved isslag

I en dom fra november 2010 fastslog Østre Landsret, at det kan være særdeles vanskeligt at opnå erstatning ved faldskader som følge af isslag.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Hvornår er en ulykke en ulykke?

Er du udsat for en ulykke, kan du få erstatning fra din ulykkesforsikring, der dækker et varigt mén. Dog er det desværre ikke alle ulykker der er dækket, da de fleste ulykkesforsikringer kun dækker ''pludselige hændelser, der forårsager en personskade''. Højesteret har nu haft lejlighed til at tage stilling til dette ulykkesbegreb.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Finansiering af din virksomhed

Hvis du har brug for lånefinansiering til din virksomhed, enten fordi du er ved at etablere eller købe en virksomhed, eller fordi du ønsker at udvide din eksisterende virksomhed, skal du overveje hvilken finansiering, der passer til netop dig og din virksomhed.
Af Betina Boysen Advokat

Hvilken bevisbyrde gælder der ved krav mod dit forsikringsselskab?

Når du anmelder en skade til din forsikringsselskab, er det dig som forsikringstager, der har bevisbyrden for, at forsikringsbegivenheden er indtrådt. Det betyder f.eks. ved et tyveri, at du som forsikringstager skal bevise, at der har været indbrud, og at det du anmelder som stjålet, var til stede i din bolig.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Hjælper en konkurs dig ud af din økonomiske situation?

Er det en god idé at erklære sig konkurs for at komme ud af en uoverskuelig økonomisk situationen? Ofte vil svaret dertil være nej, fordi det ikke nødvendigvis indebærer en forbedring af skyldnerens økonomiske situation.
Af Betina Boysen Advokat

Gældssanering

Hvis du er havnet i en håbløs økonomisk situation, har du mulighed for at søge gældssanering. Gældssanering er tænkt som en hjælp i helt specielle situationer. Det er derfor ikke alle, som kan få en gældssanering. Få ind-blik i, hvad der skal til for, at du kan få gældssanering.
Af Betina Boysen Advokat

Hæftelsesformer og kautionsvarianter

Overvejer du at optage eller yde et lån? Se herunder, hvilke basale hæftelsesformer og kautionsvarianter der findes.
Af Betina Boysen Advokat

Erstatning efter en trafikulykke

Er du kommet til skade ved en trafikulykke, gælder reglerne i færdselsloven og erstatningsansvarsloven.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Beskatning af erstatningsbeløb

Det giver meget ofte anledning til tvivl og usikkerhed hos skadelidte, hvorvidt der skal betales skat af erstatningsbeløb fra personskadeerstatning. Reglerne er imidlertid relativt enkle.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Voldsoffererstatning

Har du været udsat for et voldeligt overfald, kan du i de fleste situationer kræve erstatning for det tab og den lidelse, du er påført, uden at skulle gennemføre kravet direkte mod gerningsmanden.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Er en ulykke under julefrokosten en arbejdsskade?

December var højtid for festivitas og hertil kommer de mange julefrokoster, gerne med generøse mængder af alkoholfyldte drikke som gløgg, juleøl og julesnaps. For ikke at nævne velkomstchampagnen og vinmenuen.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Sommerferien står for døren – 5 ting, du skal have styr på, hvis du skal på bilferie

Sommeren er højsæson for bilferie. Her er 5 gode råd til dig før din sommerferie:
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Skattepligt af beløb modtaget fra tidligere ægtefælle

Når et ægteskab opløses ved separation eller skilsmisse, skal der foretages en bodeling, hvis parret har haft formuefællesskab.
Af Per Andreasen Advokat (H)

”Parcelhusreglen” og spekulation

De fleste boligejere kender den såkaldte ”parcelhus”-regel, hvorefter gevinst ved salg af fast ejendom, der har tjent til bolig for ejeren i en del af eller hele ejerperioden, er skattefri. Der gælder også andre betingelser, som dog normalt ikke udgør problemer
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Jeg kan ikke overskue min gæld - Hvad gør jeg?

En stor gæld kan virke uoverskuelig og i forsøget på at komme gælden til livs, kan det være fristende at trække på en kassekredit eller optage nye lån enten hos andre lånefirmaer eller hos familie og venner. Men det er en dårlig idé. Læs her, hvad du bør gøre i stedet for
Af Per Andreasen Advokat (H)

Kan jeg få gældssanering?

Hvis man har oparbejdet en stor og uoverskuelig gæld, er det værd at undersøge muligheden for at søge gældssanering. Gældssanering er en ordning, hvor skifteretten kan nedsætte din gæld til en procentdel af den oprindelige gæld.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Mit barn er kommet alvorligt til skade - er der mulighed for erstatning?

Børn kan ligesom voksne komme alvorligt til skade. Skaden kan ske i forbindelse med leg eller på anden vis. Men hvis ulykken er sket, hvad skal du som forældre være opmærksom på i forhold til at få erstatning til dit barn?
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Disse frister skal du være opmærksom på, hvis du har tegnet forsikring via Husejernes Forsikring

Husejernes Forsikring Assurance Agentur har solgt forsikringer til danske kunder på vegne af Gable Insurance AG - et forsikringsselskab hjemmehørende i Liechtenstein. Husejernes Forsikring i Danmark var ikke omfattet af den danske garantiordning. Den 19. november 2016 blev Gable Insurance AG erklæret konkurs. En konkurs betyder normalt, at der kun vil være ganske beskeden dækning for krav mod konkursboet – herunder for dit krav om erstatning som følge af en dækningsberettigende forsikringsskade.
Af Jacob Bartholin Holm Advokat (H)

Særeje i udlandet betyder ikke nødvendigvis særeje i Danmark

Bestemmelse om særeje efter udenlandsk ret medfører ikke automatisk, at aktivet efter dansk ret er særeje. Det har Højesteret for nylig taget stilling til i en sag vedrørende særeje af to ejendomme i Italien, som en hustru fik ejendomsret til i 1977 og 1982
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Dækker din forsikring, hvis du får et heksehyl i øjet?

Årets opgørelse af fyrværkeriskader fra landets skadestuer viser, at der i alt blev registreret 267 skader i de to nytårsdøgn 31. december og 1. januar. Blandt disse skader var der mindst 37 alvorlige, dvs. at patienten ikke kunne færdigbehandles på skadestuen, men blev overført til eksempelvis en øjenafdeling.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Dødsbo skattefritaget som følge af dispositioner foretaget før dødsfaldet

I en helt ny dom har Vestre Landsret tiltrådt, at et insolvent dødsbo måtte anses for skattefritaget, uanset at boets insolvens skyldtes afdødes betydelige gavedispositioner kort før dødsfaldet.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Nuværende lovgivning giver ikke mulighed for anpartssæreje

Højesteret har netop afsagt en principiel dom, som slår fast, at den nuværende lovgivning ikke giver mulighed for anpartssæreje.
Af Betina Boysen Advokat

Skal jeg fortsat betale skat i Danmark, når jeg flytter til udlandet?

Når man flytter til udlandet, er det ofte forventningen, at den danske skattepligt ophører, men dette afhænger ikke alene af fraflytningen. Det er også relevant at se på, hvad der sker med bopælen i Danmark
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Crowdfunding – et alternativ til traditionel finansiering af din iværksættervirksomhed

Udbredelsen af crowdfunding er fortsat i vækst. Finanseringsformen kan udgøre et reelt alternativ til traditionel finansiering af iværksættervirksomheder. Hvis du overvejer om din virksomhed kan finansieres via crowdfunding, bør du kende de forskellige typer af crowdfunding og forholde dig til, hvilken type der kan passe til din virksomhed.
Af Betina Boysen Advokat

Sådan fordeles renteudgifterne mellem ægtefæller

Under ægteskabet kan renteudgifter fradrages hos den ægtefælle, der efter ægteskabslovgivningen hæfter for gælden. Kan det ikke afgøres, hvem der hæfter for gælden, fradrager hver ægtefælle halvdelen af renteudgifterne.
Af Anne Øvlisen Advokat (L)

Disse 3 betingelser skal være opfyldt, når du anmelder en arbejdsskade for sent

Har du været udsat for en arbejdsulykke, skal den anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (der tidligere hed Arbejdsskadestyrelsen). Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tager stilling til om ulykken er omfattet af loven og træffer afgørelse om dit varige mén og erhvervsevnetab. Der tages også stilling til udgifter for sygebehandling og optræning. Bliver ulykken anmeldt for sent, kan det betyde, at du ikke får udbetalt erstatning efter loven.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Opløsning af sameje

Det kan være en god ide at oprette en samejeoverenskomst, hvis man ejer noget sammen med andre.
Af Betina Boysen Advokat

Kan en maveforgiftning være en arbejdsskade?

Ja, det kan det godt. Østre Landsret har netop afgjort, at en ansat, der på tjenesterejse i udlandet, fik en maveforgiftning efter en middag på restaurant, havde pådraget sig en arbejdsskade.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Sværere at få gældssanering, hvis du ikke har afviklet på din gæld

Står du i en vanskelig økonomisk situation, og kunne gældsanering ende med at blive en mulighed? Så er det vigtigt, at du er opmærksom på din hidtidige afvikling af gælden. Ser denne nemlig ikke fornuftigt ud, kan det ende med, at du bliver afskåret muligheden for gældsanering.
Af Betina Boysen Advokat

Ejerskifteforsikringen – hvordan skal den gribes an?

TV2 bragte i maj måned en udsendelse om, hvordan nogle kunder hos Husejernes Forsikring havde problemer med at få betaling for skader under ejerskifteforsikringen. Udsendelsen afdækkede bl.a., at Husejernes Forsikring havde et ”tæskehold”, der skulle søge at lukke sagerne, ofte ved at forsikringstagerne fik en lavere dækning, end de egentlig havde krav på.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Jordforurening

Hvad betyder det, at der er registreret forurening på Vidensniveau 1 eller 2?
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Pas på med ejerskifteforsikringen

Når du køber hus eller sommerhus får du i de fleste tilfælde udleveret en tilstandsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring. Du skal som huskøber nøje læse tilstandsrapporten. Ejerskifteforsikrngen har en række undtagelser der gør, at den alligevel ikke dækker skjulte fejl og mangler, der opdages i købers ejertid
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Hjælp til gæld? Akkordordning et godt alternativ til gældssanering

Det kan være svært at erkende, at man har brug for hjælp til sin gæld, men når først det er sket, er næste skridt at finde ud af, hvad den bedste løsning er. Ofte vil svaret være en akkordordning.
Af Betina Boysen Advokat

5 råd til at undgå konkurs med din enkeltmands-virksomhed

I 2015 var 58% af de virksomheder, som gik konkurs, virksomheder uden ansatte, mens 36% havde 0-9 ansatte og 6% ramte virksomheder med 10 ansatte eller derover. [Kilde: Danmarks statistik]
Af Betina Boysen Advokat

Sådan skal advokatforbeholdet lyde

Lovgiver har valgt, at du som køber har en fortrydelsesret, hvis du fortryder dit køb, efter du og sælger har skrevet under på købsaftalen. Hvis du vil undgå, at betale 1% af købesummen til køber, skal du dog sørge for at få et advokatforbehold inkluderet i købsaftalen
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Tjek økonomien, når du køber andelsbolig

Når du køber en andelsbolig, køber du medlemsskab af en andelsboligforening og får brugsret til en konkret bolig. Det er derfor vigtigt at undersøge de regler og vilkår, der gælder for andelsboligforeningen.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Arealmangler ved køb af fast ejendom

Når man som privatperson sælger sin bolig, hæfter man som udgangspunkt for eventuelle fejl eller mangler i 10 år. Det vil sige, at man som boligsælger kan risikere, at køberen inden for 10 år efter overtagelsen af boligen rejser et mangelskrav. Køber skal dog rejse kravet senest 3 år fra det tidspunkt, køber bliver bekendt med fejlen eller manglen.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Er din gæld forældet, eller har kreditor afbrudt forældelsen?

Det er kreditor, der skal bevise, at forældelsen er afbrudt. Forældelsesloven opererer med 3 forskellige forældelsesfrister – 3, 5 eller 10 år. Fristen afhænger af, hvad det er for et krav, din gæld vedrører.
Af Betina Boysen Advokat

Undgå gæld til det offentlige, hvis du vil have gældssanering

Hvis du overvejer at søge gældssanering, er det meget vigtigt, at du er opmærksom på, at gæld til det offentlige har en helt særlig status. Det offentlige er med andre ord en kreditor, man så vidt muligt skal forsøge at undgå. Har man først fået ”fornøjelsen”, skal man forsøge at begrænse skaden mest muligt.
Af Betina Boysen Advokat

Vidnetestamente - den næstbedste løsning

Hos Ret&Råd oplever vi desværre for ofte, at testamente oprettes for sent i livet. I nogle tilfælde er det først, når en person er dødeligt syg, at vedkommende får taget sig sammen til at få oprettet testamentet. Det er synd, for indimellem når man simpelt hen ikke at få det oprettet.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Fejl i SKATs IT-system udskyder forældelse af gæld til det offentlige

Hvis du har gæld til det offentlige, betyder en ny lov, at din gæld tidligst forældes den 20. november 2021. Loven er blevet indført som følge af de alvorlige fejl i SKATs IT-system, der fik myndighederne til at suspendere al inddrivelse af gæld i september 2015.
Af Betina Boysen Advokat

Risikerer man at hæfte for afdødes gæld, når man arver?

Der er ofte stor usikkerhed om, hvordan man skal forholde sig, hvis en person i ens familie dør, og man skal arve vedkommende.
Af Per Andreasen Advokat (H)

Garantiformuen - nye regler for indskydergaranti

Nye regler om indskydergaranti indebærer måske ændring af din dækning, hvis din bank går konkurs.
Af Betina Boysen Advokat

Hvor stor skal gælden være, før du kan opnå gældssanering?

Mange har en så stor gæld, at de ikke kan overskue at betale gælden tilbage. I sådanne tilfælde bør det undersøges, om der kan indgås en frivillig aftale med kreditorerne om akkord (nedskrivning af gælden) eller tilbagebetaling på lempeligere vilkår.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Bilferie – hvordan er du dækket ved tyveri fra bilen?

Sommeren er højsæson for bilferie. Er du klar over hvordan din forsikring dækker, hvis du har indbrud i bilen hjemme eller i udlandet?
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Hvem dækker boligkøbers udgifter til at udbedre fugtskader i kældervægge?

Det følger af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, at en boligsælger som udgangspunkt ikke hæfter for fejl og mangler ved bygningerne, hvis han giver boligkøber en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, et tilbud på en ejerskifteforsikring samt tilbyder at betale mindst halvdelen af præmien på den tilbudte ejerskifteforsikring.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Erstatning for istapper

Det ser smukt ud, når der om vinteren hænger istapper og ligger sne på tagene. Desværre giver det også anledning til mange erstatningssager, når de falder ned og forårsager skade på mennesker og biler.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Rådgivning ved køb af bolig og erhvervsejendom

Ret&Råd Advokater Københavns afdeling for fast ejendom yder rådgivning til købere og sælgere i forbindelse med køb og salg af boliger og erhvervsejendomme.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Rådgivning ved køb af andelsbolig

Ret&Råd Advokater København bistår med rådgivning ved køb af andelsboliger, herunder lejligheder, rækkehuse, aktieboliger, mv.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Rådgivning ved køb af ejerbolig

Advokaterne hos Ret&Råd København bistår med køb og berigtigelse af køb af huse, ejerlejligheder, sommerhuse og ideelle anparter af ejendomme.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Svie og Smerte

Hvis du kommer til skade som følge af en andens uansvarlige adfærd, f.eks. ved et færdelsuheld, har du krav på forskellige typer erstatning, herunder godtgørelse for svie og smerte så længe du er syg.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Erstatning ved arbejdsskader

Hvis du kommer til skade ved en ulykke, mens du er på arbejde er du dækket af arbejdsskadesikringslovens regler. Det betyder, at du har krav på erstatning, hvis du har fået varigt mén eller har mistet erhvervsevnen som følge af arbejdsskaden.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Erstatning for trafikuheld

Du har krav på erstatning for trafikuheld, hvis du bliver kørt ned eller på anden måde kommer til skade i trafikken, og der er et andet køretøj involveret.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Erstatning for faldskader i bus

En Højesteretsdom har fastslået hvordan ansvar fastlægges, når buspassagerer falder og kommer til skade under kørslen.
Af Brian Bruun Hansen Advokat (H)

Deling af pensioner ved separation eller skilsmisse

Hvis man skal separeres eller skilles, er det væsentligt at få undersøgt, om man skal dele pensionerne med ægtefællen.
Af Per Andreasen Advokat (H)