Susan Sørensen, Advokat, Ret&Råd Aalborg

Susan Sørensen

Advokat (H)


Ret&Råd Advokater Aalborg Strandgade 8
9400 Nørresundby
+45 38 42 43 00


Faglig profil:

Jeg har praktiseret som advokat i Aalborg/Nørresundby siden 1989. Fokusområdet har gennem alle årene været privatret, herunder særligt familie/arveret. Jeg har således oparbejdet særlige kompetencer inden for skilsmissesager, herunder bopæls samt forældremyndighedssager, bodelinger, gældssager og oprettelse af ægtepagter. Endvidere omfatter det særlige kompetenceområde rådgivning og udarbejdelse af testamenter samt behandling af dødsboer. 

Via denne specialisering har jeg bl.a. været formand for Foreningen af Familieretsadvokater samt siddet som medlem af Lovudvalgets Ekspertudvalg under Advokatrådet.

Jeg har endvidere uddannet mig som mediator og har siden 2003 været fast retsmægler/mediator ved retten i Aalborg og i Vestre Landsret.

I mange år har jeg  endvidere været fast medhjælper i gældssaneringssager ved skifteretten i Aalborg, og i 2009 blev jeg beneficeret advokat ligeledes ved retten Aalborg, og har siden da arbejdet med strafferet.

I 2015 blev jeg valgt som nordjyllandskredsen medlem af Advokatrådet.

Uddannelse

  • Møderet for Højesteret 2007
  • Uddannet mediator 2003
  • Møderet for Landsretten 1997
  • Uddannet advokat 1992
  • Can. Jur. Aarhus Universitet 1989

Tillidshverv

  • Medlem af Advokatrådet
  • Fast medhjælper ved skifteretten i Aalborg i gældssaneringssager
  • Retsmægler ved retten i Aalborg og Vestre Landsret
  • Beneficeret advokat ved Retten i Aalborg og Vestre Landsret

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Status på Familieretshuset

Med virkning fra 1. april 2019 trådte et nyt Familieretssystem i kraft. Statsforvaltningen blev nedlagt, og i stedet blev Familieretshuset oprettet med afdelinger rundt om i Danmark. Hvordan er det gået?
Af Susan Sørensen Advokat (H)

Ægtefælleloven 1 år efter ikrafttræden

Den 1. januar 2018 trådte den nye ægtefællelov i kraft. Advokat Susan Sørensen giver i sin artikel et overblik over de reviderede regler, og hvordan de har haft indflydelse på ægtefæller og deres formue.
Af Susan Sørensen Advokat (H)

Hvilken betydning har den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold for dødsbobehandlingen?

Med virkning pr. 1. januar 2018 er Lov om ægtefællers økonomiske forhold trådt i kraft. Loven er en modernisering af den hidtil gældende retsvirkningslov, der i sin grundform var fra 1925, og som var den lov, der regulerede ægtefællers formueforhold.
Af Susan Sørensen Advokat (H)