Susan Sørensen, Advokat, Ret&Råd Aalborg

Susan Sørensen

Advokat (H)


Ret&Råd Advokater Aalborg Strandgade 8
9400 Nørresundby
+45 38 42 43 00


Faglig profil:

Jeg har praktiseret som advokat i Aalborg/Nørresundby siden 1989. Fokusområdet har gennem alle årene været privatret, herunder særligt familie/arveret. Jeg har således oparbejdet særlige kompetencer inden for skilsmissesager, herunder bopæls samt forældremyndighedssager, bodelinger, gældssager og oprettelse af ægtepagter. Endvidere omfatter det særlige kompetenceområde rådgivning og udarbejdelse af testamenter samt behandling af dødsboer. 

Via denne specialisering har jeg bl.a. været formand for Foreningen af Familieretsadvokater samt siddet som medlem af Lovudvalgets Ekspertudvalg under Advokatrådet.

Jeg har endvidere uddannet mig som mediator og har siden 2003 været fast retsmægler/mediator ved retten i Aalborg og i Vestre Landsret.

I mange år har jeg  endvidere været fast medhjælper i gældssaneringssager ved skifteretten i Aalborg, og i 2009 blev jeg beneficeret advokat ligeledes ved retten Aalborg, og har siden da arbejdet med strafferet.

I 2015 blev jeg valgt som nordjyllandskredsen medlem af Advokatrådet.

Uddannelse

  • Møderet for Højesteret 2007
  • Uddannet mediator 2003
  • Møderet for Landsretten 1997
  • Uddannet advokat 1992
  • Can. Jur. Aarhus Universitet 1989

Tillidshverv

  • Medlem af Advokatrådet
  • Fast medhjælper ved skifteretten i Aalborg i gældssaneringssager
  • Retsmægler ved retten i Aalborg og Vestre Landsret
  • Beneficeret advokat ved Retten i Aalborg og Vestre Landsret

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Hvad betyder det at søge midlertidigt ægtefællebidrag?

Det kan have stor økonomisk betydning for begge parter, når man beslutter at flytte fra hinanden. I perioden, inden man formelt bliver separeret eller skilt, kan det blive nødvendigt med det såkaldte midlertidige ægtefællebidrag.
Af Susan Sørensen Advokat (H)

Bodeling ved vielse i udlandet

Hvis I blev viet i udlandet, kan I møde udfordringer ved skilsmisse. For hvordan deler man boet, hvis ægteskabet er indgået uden for Danmark?
Af Susan Sørensen Advokat (H)

Status på Familieretshuset

Med virkning fra 1. april 2019 trådte et nyt Familieretssystem i kraft. Statsforvaltningen blev nedlagt, og i stedet blev Familieretshuset oprettet med afdelinger rundt om i Danmark. Hvordan er det gået?
Af Susan Sørensen Advokat (H)