Lene Astrup Treffer, advokat, Ret&Råd Aalborg

Lene Astrup Treffer

Advokat (H)


Ret&Råd Advokater Aalborg Strandgade 8
9400 Nørresundby
+45 38 42 43 00


Faglig profil:

Advokat Lene Astrup Treffer (H) er specialiseret i Familie-arveret, Ansættelsesret samt private ejendoms-/bolighandler.

Jeg har praktiseret som advokat i Nordjylland siden 2000, og jeg har stor erfaring og meget specialiseret viden inden for mine specialer:

 • Ansættelsesret
 • Bopæls-og forældremyndighedssager
 • Samværssager i Familieretshuset
 • Bodeling & Ægtefælleskifte
 • Ægtepagter
 • Testamenter
 • Fuldmagter & Fremtidsfuldmagter
 • Behandling af dødsboer
 • Privates ejendomshandler

I mit virke som advokat, er det vigtigt for mig at yde en rådgivning, der er til at forstå og som giver værdi for dig her og nu, såvel som en tryghed fremover.

Jeg er udpeget som Bobehandler i Ægtefælleskifter af Skifteretten i Aalborg, og har på den baggrund et indgående kendskab til bodelingssager.

Som specialist i Ansættelsesret yder jeg rådgivning både til virksomheder og til de ansatte, også om direktørens retsforhold. 

Jeg underviser ofte i Ansættelsesret samt holder kurser indenfor familieret.

Jeg er udnævnt som censor ved retssagsprøven på advokatfuldmægtiguddannelsen og har selv stor erfaring med retssager også i familieretssager.

I flere år har jeg arbejdet med overdragelse af fast ejendom, primært med rådgivning til private i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Jeg har derfor stor erfaring med ejendomshandler i Aalborg, Nørresundby og omegn.

Uddannelse:

 • Møderet for Højesteret i 2013
 • Møderet for Landsret 2006
 • Advokat 2003
 • Cand.jur Århus Universitet 2000

Tillidshverv:

 • Censor ved retssagsprøven på advokatuddannelsen
 • Bobehandler i ægtefælleskifter ved Retten I Aalborg
 • Medlem af Bankrådet i Handelsbanken, Aalborg city


Tilbage til Ret&Råd Aalborg.

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Nyt system til skilsmissesager med børn

Med det nye familieretlige system, er det primære fokus på barnets bedste. Det nye system blev vedtaget af Folketinget i december 2018, og træder i kraft den 1. april 2019.
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)

Hvor mange gange kan arbejdsgiver forlænge din ansættelse?

Det kan ofte være hensigtsmæssigt, både for medarbejderen og for arbejdsgiveren, at det på forhånd er aftalt hvor længe ansættelsen varer.
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)

Tredjemandsbestemt særeje og det fremtidige generationsskifte

Ønsker du at give en gave eller at sikre, at arven skal være særeje - det såkaldte tredjemandsbestemte særeje, så er det vigtigt, at du i den forbindelse gør dig nogle overvejelser om, hvilken form for særeje du ønsker. Disse overvejelser er især vigtige, når det kommer til generationsskifte
Af Lene Astrup Treffer Advokat (H)
}