Hvordan kører en bobehandlersag, og hvordan sikres et godt forløb?

Når man bliver skilt, skal formuen deles, men det er ikke altid en let manøvre, hvis ikke begge parter er enige. En bobehandler hjælper med at skabe ligelig fordeling mellem parterne og sørger for, at de kommer videre på en god måde.

En bobehandler er en advokat, der er udpeget af Justitsministeriet, til at forestå behandling af ægtefælleskifter mm. ved skifteretten.

En bobehandlersag er en sag, hvor der er udpeget en bobehandler af den lokale skifteret, og hvor bobehandleren skal sikre, at der laves en endelig bodeling, kaldet en boopgørelse.

Et ægtefælleskifte, – eller en bodeling, som det også kaldes, er den deling, der skal finde sted ved separation/skilsmisse. Har ægtefællerne haft formuefællesskab/delingsformue skal der laves en opgørelse over, hvad hver part ejer fratrukket gæld, og det overskud man har, skal man i bodelingen aflevere halvdelen af til den anden ægtefælle.

Det er naturligvis muligt at lave aftaler og forlig, som måske afviger lidt eller meget fra det som man har krav på, men kun hvis det er muligt for parterne at blive enige derom.

Hvor skal du starte?

En bobehandlersag starter ved, at en eller begge parter sender en begæring herom til skifteretten. Der findes en blanket på www.domstol.dk, som kan udfyldes og indsendes sammen med kr. 750,00.

Herefter indkalder skifteretten til et møde, hvor man drøfter sagen og måske også forsøger at finde en løsning, – lykkes det ikke, kan sagen oversendes til en bobehandler.

Bobehandleren skal derefter på skifterettens vegne vejlede og bistå parterne i forhold til praktiske spørgsmål, samt søge at opnå holdbare løsninger på konflikterne, set i forhold til boets værdier. Det betyder, at bobehandler indhenter alle nødvendige oplysninger fra parterne, f.eks. oplysninger om skat, pension, konti, biler, indbo, ejendom, virksomheder m.m. Der afholdes møder til gennemgang og drøftelse, og til sidst laves et udkast til en boopgørelse, som indeholder bobehandlerens forslag til delingen.

Hvis parterne ikke er enige i bobehandlers boopgørelse, kan de gøre indsigelse inden for 4 uger, og så vurderer skifteretten, om der kunne være fejl, som skal rettes. De vurderinger og opgørelser, som bobehandler er fremkommet med, vil derefter blive stadfæstet af skifteretten, medmindre parterne ønsker en egentlig retlig prøvelse af et eller flere  spørgsmål. Hvis skifteretten således ikke retter noget i boopgørelsen, vil en part få 4 uger på ny til at anlægge en retssag, hvor der så til sidst ved en dom vil blive taget stilling til det pågældende spørgsmål. Herefter rettes boopgørelsen til, hvis det er resultatet af dommen, og så stadfæstes boopgørelsen som endelig.

Bobehandlersagerne kan være meget forskellige, både med antallet af aktiver og værdierne samt med forskelligt konfliktniveau. Bobehandlers opgave er at sikre, at der sker en endelig bodeling, så parterne kan komme videre.

Hvis man er uenig i byrettens afgørelse, kan man anke til landsretten, og når dommen fra landsretten så foreligger, kan boopgørelsen stadfæstes.

Det er min erfaring som bobehandler ved retten i Aalborg at langt de fleste sager løses enten med en forligsmæssig aftale mellem parterne på et tidspunkt i forløbet eller ved bobehandlers boopgørelse, som stadfæstes af skifteretten. Mange parter ønsker ikke lange retssager, men accepterer bobehandlers boopgørelse.

Fremdrift i sagen

For at sikre fremdrift i en bobehandlersag, afholdes der ofte løbende møder eller telefonmøder med parterne og deres eventuelle advokater. Der kan aftales deadlines for indlevering af økonomiske oplysninger, og bobehandler kan presse på med løbende mails og opfølgning i sagen.

Såfremt en part ikke medvirker – måske blot er passiv eller nægter at udlevere oplysninger – kan bobehandler bede skiftretten træffe afgørelse om, at bobehandler selv kan indhente de nødvendige oplysninger. Skifteretten kan også anmodes om at indkalde parterne til et retsmøde, så der afgives forklaring i retten under strafansvar.

Desuden kan bobehandler sørge for at aktiverne vurderes, f.eks. en ejendom af en ejendomsmægler, og hvis ikke en part samarbejder kan bobehandler med skifterettens bistand sikre, at en ejendom sælges og fraflyttes eller overtages af den anden ægtefælle.

Bobehandlersagerne kan være meget forskellige, både med antallet af aktiver og værdierne samt med forskelligt konfliktniveau. Bobehandlers opgave er at sikre, at der sker en endelig bodeling, så parterne kan komme videre.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller brug for rådgivning i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.