Landsretsdom: Deling af pension ved ægtepagt kan også gælde livrente

Ifølge ægtefælleloven kan man ved at oprette en ægtepagt aftale deling af alders-, kapital- eller ratepensioner. Det gælder dog normalt ikke deling af livrenter. Men Østre Landsret afsagde den 28. januar 2020 en dom, hvor man konkret accepterede en aftalt ligedeling af en livrente.

Dommen angik et ægtepar, der både havde oprettet en ægtepagt, hvori de havde specificeret, hvad der skulle ske med deres respektive ordninger ved separation/skilsmisse og en bodelingsaftale.

Hustru fik medhold i byretten

I byretten påstod hustruen, at manden skulle afregne halvdelen af sine pensioner til hustruen (med fradrag af halvdelen af hustruens pensioner). Byretten gav hustruen medhold og bestemte desuden, at mandens livrente skulle deles mellem ægtefællerne. Manden ankede byrettens dom til landsretten, og påstod, at det alene var værdien af kapital- og ratepensioner, der skulle indgå i delingen – og således ikke værdien af hans livrente.

Landsretten stadfæstede dommen

Landsretten tog ikke mandens påstand til følge, men bestemte lige som byretten, at livrenten også skulle indgå i ligedelingen af pensionerne.

Landsretten fastslog, at der både ved ægtepagten og bodelingsaftalen var tilstræbt en fuldstændig ligedeling af ægteparrets respektive ordninger oprettet i pensionsøjemed. Da manden desuden, på trods af opfordring til det, ikke ønskede at dokumentere arten af og vilkårene for livrenteordningen, indgik livrenten i ligedelingen af ægtefællernes pensioner.

I sagen var der altså hele tre forhold, der havde betydning for Østre Landsrets afgørelse:

  1. At ægteparret havde oprettet en ægtepagt, der tilstræbte en fuldstændig ligedeling.
  2. At ægteparret havde oprettet en bodelingsaftale, der desuden tilstræbte en fuldstændig ligedeling.
  3. At manden, på trods af opfordringer til det, ikke ønskede at dokumentere arten af og vilkårene for livrenteordningen.

Argumentationen i dommen er altså væsentlig. Det er uvist, om det fremover vil være et krav, at alle tre forhold er opfyldt, før der kan gives medhold i en påstand om deling af en livrente.

Fakta om deling af pensionsopsparing

Udgangspunktet ved separation og skilsmisse er, at hver ægtefælle udtager sine egne pensioner.

Det gælder dog kun for så vidt angår ’rimelige’ pensioner. En rimelig pension er det, der svarer til en ”sædvanlig” pensionsopsparing, f.eks. sædvanlige arbejdsmarkedspensioner. ’Ikke-rimelige’ pensioner skal deles mellem ægtefællerne ved separation/skilsmisse.

Bliv klogere på rimelige- og ikke-rimelige pensioner.

Ønsker ægtefællerne at aftale, hvordan deres pensioner skal behandles ved separation/skilsmisse, kan de oprette en ægtepagt. I ægtepagten kan ægtefællerne f.eks. aftale, at deres pensioner skal være særeje (så de ikke skal deles ved separation/skilsmisse), eller at værdien af en alders-, kapital- eller ratepension skal deles ved separation/skilsmisse.

Læs mere om ægtepagter.

Har du og din ægtefælle oprettet en ægtepagt, eller ønsker I at oprette én, om deling af jeres pensioner, anbefaler vi, at I sammen med en advokat gennemgår sagen for at sikre, at ægtepagten stemmer overens med jeres ønsker.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller brug for rådgivning i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.