Rådgivning om virksomhedsøkonomi

Rådgivning om virksomhedsøkonomi

Erhvervscenter Ret&Råd Nordsjælland har mange års erfaring med rådgivning om virksomhedsøkonomi.

Skatteadvokater

Skattelovgivningen er særdeles kompliceret og i mange situationer vil den rigtige rådgivning kunne skabe økonomisk værdi for dig. Det kan også være, at dine omkostninger til rådgivning kan være dækket. Det undersøger vi for dig, ligesom vi sikrer, at du får de rigtige råd og vejledninger.

Inkassoadvokater (‘Gratis inkasso’)

Kan du scanne og maile os fakturagrundlaget og rykkerskrivelse 1, 2 og evt. 3? Så har du muligheden for at blive betjent på fantastisk gunstige vilkår ved hjælp af vores produkt ’Gratis Inkasso’. Produktet indebærer, at du ikke betaler advokatudgifter, hvis ikke debitor kan betale.

Traditionel advokatinkasso

Har du få inkassosager, og har du brug løbende rådgivning herom, kan du benytte vores traditionelle advokatinkasso, som stadigvæk er ganske billig og som kun koster inkassoomkostningerne, hvis skyldneren ikke kan betale, men som ikke koster noget, hvis skyldneren er i stand til at betale.

Læs vores brochure om advokatinkasso.

Konkursadvokater

En virksomhed i krise har stadig rettigheder og muligheder og jo før man agerer på udfordringerne, jo bedre er det. Vi har mange års erfaring med at rådgive kriseramte virksomheder og til at finde løsninger, der fastholder værdier til glæde og gavn for ejere, medarbejdere og kreditorer. Er situationen den, at virksomheden ikke kan drives, bistår vi med konkursbobehandlingen og evt. rekonstruktionen bagefter.