Rådgivning om virksomhedsdrift i Erhvervscenter Ret&Råd Nordsjælland

Rådgivning om virksomhedsdrift

Ansættelse og medarbejdere

Når du ansætter medarbejdere i virksomheden, er der mange krav til ansættelseskontrakten og håndteringen. Der kan også opstå problemer i forhold til fratrædelse, og man skal kende regler om både varsling, opsigelse og bortvisning. Vi bistår virksomheder med håndteringen og er altid til rådighed.

Læs mere om ansættelse og arbejde.

Persondata

Når virksomheden drives, skal håndtering af persondata også håndteres. Det er et lovkrav, og virksomheden skal indstille sig på dette. Persondata indgår ofte i forhold til egne medarbejdere og til kunder. Meget få virksomheder håndterer ikke persondata, og man skal antage, at man har pligt til at overholde reglerne og håndtere dataene på rette vis.

Løbende juridisk sparring

Enhver virksomhed havde optimalt set en ansat jurist eller advokat til at håndtere juridiske udfordringer for virksomheden, efterhånden som de opstår. Men mange virksomheder er ikke så store, at det er rentabelt. Hos Ret&Råd Nordsjælland har vi stor erfaring med løbende at levere juridiske løsninger for virksomheder, som får oprettet en særlig sag hos os, hvor vi løbende sparrer med alle afdelinger i virksomheden og løser de juridiske udfordringer, som driften naturligt skaber. Sagen oprettes en gang for alle, og man kan spare en masse omkostninger ved at få løst småproblemer hen ad vejen. Vi aftaler, hvordan og hvornår vi fakturerer for vores hjælp, og vi ved af erfaring, det skaber værdi.