Hvad indebærer det, at mit barn får en kontaktperson i Familieretshuset?

Hvad indebærer det, at mit barn får en kontaktperson i Familieretshuset?

Skilsmisser kan være belastende for børn. Derfor blev der med virkning fra 1. april 2019 indført en ny formålsbestemmelse i forældreansvarsloven, der sikrer, at barnets trivsel vægtes højest. En særlig børneenhed skal tage hånd om barnet og sørge for, at barnet altid har en voksen at tale med eller spørge til råds.

Skrevet af advokat Henriette Lyhne, Ret&Råd Randers og Århus C

Etableringen af børneenheden er ment som en styrkelse af barnets stemme, og det er tanken, at der allerede fra sagens start primært er fokus på barnet og barnets trivsel i processen. Ligeledes er det hensigten, at barnets kontakt med systemet begrænses til en eller meget få personer.

Har du brug for hjælp? Kontakt din lokale familieretsadvokat

Barnet får en kontaktperson fra børneenheden

Jeres barn bliver tilbudt en kontaktperson fra børneenheden. Det skal være en medarbejder med børnefaglig baggrund. Barnet bliver støttet ved, at barnet får en fast kontaktperson fra børneenheden, som sætter barnet først, og som taler med barnet. Børn fra skolealderen og opefter skal som hovedregel til en samtale i forbindelse med sagen. Det er kontaktpersonen, der taler med barnet. Kontaktpersonen følger barnet gennem hele forløbet. Barnet kan selvstændigt støtte sig til kontaktpersonen, når forældrenes uenighed er svær at håndtere. Det er vigtigt, at du forstår og er tryg ved kontaktpersonens rolle, da det er tanken, at kontaktpersonen skal være en positiv og stabiliserende faktor for dit barn.

Hvis du eller barnets anden forælder rejser en sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær er det Familieretshuset, der beslutter om Familieretshusets børneenhed skal medvirke til at udarbejde en familieretlig udredning.

Læs mere om sager i Familieretten i artiklen "Skal din ægteskabssag eller børnesag i Familieretten?".

Hvad er en familieretlig udredning?

Formålet med familieretlig udredning er at:

  • lave en grundig beskrivelse af jeres børns trivsel og de forhold som påvirker deres liv og hverdag
  • yde støtte og rådgivning til jeres børn under sagens udredning i Familieretshuset
  • støtte jer som forældre i at have det bedst mulige samarbejde om jeres børn

Familieretshuset træffer beslutningen om evt. udarbejdelse af en familieretlig udredning på baggrund af de oplysninger som du og barnets anden forælder er fremkommet med i det digitalt indleverede skema. Det kan være oplysninger om fx vold, misbrug, psykisk sygdom eller lignende. Det er således meget afgørende for den senere behandling af din sag, at du udfylder det digitale skema velovervejet og præcist. 

Søg rådgivning ved tvivl

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig – fx fordi du er usikker eller utryg i situationen – bør du søge rådgivning fx hos advokat. Sammen med din rådgiver kan du evt. opfordre Familieretshuset, herunder børneenheden, til at indhente relevante oplysninger om barnets forhold på baggrund af det særlige kendskab, som du er i besiddelse af. Ret&Råd har et omfattende netværk af familieadvokater med speciale i separation, skilsmisse og børnesager. Find din lokale advokat på vores hjemmeside.

Artiklen er skrevet af advokat Henriette Lyhne ved Ret&Råd Randers. Hvis du har spørgsmål eller behov for juridisk rådgivning, er du også velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Læs mere på Ret&Råd Advokaters hjemmeside om:

Du kan også downloade en Ret&Råds brochure om: