Advokat Anne Kjærhus Mortensen Advokat Anne Kjærhus Mortensen

Anne Kjærhus Mortensen

Advokat (L)


Ret&Råd Grønbæk & Huuse - Århus C Afdelingen i Aarhus C.
Banegårdspladsen 20, 1. tv.
8000 Aarhus C.
+45 89 15 25 00
Ret&Råd Grønbæk & Huuse - Randers Afdelingen i Randers
Rådhustorvet 4
8900 Randers
+45 89 15 25 00

E-mail: am@ret-raad.dk

Faglig profil:

Arbejder udelukkende med familie/arveret (dvs. separationer/skilsmisser, bodelinger, testamenter, ægtepagter) samt dødsbobehandling.

Har møderet for Landsretten.

Er uddannet mediator.

Er ekstern lektor på Københavns Universitet i fagene Arv&Pension samt Privat generationsskifte. Fungerer derudover som vejleder på bacheloropgaver og specialer i Familie- og arveret og Pensionsret.

Underviser advokater, revisorer, dommere mv. inden for familie/arveret og dødsbobehandling.

Er underviser på Danske Advokaters sekretærskole inden for familie/arveret.

Er formand for Ret&Råds servicelinje for familie/arv- og dødsbobehandling.

Er med i ekspertpanelet i Børsens Brevkasse og skriver desuden løbende artikler i diverse fagtidsskrifter.

Jeg er medlem af

Mine seneste blogs

Har du taget stilling til, hvad der skal ske med dit digitale liv den dag du dør?

Fredag den 8. april 2016 blev der afholdt konference omkring digital arv på Christiansborg med deltagelse af en række organisationer, politikere og øvrige interessenter. Baggrunden herfor var bl.a. en undersøgelse foretaget af Landsforeningen Liv & Død, der viser, at 48 % af de adspurgte ønsker at tage deres digitale liv med sig i graven. Spørgsmålet er imidlertid på baggrund heraf, om dette ønske bliver efterkommet i praksis.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Skal sommerhuset overdrages til børnene?

Mange vælger i levende live at overdrage sommerhuset til børnene til den offentlige vurdering minus 15 %- typisk også således, at købesummen erlægges med et gældsbrev som eventuelt løbende nedskrives via årlige gaver. Ønsket med konstruktionen er dels at overdrage sommerhuset billigt til næste generation, dels at spare afgift.
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)

Er formuefællesskab lig med medejerskab af ægtefælles ejendom?

Hvilken betydning har det, at den ene ægtefælle er eneejer af ejendommen i tilfælde af separation/skilsmisse og ved dødsfald. Er det en fordel for ægtefællen at være medejer af ejendommen?
Af Anne Kjærhus Mortensen Advokat (L)