Hvorfor bør jeg oprette en fremtidsfuldmagt?

Vi håber alle, at vi bevarer et godt helbred, både fysisk og mentalt, indtil vi dør. Men vi ved alle godt, at der er en risiko for, at vi bliver syge og for, at vi på et tidspunkt i livet ikke længere vil være i stand til selv at varetage vores personlige og økonomiske forhold og derfor har brug for hjælp. Med en fremtidsfuldmagt kan vi selv bestemme, hvem der skal hjælpe os, og hvad de skal hjælpe med.

Fremtidsfuldmagt – et alternativ til værgemål

Hvis du ikke længere er i stand til at varetage dine økonomiske og personlige forhold, kan Familieretshuset beskikke en værge for dig.

Det kan enten være et familiemedlem eller anden nærtstående eller det kan være en af Familieretshuset faste professionelle værger.

Problemet i forhold til værgemål er først og fremmest at det ofte tager meget lang tid at få beskikket en værge, og i perioden indtil der er beskikket en værge, vil der være en række dispositioner, der ikke kan foretages, selv om de kan være nok så vigtige og fornuftige.

F.eks. kan dine nærmeste ikke sætte dit hus til salg, selv om du ikke længere kan passe huset og egentligt gerne ville flytte i en anden bolig.

Det er heller ikke altid Familieretshuset faktisk vil beskikke en værge. Hvis du ikke har nogen formue, vil de typisk afvise at beskikke en værge, selv om du har brug for hjælp til at klare økonomien i hverdagen.

en fremtidsfuldmagt og et værgemål kan på mange måder minde om hinanden. Men med en fremtidsfuldmagt kan du i højere grad selv bestemme, hvem der skal hjælpe dig, og skræddersy løsningen, så den passer til dine forhold

En fremtidsfuldmagt kan du oprette på et hvilket som helst tidspunkt, mens du stadig er frisk. Fuldmagten træder ikke i kraft, med mindre du på et tidspunkt ikke længere er i stand til at varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold, f.eks. på grund af sygdom eller mental svækkelse.

Fuldmagten bliver registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret og skal sættes i kraft af Familieretshuset, når betingelserne er opfyldte.

Hvis du er så heldig, at du hele dit liv er i stand til selv at varetage dine forhold, bliver fuldmagten aldrig aktualiseret.

Hvis først der er etableret et værgemål, kan en fremtidsfuldmagt og et værgemål på mange måder minde om hinanden. Men med en fremtidsfuldmagt kan du i højere grad selv bestemme, hvem der skal hjælpe dig, og skræddersy løsningen, så den passer til dine forhold.

Med en fremtidsfuldmagt kan du selv bestemme hvem og hvad

Du kan bestemme, at der kun skal være én fuldmægtig.

Du kan også vælge at udpege flere fuldmægtige, og du kan bestemme, om de skal handle i forening, eller om de skal kunne handle hver for sig indenfor hvert deres område.

Du kan f.eks. udpege én fuldmægtig til at tage sig af økonomien og én til at tage sig af de personlige forhold.

Få hjælp til at oprette en fremtidsfuldmagt

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende kan du også udpege én fuldmægtig til at tage sig af dine private forhold og én fuldmægtig til at varetage din erhvervsvirksomhed.


Du kan også indsætte en eller flere subsidiære fuldmægtige, som kun træder i funktion, hvis den primære fuldmægtig bliver forhindret i at varetage fremtidsfuldmagten. Hvis du f.eks. indsætter din ægtefælle som primær fremtidsfuldmægtig, kan det være relevant at indsætte et eller flere af dine børn som subsidiær fuldmægtig, hvis din ægtefælle skulle blive syg eller falde bort.

Jo før jo bedre

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt, så længe du er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Hvis først du er blevet så syg eller mentalt svækket, at du ikke kan overskue konsekvensen af en fuldmagt, kan du ikke længere oprette en fremtidsfuldmagt.

Det er derfor vigtigt, at du får oprettet fremtidsfuldmagten, inden det er for sent.

Jo ældre vi bliver, jo mere aktuelt føles behovet for at forholde sig til, hvad der skal ske, hvis vi ikke længere selv kan varetage vores personlige og økonomiske forhold.

Men da ingen af os ved, hvad der sker i morgen, kan det være en god idé for alle uanset alder at oprette en fremtidsfuldmagt.