Fordele ved familielån og fremtidsfuldmagter

I hvilke situationer ydes der typisk familielån, og hvilke fordele kan man opnå, når familielånet kombineres med en afgiftsfri gave, der straks anvendes til delvis nedbringelse af gælden? Er det for sent at yde et familielån, efter jeg er blevet dement?

Familielån

Et familielån er typisk et lån, der ydes af forældre til deres børn, hvor barnet ikke skal betale renter af lånet, der ydes på anfordringsvilkår, dvs. forældrene kan kræve lånet indfriet uden varsel.

Nogle gange kombineres familielånet med, at forældrene giver afgiftsfrie gaver til deres børn, enten samtidig med at lånet gives eller efterfølgende.

Et familielån er relevant, hvor et barn har behov for at låne penge af sine forældre til køb af fast ejendom. Forældrene vil gerne hjælpe, men de ønsker samtidig, at deres børn skal ligestilles økonomisk. Her kan forældrene yde et familielån, der samtidig kombineres med en afgiftsfri gave, der straks anvendes til delvis afdrag af lånet. Har forældrene bestemt, at gaven skal være barnets særeje, kan ejendommen blive barnets særeje. Er gælden ikke indfriet ved forældrenes død, modregnes gælden i barnets arv, hvorved børnene i sidste ende ligestilles.

Det følger af boafgiftsloven, at du afgiftsfrit kan give gaver til dine børn på op til kr. 74.100 (2024-niveau) pr. kalenderår og afgiftsfrit give gaver til dine svigerbørn på op til kr. 25.900 (2024-niveau) pr. kalenderår.

Formålet med et familielån og beslutningen om efterfølgende at give gaver, kan være at spare boafgift ved over tid at overdrage forældres aktiver til deres børn og/eller svigerbørn.

Fremtidsfuldmagter – kan jeg også yde familielån, hvis jeg er blevet dement?

En fremtidsfuldmagt er et praktisk alternativ til værgemål. Fuldmagten oprettes, mens du er frisk og kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til at tage vare på dine økonomiske og personlige forhold.

I fremtidsfuldmagten skal du tage stilling til præcis de opgaver, som du ønsker en fuldmægtig skal varetage for dig.

Hvis du har en formue og ønsker, at dine børn skal kunne oprette familielån og herefter have mulighed for at give sig selv afgiftsfrie gaver, kan du skrive det i din fremtidsfuldmagt. I fuldmagten kan du også beslutte, at dine børn kun må yde lån og have mulighed for at give afgiftsfrie gaver under forudsætning af, at dine børn yder lige store lån til hinanden og giver lige store gaver til hinanden.

I fremtidsfuldmagten skal du tage stilling til præcis de opgaver, som du ønsker en fuldmægtig skal varetage for dig.

Det kan være hensigtsmæssigt at åbne op for den mulighed i en fremtidsfuldmagt, da den jo netop først sættes i kraft på et tidspunkt, hvor du ikke længere er i stand til at tage vare på dine økonomiske forhold, dvs. typisk på et sent tidspunkt i livet, og hvor du måske heller ikke har så stor fornøjelse af din formue længere.

Såfremt du har haft fast tradition for at give afgiftsfrie gaver til dine børn, også i form af nedbringelse af familielån, mens du var frisk, er det muligt for dine børn at fortsætte den tradition, hvis du opretter en fremtidsfuldmagt, hvor de kan handle på dine vegne.

Har du spørgsmål til artiklen? Du er velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.