Find skilsmisseadvokat ved skilsmisse

Vi skal skilles - har vi brug for en skilsmisseadvokat?

Heldigvis er der ikke mange af os, der oplever en skilsmisse flere gange. Derfor kan man have mange spørgsmål og generel usikkerhed, når man må se i øjnene, at ægteskabet er slut. En skilsmisseadvokat kan rådgive og bistå dig/jer med at få styr på det hele.

Har du brug for hjælp til skilsmisse eller separation? Find din lokale Ret&Råd advokat, eller kontakt os på tlf. 70 20 70 70. Vil du vide mere? Du kan downloade vores brochure om Separation & Skilsmisse skrevet af Ret&Råd Advokater.

Når man står overfor en skilsmisse, er der en række hovedområder, man skal have styr på. En skilsmisseadvokat kan hjælpe dig godt videre, og rådgive dig omkring:

I det følgende beskriver vi forholdet omkring ansøgning om separation/skilsmisse samt vilkårene herfor. Det kan dog stadig være nødvendigt med en skilsmisseadvokat til at rådgive og hjælpe med at sikre, at alt er i orden.

Skilsmisse eller separation?

Det er efter d. 1. juli 2013 muligt at blive skilt uden forudgående separation, hvis I er enige om det. Hvis I ikke er enige om skilsmisse, har I hver især ret til separation, uanset om den anden af jer samtykker eller ej.

Få hjælp af en skilsmisseadvokat - klik her

Når I er blevet separeret, kan I hver især ansøge om skilsmisse efter 6 måneder. Separationen er en suspension af ægteskabet, mens skilsmissen er et ophør af ægteskabet. Såfremt du kun er separeret fra din tidligere ægtefælle, er ægteskabet ikke ophørt, og derfor kan du f.eks. ikke indgå nyt ægteskab.

Virkningen af såvel separation som skilsmisse er, at I ikke længere har pligt til at forsørge hinanden, at formuefællesskabet ophører, og at I ikke længere har arveret efter hinanden.

Hvis du kun er separeret fra din tidligere ægtefælle, skal du være opmærksom på, at separationen bortfalder, hvis I genoptager samlivet. Det betyder, at I skal flytte fra hinanden. Hvis I ikke gør det (ca. 3 måneder efter separationen er bevilliget), bortfalder separationen altså af sig selv.

I skal være særligt opmærksomme på, at skilsmissen ikke følger automatisk efter en separation. I skal med andre ord selv aktivt ansøge om skilsmisse.

Det er muligt at blive skilt med det samme trods uenighed herom i særlige tilfælde. Det er f.eks. i tilfælde af utroskab eller grov vold. Du kan ikke blive skilt på grund af egen utroskab. Det er i så fald din ægtefælle, der skal ønske skilsmissen på baggrund af din utroskab.

Få hjælp af en skilsmisseadvokat til separation og skilsmisse

Hvad skal vi være enige om, når vi ansøger om separation/skilsmisse?

Skal I separeres eller skilles, skal I være enige om nogle vilkår. Disse vilkår er:

 • Hvem skal fortsætte det fælles lejemål, hvis I bor til leje?
 • Skal der betales ægtefællebidrag?
 • Hvem skal fortsætte det fælles lejemål?

Hvem skal fortsætte det fælles lejemål?

Hvis begge ægtefæller ønsker at fortsætte lejemålet alene, afgøres spørgsmålet ved dom. Det tillægges afgørende betydning, hvis én af ægtefællerne ønsker at fortsætte lejemålet og skal have børnene boende hos sig.

Andre forhold, der kan tillægges betydning kan være alder, helbredstilstand, økonomiske forhold og evt. erhvervstilknytning.

Skal der betales ægtefællebidrag?

Både manden og hustruen kan ansøge om ægtefællebidrag. Ægtefællebidrag består af to dele:

 • bidragets længde, altså hvor mange år skal bidragspligten løbe
 • bidragets størrelse, altså den månedlige bidragsydelse.

I kan selv aftale bidragets længde. Det kan være nødvendigt at få hjælp af en skilsmisseadvokat, hvis I ikke Kan blive enige, og retten derfor skal træffe en afgørelse.

Ved rettens vurdering vil indgå følgende faktorer:

 • ægteskabets varighed
 • bidragsmodtagerens behov for at modtage bidrag
 • den bidragspligtiges mulighed for at betale bidrag

I almindelighed vil bidragsperioden ikke overstige 10 år, men er der helt særlige omstændigheder, kan der bestemmes bidragspligt uden tidsbegrænsning.

Tidsubegrænset bidragspligt er dog særdeles sjældent og forudsætter under alle omstændigheder ifølge praksis, at ægteskabets varighed overstiger 20 år.

Kom godt gennem din separation og skilsmisse ved at få fat i en god skilsmisseadvokat

Hvordan ansøger vi om separation/skilsmisse?

Separation og skilsmisse søges i Statsforvaltningen, hvor I via Statsforvaltningens hjemmeside (www.statsforvaltning.dk) kan hente ansøgningsblanketter. Her findes også en vejledning til, hvordan I udfylder ansøgningen. Det er også muligt at udfylde og indsende ansøgningerne online og underskrive med NemID. Samtidig skal der overføres gebyr, se i afsnittet nedenfor. Underskriver I begge ansøgningen og erklærer, at I er enige om vilkårene og ikke ønsker møde i Statsforvaltningen, kommer separations- og/eller skilsmissebevillingen som hovedregel automatisk med posten.

Er der uenighed, eller har den ene af jer ikke underskrevet ansøgningen, indkalder Statsforvaltningen til et møde (vilkårsforhandling).

Kan I ikke blive enige om vilkårene, kan Statsforvaltningen ikke bevillige separation/skilsmisse. Sagen vil herefter blive oversendt til retten, hvor en dommer vil tage stilling til hvilke vilkår, der skal gælde. Her kan en skilsmisseadvokat være ganske behjælpelig.

En skilsmisseadvokat kan også være nødvendig, hvis den ene ægtefælde nægter at underskrive ansøgningen om separation eller skilsmisse, eller møder pågældende ikke til de indkaldte møder i Statsforvaltningen, bliver sagen også sendt i retten, og der vil være behov for en skilsmisseadvokat. Man kan således ikke nægte den anden part separation/skilsmisse, det bliver bare lidt mere besværligt og dyrere.

Gebyrer pr. 1. januar 2018:

Separation 350 kr.

Skilsmisse 350 kr. Uanset om I er blevet separeret først.

Vilkårsforhandling 1.500 kr.

Kan en advokat hjælpe med Statsforvaltningen?

Gebyrerne betales til Statsforvaltningen samtidig med ansøgningen om enten separation eller skilsmisse. Er du i tvivl om, om du i forbindelse med din forestående separation/skilsmisse har ret til at fortsætte lejemålet eller har krav på ægtefællebidrag, bør du rådføre dig med en skilsmisseadvokat, inden du indsender ansøgningen til Statsforvaltningen.

Få hjælp til skilsmisse

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse

Bodeling

Når et ægteskab opløses, skal man udover selve separationen/skilsmissen også have styr på bodelingen, og hvad der skal ske med børnene herunder samvær, bopæl, forældremyndighed og børnebidrag. I det følgende ser vi nærmere på selve bodelingen.
Læs mere om bodeling her
Separation & skilsmisse

I enighed eller uenighed

I brochuren kan du læse om:

 • Når I skal gå fra hinanden
 • Børn og samlivsophør
 • Hvordan deler I boet?
 • Hvad hvis boet er insolvent?
 • Skifteretten – hvad er det?
 • Hvordan kan Ret&Råds advokater hjælpe dig?
Hent brochuren her
Samvær & forældremyndighed

Forældreskab i en moderne tid

I brochuren kan du læse om:

 • Børn og forældremyndighed
 • Ophør af samliv og forældremyndighed
 • Samvær
 • Ved dødsfald
 • Børnebidrag
 • Hvordan kan Ret&Råds advokater hjælpe dig?
Hent brochuren her

Ægtefællebidrag

I forbindelse med en separation eller skilsmisse, skal ægtefællerne bl.a. tage stilling til, om der er en af ægtefællerne som har bidragspligt over for den anden og i så fald også ægtefællebidragets størrelse.
Læs mere om ægtefællebidrag her