Bodeling

Når et ægteskab opløses, skal man udover selve separationen/skilsmissen også have styr på bodelingen, og hvad der skal ske med børnene, herunder samvær, bopæl, forældremyndighed og børnebidrag. I det følgende ser vi nærmere på selve bodelingen ved skilsmisse.

Hvad betyder bodeling?

Er der formuefællesskab i jeres ægteskab, skal der i forbindelse med separation eller skilsmisse foretages en såkaldt bodeling – altså en deling af jeres delingsformue.

Bodelingen er ikke et vilkår for selve separationen/skilsmissen og er derfor ikke en del af drøftelserne i Familieretshuset.

I skal være opmærksomme på, at jeres formuefællesskab ikke ophører, den dag I flytter fra hinanden, men den dag Familieretshuset modtager en anmodning om separation/skilsmisse fra en af jer.

Hvordan foregår bodelingen ved skilsmisse?

Udgangspunktet for bodeling i forbindelse med skilsmisse/separation er, at I skal dele den formue, I hver især ejer pr. ophørsdagen (den dag Familieretshuset modtager ansøgningen om separation/skilsmisse). I kan dog aftale at anvende en anden ophørsdato. De aktiver og passiver, I hver især ejer pr. ophørsdagen, indgår altså i bodelingen. Værdien af aktiverne og passiverne opgøres som udgangspunkt pr. den dag, bodelingen sluttes (kaldet opgørelsesdagen).

Når I skal foretage en bodeling i forbindelse med skilsmissen/separationen, opgør I, hvad I hver især ejer – jeres såkaldte bodel. Er en bodel positiv deles den ligeligt mellem jer. Er den negativ, sker der ingen deling.

Eksempel på deling af positiv bodel: 
M og H skal separeres. M ejer netto værdier til 1 mio. kr. H ejer netto værdier til 2 mio. kr. Hver part får 1,5 mio. kr.

Eksempel på deling ved negativ og positiv bodel:
M og H skal separeres. M har en negativ formue med 1 mio. kr. H har en positiv formue på 2 mio. kr. M beholder sin negative formue. H’s positive formue skal deles lige. M kommer altså samlet ud med 0 kr. og H med 1 mio. kr.

Skævdeling ved kortvarigt ægteskab

Der gælder dog en undtagelse til reglen om ligedeling, nemlig den såkaldte skævdelingsregel i ægtefællelovens § 33. For at anvende denne regel skal følgende betingelser være opfyldt:

  1. Du skal have indbragt den væsentligste del af delingsformuen i ægteskabet og
  2. En ligedeling skal være åbenbar urimelig, f.eks. hvis ægteskabet har været kortvarigt, og at der ikke har været et økonomisk fællesskab af betydning.

I praksis ses reglen kun anvendt, hvor ægteskabet (inklusiv et forudgående samliv) har varet mindre end 5 år.

Hvad nu hvis vi ikke kan blive enige om bodeling ved skilsmisse?

Kan I ikke blive enige om bodelingen i forbindelse med skilsmissen/separationen (evt. via forhandling mellem jeres respektive advokater), kan I indbringe bodelingen for Skifteretten og bede om, at boet tages under offentligt skifte. Et offentligt skifte med en bobehandler kan dog være en dyr og relativ langstrakt affære.

En bodeling kan ende med at blive meget kompliceret, og der er mange ting, der skal tages stilling til, herunder bl.a. ophørsdag, opgørelsesdag, specielle skattemæssige forhold og ikke mindst hvilke aktiver og passiver, der tilhører hvem, og hvordan de skal værdiansættes. Derfor er det en rigtig god idé at få hjælp fra en skilsmisseadvokat.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.