Landbrugsrådgivning i Randers - Ret&Råd

Landbrugsrådgivning

Vores advokatfirma har specialistviden indenfor landbrug. Vi bistår ved køb og salg af landbrug, ved konkurs og rekonstruktion af landbrugsvirksomheder, ved udarbejdelse af forpagtningsaftaler, ved al overdragelse af jord og arealoverførsel, vedr. vindmøller og i det hele taget ved rådgivning om landbrugets forhold.

Tilbage til Ret&Råd Randers