Ret&Råd Advokat Peter Paldan Sørensen

Peter Paldan Sørensen

Advokat (H)


Ret&Råd Advokater Bornholm - Nexø Afdelingen i Nexø
Sdr. Hammer 2, 1.
3730 Nexø
+45 56 49 11 40
Ret&Råd Advokat Bornholm - Rønne Afdelingen i Rønne
St. Torv 11, 1
3700 Rønne
+45 56 91 11 40


Faglig profil:

Jeg er født på Bornholm og har været advokat siden 1990.

Siden 1996 har jeg haft møderet for Højesteret og har derudover drevet selvstændig virksomhed siden 1997.

Tidligere har jeg undervist på Handelshøjskolen i Erhvervsret, samt undervist ejendomsmæglerassistenter og har været Erhvervsfremmestyrelsens etableringsvejleder på Bornholm.

I 2002 blev jeg beneficeret advokat og siden 2012 ligeledes autoriseret bobehandler.

I 2017 blev jeg autoriseret Bobestyrer ved Retten i Bornholm.

Fra 2019 blev jeg medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel ved Bornholms Retskreds.

Jeg beskæftiger mig med mange retsområder, som man møder på et typisk provinskontor. 

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales.

Jeg er medlem af

Mine seneste artikler

Regulering af leje i erhvervslejemål

Såvel lejer som udlejer kan i lejeperioden forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentlig lavere eller højere end markedslejen.
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)

Det skal med i en samejeoverenskomst for fast ejendom

Det er en god idé at indgå en samejeoverenskomst, når du køber fast ejendom med andre, for skulle I blive uenige, er det hensigtsmæssigt at have en klar aftale. Den bør f.eks. omhandle, hvordan fordeling af udgifter og indtægter skal foretages, eller hvorvidt hver især kan pantsætte sin andel af ejendommen.
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)

Hvad er et boliglandbrug, og hvilke betingelser gælder for det?

Et boliglandbrug er en mindre landbrugsejendom, der som oftest ikke længere har interesse i en landbrugsmæssig drift. Vær opmærksom på de særlige betingelser, når du erhverver et boliglandbrug.
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)