Regulering af leje i erhvervslejemål

Såvel lejer som udlejer kan i lejeperioden forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentlig lavere eller højere end markedslejen.

Det betyder, at der kan ske såvel en lejestigning som en lejenedsættelse. Markedslejen er defineret som den leje som en kyndig lejer og en kyndig udlejer på varslingstidspunktet ville aftale for det pågældende lejemål, og under hensyntagen til samtlige relevante forhold vedrørende lejemålet:

  • lejevilkår
  • lokalernes beliggenhed
  • anvendelse
  • størrelse
  • kvalitet
  • udstyr
  • vedligeholdelsestilstand

Er der tvist om lejens størrelse, er der fri bevisbedømmelse, men ofte vil parterne lade en eller flere sagkyndige foretage en vurdering af markedslejen.

Det er den, der påstår, at markedslejen er andet end den nugældende leje, der har bevisbyrden og således skal dokumentere, hvad den aktuelle markedsleje udgør.

Virkning efter 4 år

Krav om regulering af lejen kan tidligst få virkning 4 år efter lejeperiodens begyndelse, tidligst 4 år efter ikrafttræden af en vilkårsændring eller tidligst 4 år efter det tidspunkt, hvor sidste lejeforhøjelse trådte i kraft.

Er der krav om lejenedsættelse kan denne tidligst få virkning 4 år efter det tidspunkt, hvor sidste lejenedsættelse er trådt i kraft.

En lejeregulering til markedslejen fordeles over 4 år, så den samlede årlige regulering udgør ¼ pr. år af den samlede regulering.

Varsling om lejeregulering

Er der aftalt i lejekontrakten, at denne er uopsigelig, kan lejen alligevel reguleres til markedsleje.

En varsling om lejeregulering skal være skriftlig og indeholde en angivelse af lejeregulerings størrelse.

Reguleringen kan gennemføres med 3 måneders varsel.

Kravet om lejeregulering skal indeholde oplysning om adgangen til at gøre indsigelse, og er det ikke korrekt afgivet, er det ugyldigt, og man må da varsle på ny.

I varslingen skal modparten gøres opmærksom på, at man skal fremsætte sin indsigelse overfor den anden part i lejeforholdet, senest 6 uger efter, at kravet om lejeregulering er kommet frem.

Den part, som har varslet lejereguleringen, skal senest 6 uger efter de første 6 ugers frist udløb, da anlægge retssag, hvis man vil fastholde kravet om lejeregulering.

Kontakt Ret&Råd

Hvis du har spørgsmål om regulering af leje i erhvervslejemål, så kan du kontakte artiklens forfatter advokat Peter Paldan Sørensen, Ret&Råd Bornholm, på mail: pps@ret-raad.dk eller mobil: +45 20 46 11 40. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.