Peter Paldan Sørensen

Advokat (H)
v/ Advokatfirmaet Paldan Peter Paldan Sørensen, CVR

Faglig profil:

Jeg er født på Bornholm og har været advokat siden 1990.

Siden 1996 har jeg haft møderet for Højesteret og har derudover drevet selvstændig virksomhed siden 1997.

Tidligere har jeg undervist på Handelshøjskolen i Erhvervsret, samt undervist ejendomsmæglerassistenter og har været Erhvervsfremmestyrelsens etableringsvejleder på Bornholm.

I 2002 blev jeg beneficeret advokat og siden 2012 ligeledes autoriseret bobehandler.

I 2017 blev jeg autoriseret Bobestyrer ved Retten i Bornholm.

Fra 2019 blev jeg medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel ved Bornholms Retskreds.

Fra 2022 blev jeg medlem af Højesteretsskranken.

Jeg beskæftiger mig med mange retsområder, som man møder på et typisk provinskontor. 

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales.

Jeg er medlem af