Ret&Råd Helle Haxgart Ret&Råd Helle Haxgart

Helle Haxgart

3. års advokatfuldmægtig


Ret&Råd Advokater København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: hha@ret-raad.dk Mobil: +45 41 32 52 40

Faglig profil:

Mit speciale er al rådgivning inden for familieret og skilsmisseret.

Jeg har i 8 år været direktør for Statsforvaltningen, der er den myndighed, der behandler familieretlige sager i Danmark. Jeg har derfor et indgående kendskab til regler og praksis på det familieretlige område.

Familieret:

Inden for familieret er jeg specialist i sager om forældremyndighed, børnenes bopæl og samvær, samt børne- og ægtefællebidrag. Fra mine mange år i Statsforvaltningen kan jeg give specialiseret rådgivning om den sagsbehandling, der foregår, og hvad man kan forvente myndighederne vil træffe afgørelse om i sager om samvær, bopæl, forældremyndighed og børne- og ægtefællebidrag.

I mange år har jeg arbejdet med sager om skilsmisse, samvær, børnenes bopæl og forældremyndighed – og min tilgang er altid, at jeg rådgiver ud fra, hvad der som helhed vil være bedst for barnet.

Jeg har mange års erfaring med sager om skilsmisse, separation og samlivsophævelser, og om alle de mange spørgsmål om bl.a. børn og bodeling, der skal findes løsninger på, når man går fra hinanden – uanset om man er gift eller ugift samlevende.

Jeg hjælper meget gerne med at komme godt igennem jeres bodeling, så jeres aktiver og passiver deles korrekt og effektivt.

Ægtepagt og testamente:

Med de mange forskellige familieformer er det vigtigt at indrette sig, så dine værdier deles, som du ønsker det i tilfælde af dødsfald eller skilsmisse. Det er vigtigt at sikre sig i tide og mens man kan.

Det kan du gøre ved at lave en ægtepagt og et testamente. Jeg hjælper dig gerne med at finde den løsning, der vil være den rette i din og din families livssituation.

Sociale sager:

Fra mine mange år i Statsforvaltningen har jeg indgående kendskab til de forvaltningsretlige regler, og til sager om kommunernes sagsbehandling inden for det sociale område, herunder sager om tvangsanbringelser af børn. 

Mediation:

Jeg er uddannet mediator og hjælper gerne med til, at I selv finder frem til den løsning, der vil være bedst for jer. Mediation kan bruges i rigtig mange typer af konflikter, og det er særligt velegnet i sager, hvor I også skal kunne samarbejde godt sammen fremover, f.eks. i sager om børn, bodeling, skilsmisse mv. 

C.V.:

 • Direktør, Statsforvaltningen (hele landet) og stiftamtmand – 2013-2018 
 • Direktør, Statsforvaltningen Sjælland – 2010-2013 
 • Vicedirektør, Statsforvaltningen Hovedstaden – 2006-2010 
 • Familieretlig kontorchef, Statsamtet København – 2001-2006 
 • Fuldmægtig i Indenrigsministeriet, Udlændingeret - 2001 
 • Familieretlig fuldmægtig, Statsamtet København – 1997-2000 
 • Master of Public Administration (MPA), CBS - 2010 
 • Cand.jur., Københavns Universitet – 1996  

Bestyrelsesposter:

Fra min tid som direktør for Statsforvaltningen og som stiftamtmand har jeg i mange år siddet i flere bestyrelser for fonde, legater, historiske stiftelser, klostre mv. Jeg sidder i bestyrelsen for Gadens Stemmer, der er en socialøkonomisk virksomhed, der arrangerer guidede byture med tidligere og nuværende hjemløse.

Privatjuridiske specialer:

 • Forældremyndighed, bopæl og samvær
 • Skilsmisse og separation
 • Bodeling og ægtefælleskifte
 • Børne- og ægtefællebidrag
 • Ægtepagt og testamente
 • Ægteskab og samliv
 • Ugifte samlevende
 • Børnebortførelser
 • Sociale sager
 • Børnesager og tvangsanbringelser