Ret&Råd Helle Haxgart

Helle Haxgart

Advokat


Ret&Råd Advokater København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: hax@ret-raad.dk Mobil: +45 41 32 52 40 CVR: 39716747

Faglig profil:

Mit speciale er al rådgivning inden for familieret og skilsmisseret.

Jeg har i mere end 20 år beskæftiget mig med det familieretlige sagsområde.

Jeg har i 8 år været direktør for Statsforvaltningen, der er den myndighed, der behandlede familieretlige sager i Danmark. Jeg har derfor et indgående kendskab til regler og praksis på det familieretlige område. Jeg ved, hvordan systemet arbejder og kan hjælpe dig godt gennem din sag.

Familieret:

Inden for familieret er jeg specialist i sager om forældremyndighed, børnenes bopæl og samvær, samt børne- og ægtefællebidrag. Fra mine mange år i Statsforvaltningen kan jeg give specialiseret rådgivning om den sagsbehandling, der foregår, og hvad man kan forvente, myndighederne vil træffe afgørelse om i sager om samvær, bopæl, forældremyndighed og børne- og ægtefællebidrag.

I mange år har jeg arbejdet med sager om skilsmisse, samvær, børnenes bopæl og forældremyndighed – og min tilgang er altid, at jeg rådgiver ud fra, hvad der som helhed vil være bedst for barnet.

Jeg har mange års erfaring med sager om skilsmisse, separation og samlivsophævelser og om alle de mange spørgsmål om bl.a. børn og bodeling, der skal findes løsninger på, når man går fra hinanden – uanset om man er gift eller ugift samlevende.

Jeg hjælper også meget gerne med at komme godt igennem jeres bodeling, så jeres aktiver og passiver deles korrekt og effektivt.

Ægtepagt og testamente:

Med de mange forskellige familieformer er det vigtigt at indrette sig, så dine værdier deles, som du ønsker det i tilfælde af dødsfald eller skilsmisse. Det er vigtigt at sikre sig i tide, og mens man kan.

Det kan du gøre ved at lave en ægtepagt og et testamente. Jeg hjælper dig gerne med at finde den løsning, der vil være den rette i din og din families livssituation.

Sociale sager:

Fra mine mange år i Statsforvaltningen har jeg indgående kendskab til de forvaltningsretlige regler og til sager om kommunernes sagsbehandling inden for det sociale område, herunder sager om tvangsanbringelser af børn. 

Mediation:

Jeg er uddannet mediator og hjælper gerne med til, at I selv finder frem til den løsning, der vil være bedst for jer. Mediation kan bruges i rigtig mange typer af konflikter, og det er særligt velegnet i sager, hvor I også skal kunne samarbejde godt sammen fremover, f.eks. i sager om børn, bodeling, skilsmisse mv. 

C.V.:

 • Advokat - 2019
 • Direktør, Statsforvaltningen (hele landet) og stiftamtmand – 2013-2018 
 • Direktør, Statsforvaltningen Sjælland – 2010-2013 
 • Vicedirektør, Statsforvaltningen Hovedstaden – 2006-2010 
 • Familieretlig kontorchef, Statsamtet København – 2001-2006 
 • Fuldmægtig i Indenrigsministeriet, Udlændingeret - 2001 
 • Familieretlig fuldmægtig, Statsamtet København – 1997-2000 
 • Master of Public Administration (MPA), CBS - 2010 
 • Cand.jur., Københavns Universitet – 1996  

Bestyrelsesposter:

Fra min tid som direktør for Statsforvaltningen og som stiftamtmand har jeg i mange år siddet i flere bestyrelser for fonde, legater, historiske stiftelser, klostre mv. Jeg sidder i bestyrelsen for Gadens Stemmer, der er en socialøkonomisk virksomhed, der arrangerer guidede byture med tidligere og nuværende hjemløse.

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø

Jeg har klientbankkonto i Nordea, reg.nr. 2141 kontonr. 4397 181 885   

Læs min persondatapolitik her.

Læs mere på Ret&Råd Advokater København.

Privatjuridiske specialer:

 • Forældremyndighed, bopæl og samvær
 • Skilsmisse og separation
 • Bodeling og ægtefælleskifte
 • Børne- og ægtefællebidrag
 • Ægtepagt og testamente
 • Ægteskab og samliv
 • Ugifte samlevende
 • Børnebortførelser
 • Sociale sager
 • Børnesager og tvangsanbringelser
 • Værgemål og fremtidsfuldmagter
 • Adoption, herunder stedbarnsadoption

Seneste artikler

Delt bopæl – er det en god idé?

De nye regler i forældreansvarsloven fra 1. april 2019 om delt bopæl giver nye muligheder og udfordringer, så tænk dig godt om, inden du laver en aftale om delt bopæl.
Af Helle Haxgart Advokat

Børn og bopæl – kan jeg bare flytte mit barns adresse?

Barnets bopæl er ofte noget af det sværeste at blive enige om, når man går fra hinanden. Og hvad hvis man på et tidspunkt gerne vil flytte barnets adresse? Der er mange ting, du skal være opmærksom på, hvis du gerne vil flytte barnets bopæl og adresse – både når I skal flytte fra hinanden eller hvis du ønsker at flytte barnets adresse senere hen.
Af Helle Haxgart Advokat

Tvungen refleksionsperiode på 3 måneder, hvis I skal skilles? Ja, hvis I har fælles børn under 18 år.

Pr. 1. april 2019 skal ægtefæller med fælles børn under 18 år fremover have en tvungen refleksionsperiode på 3 måneder og gennemgå et obligatorisk digitalt læringsforløb, hvis man vil skilles direkte uden at være separeret først. Formålet er at sikre, at man får tænkt sig godt om og har tid til at finde ud af forholdene omkring børnene, inden en skilsmisse træder i kraft.
Af Helle Haxgart Advokat