Købermægler Inge Lindeer Købermægler Inge Lindeer

Inge Lindeer

Købermægler


Ret&Råd Hinnerup Møllevej 19
8382 Hinnerup
+45 87 64 11 11

E-mail: inge-lindeer@ret-raad.dk Telefon: +45 87 64 11 14

Faglig profil:

Jeg beskæftiger mig stor set kun med køberrådgivning, det vil sige sager, der har med køb af fast ejendom og entreprise at gøre. Og med op til 250 handler om året, så har jeg en solid viden og en meget omfattende erfaring med bolighandler og kender aktørerne inden for bolighandler særdeles godt. Jeg har set mange eksempler, hvor det ville være gået galt uden en grundig gennemgang af handlens dokumenter. Det kan derfor ikke siges for ofte, at udgangspunktet for en vellykket rådgivning er, at der aldrig skrives under på en aftale, før den er blevet gennemgået af en professionel boligrådgiver, medmindre der er indføjet et advokatforbehold, som giver mulighed for at tage forbehold og i øvrigt at kunne hæve handlen om nødvendigt.

Jeg er oprindeligt uddannet som advokat sekretær og har efterfølgende læst familieret, formueret m.m. og er eksamineret Juridisk medarbejder, registreret ejendomsmægler, og certificeret Ret&Råd køberrådgiver og vil betegne mig selv som specialist i bolighandler.

Min arbejdsområder og interesse områder er følgende:
  • Bolighandler
  • Grundhandler
  • Entreprise herunder projektkøb
  • Sommerhushandler
  • Udlejningsejendomme

Jeg har været i branchen siden 1972.

Mine seneste blogs

Ny vurderingslov – får det betydning for forældrekøbslejligheder?

Ny vurderingslov kan få betydning for forældrekøbslejligheder. De nye regler for vurdering af ejerboliger får betydning for salg af forældrekøbslejligheder til nærtstående.
Af Inge Lindeer Købermægler

Har du husket ”Håndværkerfradraget”?

Det er ved at være sidste chance for at få udført opgaver i henhold til BoligJobordningen og opnå fradrag i 2017. BoligJobordningen blev som ventet genindført i 2017, men fradrag for håndværksarbejder har i 2017 været begrænset til arbejder hvor der har været tale om energibesparelser, altså grønne investeringer.
Af Inge Lindeer Købermægler

Radon – Skal villaejere og håndværkere forholde sig til det?

Radon er yderst sundhedsskadeligt. Den radioaktive gas er hvert år medvirkende til, at 300 danskere får konstateret lungekræft og ca hvert femte hjem har et for højt niveau af radon i indeklimaet.
Af Inge Lindeer Købermægler