Om at stifte og registrere selskab/virksomhed

Det er kun et krav at registrere sig som virksomhed, hvis man har en omsætning på over 50.000 kr., vil udbetale løn, skal betale lønsumsafgift, vil importere varer til videresalg eller vil eksportere til lande uden for EU. Man må gerne starte en virksomhed, selvom man er i arbejde eller er studerende.

De fire mest almindelige virksomhedsformer er enkeltmandsvirksomhed, interessentskab (I/S), anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S).

Når man har besluttet sig for at drive sin virksomhed i selskabsform, opstår spørgsmålet om hvilken selskabsform, man skal vælge.

Dette valg er dog ikke bindende forstået på den måde, at skulle det på et senere tidspunkt vise sig, at en anden selskabsform end den valgte er bedre egnet til at drive virksomheden, kan man ændre virksomhedsformen.

De fire mest almindelige virksomhedsformer er enkeltmandsvirksomhed, interessentskab (I/S), anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S).

En enkeltmandsvirksomhed og et interessentskab repræsenterer ejeren som privatperson rent juridisk. Det vil sige, at ejeren hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Så hvis din virksomhed skylder penge til en leverandør, vil det være dig som privatperson, der hæfter for gælden.

Yderligere vil det ved et interessentskab, der er kendetegnet ved 2 eller flere ejere, være sådan at man hæfter solidarisk. Derfor er det meget vigtigt at tage forholdet omkring gæld med i overvejelserne, når der vælges virksomhedsform ved opstart af virksomhed.

Intet krav til minimum kapitalindskud

En af fordelene ved en enkeltmandsvirksomhed og et interessentskab er,at der ikke er krav om et minimum kapitalindskud. Ved både ApS og A/S er der krav om kapitalindskud.

En af fordelene ved en enkeltmandsvirksomhed og et interessentskab er,at der ikke er krav om et minimum kapitalindskud.

Ved både ApS og A/S er der krav om kapitalindskud. For et ApS er der krav om en stiftelseskapital på minimum kr. 80.000 og for et A/S er kravet kr. 500.000.

Kapitalkravet er ikke ensbetydende med, at der altid skal stå kr. 80.000/500.000 på selskabets bankkonto – selskabet kan frit anvende sin kapital til drift, udvikling, investeringer mv. inden for selskabets formål. Blot er det et krav, at der på tidspunktet for stiftelsen er kontanter eller værdier for i alt minimum kr. 80.000/500.000. Stifterne af selskabet hæfter ikke personligt, som det er tilfældet ved enkeltmandsvirksomhed og I/S.

Der er politiske overvejelser om at nedsætte kapitalkravet for ApS for at fremme iværksætterkulturen.

Derudover er der ved disse to selskabsformer krav til sammensætningen af ledelsen. I et A/S skal bestyrelsen være på mindst tre personer, og der skal være en direktion på mindst én person. Ud af de tre bestyrelsesmedlemmer skal mindst halvdelen være personer, som ikke også er direktører i selskabet, og formanden for bestyrelsen kan ikke også være direktør i selskabet.

I et ApS derimod, er der frit valg med hensyn til ledelsessammensætning. Man kan vælge blot at have en direktion bestående af én person, og man kan helt undlade at have en bestyrelse.

Ligeledes kan man vælge blot at have en bestyrelse, og man kan også lade selskabet have både en bestyrelse og en direktion og endog lade samme person registrere som bestyrelsesformand og administrerende direktør.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

*” indikerer påkrævet felt

Name
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.