Mads Sommerlund

Advokat (H)
v/ Ret&Råd Fyn A/S Mads Sommerlund, CVR 30 55 49 57

Faglig profil:

Erhvervsret, herunder specielt rådgivning af virksomheder, selskabsret, insolvensret, bestyrelsesarbejde, generationsskifte, køb og salg af virksomheder og erhvervsejendomme. Har gennemført Danske Advokaters bestyrelsesuddannelse.

Har indgående kendskab finansiel leasing og rådgivning af finansielle virksomheder vedr. realisation af nødlidende engagementer.

Sommerhuse på lejet grund

Har møderet for højesteret. Møder hovedsageligt for faste klienter i retssager og voldgiftsager. Rettidig rådgivning – Erhvervscertificering.

Jeg er medlem af