Hvilke regler gælder ved valg af advokat i straffesager

De færreste kender til reglerne om valg af advokat i straffesager og tror, at advokaterne frit kan fastsætte deres salær. Nedenfor kan du læse nærmere om, hvordan advokater vælges i straffesager, og hvordan advokaterne aflønnes.

Kontakt advokat Mikkel Holm Nielsen, Advokaterne Ret&Råd København, for råd og vejledning til din konkrete situation på telefon 69 66 30 13.

Reglerne om valg af advokater i straffesager tilgodeser heldigvis i vidt omfang den, som er involveret i sagen enten som tiltalt eller offer. Advokaten kan fungere i to funktioner i en straffesag; som forsvarsadvokat eller bistandsadvokat og i begge tilfælde gælder, at man selv frit kan vælge, hvilken advokat man ønsker, og at advokatens salær bestemmes af retten efter nogle faste takster.

Frit valg af advokat 

Der er som udgangspunkt frit valg af advokat. Beskikkelsen af en forsvarsadvokat i en straffesag er imidlertid personligt, og det vil derfor som udgangspunkt være advokaten selv, som møder i sagen. Der vil derfor være visse situationer, hvor retterne vil nægte at beskikke en advokat, hvis han/hun ikke kan møde i sagen, og det vil medføre en længere udsættelse af sagen, hvis advokaten vælges. Her vil hensynet til en hurtig proces for offer og tiltalt veje tungere end det frie advokatvalg. Men bortset fra disse situationer (og hvor advokaten er inhabil), vil man som tiltalt i en straffesag, frit kunne vælge advokat. 

Som skrevet ovenfor, er det retten, som bestemmer advokatens salær, hvilket sker efter nogle faste takster udmeldt af Justitsministeriet, og udgangspunktet vil derfor være, at advokaterne får det samme salær for det arbejde, som er forbundet med sagen, også selvom en advokat bruger længere tid på sagen end en anden advokat ville gøre.

Det er endvidere sådan, at det offentlige lægger ud for advokatens salær, og det er kun i det tilfælde, hvor den tiltalte bliver dømt i sagen, at vedkommende vil blive pålagt at betale hele eller delvise sagsomkostninger. I dette tilfælde vil den tiltalte efterfølgende få en anmodning om at betale og kan i den forbindelse eventuelt bede om at betale salæret på afdrag. Der er derfor aldrig penge mellem advokaten og klienten.

Der er som udgangspunkt frit valg af advokat. Beskikkelsen af en forsvarsadvokat i en straffesag er imidlertid personligt, og det vil derfor som udgangspunkt være advokaten selv, som møder i sagen.

Også hvervet som bistandsadvokat er personligt. Offeret for en forbrydelse vil ikke have udgifter til advokat. Disse vil enten blive dækket af det offentlige eller en retshjælpsforsikring, hvis offeret har en forsikring. Bistandsadvokaten opgave er dels at lave en eventuel erstatningsopgørelse i sagen, og dels støtte offeret under dennes forklaring i retten.
Hvis du er interesseret i at se, hvilke takster som gælder for advokater i straffesager, kan de ses på domstol.dk.

Hvor er det vigtigt med en forsvarsadvokat?

Det er vigtigt at have en advokat med, hvis du er sigtet eller tiltalte. Dette skyldes specielt, at advokaten kan hjælpe dig og sørge for en fair behandling – indenfor lovens rammer. Der er mange, når de bliver sigtet eller tiltalte, der ikke kender deres rettigheder tilstrækkeligt, og det er bl.a. derfor det er vigtigt, at du har en advokat med så tidligt i processen, som muligt. 
Hvis du er blevet sigtet eller tiltalte, så har anklagemyndigheden, teoretisk set, ubegrænsede ressourser. Derfor bør du have en faglig person ved din side, som sørger for, at din sag bliver belyst på en fair og hensigtsmæssig måde – her er advokaten dit værktøj.

Hvorfor er det vigtigt med en bistandsadvokat

Hvis du er kommet i den uheldige situation, at du har været udsat for personfarlig kriminalitet, så kan du bede politiet om en bistandsadvokat. Bistandsadvokatens rolle i forløbet under straffesagen, vil være at være dine interesser under hele sagen, herunder sørge for, at dit erstatningskrav er opgjort korrekt og at det bliver fremsat rettidigt. Bistandsadvokaten kan fortælle dig om sagens gang, komme med gode råd i forbindelse med din afhøring hos politiet. Endvidere vil bistandsadvokaten deltage når du skal afgive vidneforklaring for rettet. 
Bistandsadvokaten vil være din støtte og rådgiver igennem hele det svære forløb, når du har været udsat for vold eller personfarlig kriminalitet.

Hos Ret&Råd er du i sikre hænder

Jeg har mere end 15 års erfaring som strafferets- og bistandsadvokat, og har hjulpet adskillige klienter, hvor de har stået i den svære situation som sigtet eller har været udsat for en personfarlig forbrydelse.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.