Sigtet eller tiltalt i en straffesag? Forvarsadvokat fra Ret&Råd

Uanset hvad politiet måtte sige, har du ret til at blive afhørt med en sigtets rettigheder, hvilket betyder, at du har ret til at have en forsvarsadvokat til stede. At have en advokat med til afhøringen betyder ikke, at du fremstår som skyldig efter politiets opfattelse, men det giver dig tværtimod en række fordele i en vanskelig situation.

En professionel ved din side

For det første vil du have en professionel ved din side, som sikrer, at afhøringen foregår på en korrekt måde. For det andet har din fordvarsadvokat adgang til at sætte sig ind i politiets bevismateriale, så I vil kunne forberede afhøringen sammen. For det tredje vil du sammen med din advokat allerede tidligt i forløbet kunne lægge en strategi, og du modtager allerede her den rigtige støtte og rådgivning, som giver de bedste forudsætninger for, at sagen kan slutte hurtigt og på den, for dig bedste måde.

Søg rådgivning hos din forsvarsadvokat med det samme

Det er derfor helt centralt, at du meget tidligt i kontakten med politiet, søger hjælp hos en advokat, om ikke andet, så for at få en kortvarig rådgivning om dine rettigheder.

Du skal være opmærksom på, at du - såfremt du ender med at blive kendt skyldig – kan blive dømt til at betale omkostningerne til din forsvarsadvokat. Advokater honoreres dog efter nogle særlige regler og takster, hvor udgangspunktet er en timetakst på 1.700 kr./timen.

Du kan frit vælge din advokat, men det er retten, der beskikker advokaten for dig og i sidste ende beslutter salærets størrelse. Forsvarsadvokaten må ikke tage flere penge for sit arbejde med sagen end det, som retten tilkender.

Få hjælp til din straffesag

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse