Jeppe Flensborg

Advokatfuldmægtig
v/ Advokatpartnerselskabet Bjerre, Ravn & Bjerre Jeppe Flensborg, CVR 32645445

Faglig profil:

Jeg er cand.jur. fra Aarhus Universitet og har siden 1. august 2020 været ansat som advokatfuldmægtig ved Ret&Råd Advokater Holstebro, Hurup & Lemvig.

Jeg startede hos Ret&Råd Holstebro, Hurup & Lemvig i august 2019, hvor jeg arbejdede som stud.jur. sideløbende med mit studie.

I juni 2020 blev jeg cand.jur. efter at have skrevet specialeafhandling om lejeretlige problemstillinger i forhold til fraflytningstvister.

I forbindelse med mit studie var jeg i foråret 2019 på udveksling i England, hvor jeg studerede et semester på University of Hull.

Jeg beskæftiger mig særligt med lejeret, herunder bolig- og erhvervslejeret, forsikrings- og erstatningsret, herunder patienterstatning, konkursret og insolvensret, inkasso og gældsrådgivning, samt skelforretninger og retssager.