Patientskade

Hvis du har været udsat for en fejlbehandling i det danske sundhedsvæsen, kan du kræve patientskadeerstatning for dit tab og den lidelse, du er påført.

Hvornår giver en patientskade ret til erstatning?

Har du været udsat for en fejlbehandling i det danske sundhedsvæsen, kan du kræve patientskadeerstatning. Det gælder både for patientskader, der sker hos læger og på hospitaler herunder privat hospitaler og for parientskader efter behandling hos privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner som f.eks. fysioterapeuter, kiropraktorer, egen læge m.v.

Efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet er der tale om en patientskade, der kan give ret til erstatning, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er sket på en af følgende måder:

  • Hvis en erfaren specialist ville have handlet anderledes (specialistreglen), og skaden dermed ville være undgået
  • Hvis der er tale om komplikationer, der ikke kunne være undgået, men som overstiger, hvad patienten med rimelighed bør tåle (rimelighedsreglen)
  • Hvis der er tale om svigt i medicinsk udstyr
  • Hvis man ved valg af anden ligeværdig metode kunne have undgået skaden.

Har du været udsat for en patientskade, skal du anmelde skaden til Patienterstatningen.

Hvis Patienterstatningen kommer frem til, at der er tale om en dækningsberettiget patientskade, træffer Patienterstatningen også afgørelse om hvilken erstatning, du er berettiget til.

Er du ikke enig i Patienterstatningens afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Husk at anmelde patientskaden

Du skal altid sørge for, at der bliver lavet en anmeldelse, hvis du er udsat for en patientskade. Dette gælder også, selvom du ikke forventer, at du på længere sigt får varige gener efter ulykken. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har været udsat for en patientskade, kan du f.eks. rette henvendelse til egen læge, eller til patientvejledere på hospitalet. Du har altid krav på at få udleveret din journal, og det kan være en god idé, at du løbende får kopier.

Når skaden er sket, er det vigtigt, at du løbende får dokumenteret de gener, som du har fået som følge af patientskaden. Det indebærer, at du skal sørge for at komme til læge, speciallæge, fysioterapeut m.v., dels for at blive behandlet for dine patientskader, men også så du efterfølgende kan bevise, at du f.eks. har været uarbejdsdygtig over en længere periode. 

Du skal også være opmærksom på, at lægen noterer dine symptomer i journalen, også selvom det måske er gener, man forventer, går over af sig selv i løbet af noget tid. Hvis det senere viser sig, at dine skader er varige, kan man på denne måde vise, at skaderne har været der ”fra starten” og altså skyldes patientskaden.

Varige mén af patientskade

Hvis patientskaden giver dig varige mén, skal du være opmærksom på, at du muligvis også kan få patientskadeerstatning for dette via din egen ulykkesforsikring; det er ikke alle private ulykkesforsikringer, der dækker patientskader, så du skal undersøge dette hos dit forsikringsselskab.

Erstatningsbeløb

Vær også opmærksom på, at du kun kan få patientskadeerstatning for den skade, der er sket på grund af selve behandlingen. De skader og tab, som skyldes den sygdom, du er blevet behandlet for, erstattes ikke.

Selve patientskadeerstatningskravet opgøres ud fra reglerne i erstatningsansvarsloven. Der er indført et egetbidrag, så der altid fratrækkes kr. 8.596r. (2024-niveau), inden erstatning og godtgørelse bliver udbetalt.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.