Advokat i Holstebro: Forældremyndighed, bopæl og samvær

Hvis du og din partner går fra hinanden, skal der findes en løsning i forhold til forældremyndigheden over jeres børn, ligesom I skal beslutte, hvem der skal være bopælsforælder. Men hvad er mulighederne, og hvem træffer beslutningerne – og hvad kan du gøre, hvis I ikke kan nå til enighed?

I et ægteskab er forældremyndigheden automatisk fælles, mens ugifte samlevende som udgangspunkt skal underskrive en ansvars- og omsorgserklæring eller en anden aftale om fælles forældremyndighed. I begge tilfælde fortsætter det fælles ansvar ved separation, skilsmisse eller ophævelse af samlivet, men hvordan skal du forholde dig til den delte fælles forældremyndighed – og hvilken betydning har det for hverdagen?

Som advokat i Holstebro har vi hjulpet mange mennesker med at nå frem til en fælles forståelse for og enighed om forholdene, og vi hjælper også gerne dig.

Fælles forældremyndighed – hvad betyder det i praksis?

At have forældremyndighed over et barn betyder, at du er forpligtet til at drage omsorg for barnet og træffe beslutninger på vegne af vedkommende. Når man har fælles forældremyndighed skal væsentlige beslutninger træffes i fællesskab – også selvom du og den anden forælder ikke længere er sammen.

I skal være enige om:

 • Værgemål
 • Væsentlig medicinsk behandling
 • Skolevalg
 • Skolefritidsordning
 • Risikobetonet fritidsaktivitet
 • Flytning til udlandet
 • Navnevalg
 • Religiøse forhold
 • Pas

Kan du og din tidligere partner ikke blive enige om en eller flere af de respektive forhold, kan det være nødvendigt at få hjælp fra en advokat.

Hvem får forældremyndigheden?

Hvis du og din partner skal skilles eller går fra hinanden, har I som udgangspunkt stadig fælles forældremyndighed. Ønsker du at have den fulde forældremyndighed, skal du kontakte Familieretten, der indkalder begge forældre til et møde, hvor I sammen skal nå til enighed. Kan I ikke finde en acceptabel løsning for alle, skal sagen for retten, hvorefter en dommer vil afgøre, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte eller ophæves.

Hos Ret&Råd Advokater Holstebro har vi mange års erfaring med familie sager, og vi kan hjælpe dig med at forstå dine muligheder og føre din sag, hvis den skal for retten.

Hvad vil det sige at være bopælsforælder?

Selvom den fælles forældremyndighed automatisk fortsætter, når du og din partner går fra hinanden, skal I stadig nå til enighed om, hvem barnet skal bo hos fremadrettet – og den forælder bliver såkaldt bopælsforælder.

Det er muligt at dele barnets bopæl mellem sig, så barnet har bopæl hos begge forældre. Det betyder, at forældre med fælles forældremyndighed og samtidig status som bopælsforældre som udgangspunkt skal dele børne- og ungeydelsen ligeligt.

Som bopælsforælder kan du træffe følgende beslutninger alene – har barnet delt bopæl, skal I naturligvis være enige om forholdende:

 • Direkte daglig omsorg
 • Valg af daginstitution
 • Fritidsaktiviteter
 • Flytning indenlands
 • Skolepsykolog
 • Børnesagkyndig rådgivning

Ønsker du at være eneste bopælsforælder, skal du kontakte Familieretten, hvorefter du og den anden forælder vil blive indkaldt til et møde, hvor I skal nå til enighed – kan I ikke det, vil sagen komme for retten.

Har du brug for en advokat i Holstebro til at hjælpe dig i forbindelse med separation, skilsmisse, forældremyndighed eller samvær med dit barn, så kontakt os med det samme på holstebro@ret-raad.dk eller tlf. 97 95 18 33.

Ret&Råd Advokater Holstebro – din advokat i Holstebro

Kontakt Ret&Råd Holstebro

Samtykke(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.