Lejeret Holstebro

Advokat i Holstebro: Få hjælp til bolig- og erhvervsudlejning

Reglerne for boligudlejning er komplicerede, og selv små fejl kan komme til at koste dig dyrt. Erhvervslejeloven er mere fri, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er lettere at lave en aftale og udarbejde en lejekontrakt.

Der er stor forskel på bolig- og erhvervsudlejning, men fælles for begge udlejningsformer er, at du med fordel kan søge rådgivning hos en advokat. Ret&Råd Advokater Holstebro har kontor i byen, og derfor har vi et indgående kendskab til udlejningsmarkedet i området – og vi deler meget gerne vores viden med dig.

Jo tidligere du kontakter os, jo bedre kan vi rådgive dig, og derfor anbefaler vi, at du henvender dig, så snart de første udlejningstanker melder sig – men vi hjælper dig også gerne, hvis du står med et reelt problem i en ejendom, du allerede har lejet ud.

Boligudlejning i Holstebro og omegn

Som advokat i Holstebro har vi et naturlig kendskab til markedet i og omkring byen, og det er en stor fordel for dig, når du skal udarbejde din lejekontrakt. Samtidig kender vi reglerne for boligudlejning ned til mindste detalje, og vi kan rådgive dig, så du ikke ender i en uholdbar situation med økonomiske konsekvenser.

Som udgangspunkt er der aftalefrihed mellem udlejer og lejer, men du skal være opmærksom på, at flere af kravene i lejeloven er ufravigelige – du skal overholde dem.

Det drejer sig blandt andet om punkter som:

  • Mangler ved det lejede
  • Vedligeholdelse af lejemålet
  • Lejerens brug af det lejede
  • Husleje, varmebetaling m.m.
  • Forbedringer
  • Fremleje
  • Opsigelse af lejemål
  • Ophævelse af lejemål pga. misligholdelse
  • Fraflytning

Kort sagt er der ufravigelige krav i alle aspekter af boligudlejning, og derfor er det en god idé at få en advokat til at udfærdige lejekontrakten.

Erhvervsudlejning

Udlejning af erhvervsejendomme er omfattet af erhvervslejeloven, hvor der er ganske få ufravigelige punkter, hvorfor du har langt mere aftalefrihed, når kontrakten skal i hus.

Den store frihed betyder ikke, at du kan undlade at nærstudere erhvervslejeloven. Du skal kende konsekvenserne af den kontrakt, du udarbejder, og du skal vide, hvilke muligheder du har for at skabe en fornuftig kontrakt. Hos Ret&Råd Advokater Holstebro gennemgår vi punkterne i erhvervslejeloven sammen med dig, og i fællesskab udformer vi en kontrakt, der stemmer overens med reglerne, dine krav og lejers ønsker.

Vi kan også hjælpe dig, hvis du har en eksisterende lejekontrakt, der skal genforhandles, ligesom vi kan undersøge om den aftalte leje for dit erhvervslejemål er på niveau med den generelle markedsleje.

Uenighed mellem udlejer og lejer

Både ved boligudlejning og erhvervsudlejning kan der opstå uenigheder mellem lejer og udlejer, og det kan give store økonomiske vanskeligheder. Med en advokat på sidelinjen får du kompetent og professionel rådgivning, så sagen forhåbentligt kan løses, men det er vigtigt, at du kontakter os, så snart stridighederne opstår. Alternativt risikerer du at miste retten til at gøre indsigelse.

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre nærmere, så send os en mail på holstebro@ret-raad.dk eller ring på tlf. 97 95 18 33 – så tager vi en indledende snak om din sag.

Ret&Råd Advokater Holstebro – din advokat i Holstebro

Kontakt Ret&Råd Holstebro

Samtykke(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.