Pensioner skal ikke indregnes i et dødsbo

Når en afdød person efterlader sig pensionsmidler, skal værdien af disse normalt ikke indregnes i dødsboet. Det betyder først og fremmest, at pensionsmidlerne ikke kan benyttes til at betale afdødes gældsforpligtelser, men det betyder også, at pensionsmidlerne ikke indgår i den fordeling mellem arvingerne som arveloven eller et testamente har fastsat. Pensionsmidlerne tilfalder nemlig den eller dem, der er begunstiget i policen.

Hvem er begunstiget?

Det er muligt at afdøde i en særskilt erklæring har indsat én eller flere navngivne begunstigede personer. Det kan være én eller flere der i forvejen er arvinger, og det kan også være ubeslægtede. Det er en gyldighedsbetingelse, at begunstigelsen er skriftlig og den skal være indsendt, modtaget og registreret af pensionsselskabet. Mange pensionsselskaber har deres egne blanketter herom, som skal benyttes.

Hvis begunstigelsen sker overfor andre end afdødes ægtefælle eller børn, kan disse fremsætte indsigelser mod udbetalingen, og det skal i den situation afgøres om begunstigelsen anses for rimelig.

Inden værdien af pensionsordningen udbetales til den/de begunstigede vil pensionsselskabet fradrage eventuelle afgifter til staten.

Nærmeste pårørende

Hvis ikke der indsættes én eller flere navngivne begunstigede, vil pensionsaftalen indeholde en bestemmelse om, at værdien skal tilfalde den afdødes ”nærmeste pårørende”.

Den nærmeste pårørende er defineret i forsikringsaftalelovens § 105 a, og vil først og fremmest være den afdødes ægtefælle, og er der ikke en ægtefælle vil det være afdødes samlever forudsat man venter, har – eller har haft barn sammen eller som man har boet sammen med i et ægteskabslignende forhold i mindst de sidste to år inden dødsfaldet.

Hvis der er ingen nærmeste pårørende

Efterlader afdøde sig hverken ægtefælle eller samlever som opfylder betingelserne, vil pensionsmidlerne tilfalde afdødes livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn). Hvis der heller ikke er livsarvinger, sker udbetaling til boet til fordeling mellem testamentsarvinger eller arvinger efter arveloven.

Det er derfor vigtigt, at du ikke ”nøjes” med standardklausulen, hvis du ønsker én eller flere bestemte personer skal modtage dine pensionsmidler. Hvis du  ikke efterlader dig nogle af de personer der ifølge loven anses som ”nærmeste pårørende” og/eller hvis du ikke ønsker pensionsmidlerne skal indgå i boet og anvendes til betaling af din gæld –  bør du også sørge for at udfylde og indsende en begunstigelseserklæring.

Hvis du har spørgsmål til pensioner og dødsbobehandling, er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.