Nærmeste pårørende

Når du dør, udbetales dine pensions- og forsikringsmidler til den eller dem, der er indsat som begunstiget. Som standard er det ”nærmeste pårørende”, der er begunstiget. Men hvem er ”nærmeste pårørende”?

Hvem er ”nærmeste pårørende”?

Reglerne om fordeling af pensions- og forsikringsmidler ved dødsfald findes i henholdsvis pensionsopsparingsloven og forsikringsaftaleloven, hvor det blandt andet er beskrevet, hvem der anses for at være dine ”nærmeste pårørende”, når du dør.

I henholdsvis pensionsopsparingsloven og forsikringsaftaleloven er det beskrevet, hvem der anses for at være ”nærmeste pårørende” i prioriteret rækkefølge:

Har du en ægtefælle/registreret partner vil denne anses som din nærmeste pårørende.

Har du ikke en ægtefælle/registreret partner, vil din samlever være din nærmeste pårørende, hvis I har boet sammen i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, eller hvis I har, venter eller har haft barn sammen. Det er samtidig en betingelse, at I bor sammen på tidspunktet for dødsfaldet.

Har du hverken har ægtefælle/registreret partner eller samlever (der opfylder kravene nævnt lige ovenfor) anses dine livsarvinger, som dine nærmeste pårørende. Livsarvinger er børn, børnebørn eller oldebørn.

Har du hverken ægtefælle/registreret partner, samlever (der opfylder kravene nævnt lige ovenfor) eller livsarvinger, vil de arvinger, du har indsat i dit testamente, anses som din/e nærmeste pårørende, og endeligt, hvis du heller ikke har oprettet testamente, vil dine nærmeste pårørende være dine arvinger efter arveloven.

Indsættelse af en anden person end ”nærmeste pårørende”.

Reglen om nærmeste pårørende er en såkaldt formodningsregel. Det betyder, at pensions- og forsikringsmidlerne efter en konkret afvejning kan komme til udbetaling til en anden end den eller dem, der efter den prioriterede rækkefølge skal have midlerne.

Hvis du ikke ønsker dine pensions- og forsikringsmidler udbetalt til den eller dem, der efter loven er nærmeste pårørende, kan du begunstige en anden/andre ved at meddele dette skriftligt til dit pensions- eller forsikringsselskab. Alternativt kan du indsætte begunstigelsen ”Ingen begunstiget”, hvorefter midlerne udbetales til boet og fordeles efter arveloven eller afdødes testamente.

Er din pensions- eller forsikringsordning fra før januar 2008?

Er din pensions- eller forsikringsordning fra før januar 2008, skal du være særligt opmærksom, idet samlevere før dette tidspunkt ikke tilhørte kredsen af ”nærmeste pårørende” i pensions- og forsikringsselskabernes standardbegunstigelse. Du kan dermed ikke regne med, at din samlever anses som nærmeste pårørende ved din død, hvis din ordning er fra før 2008. For at være sikker på, om din samlever anses som nærmeste pårørende i din ordning fra før 2008, skal du kontakte dit pensions- eller forsikringsselskab.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.