Vores historie

Velkommen til Nordsjællands ældste advokatvirksomhed

Ret&Råd Advokater Nordsjælland P/S har en righoldig historie med mange markante advokater og ejere gennem tiden.

Sagfører N. P. Olsen nedsatte sig i Hillerød den 1. september 1893 og blev efterfulgt af sin søn, sagfører Niels Magnus Høyer Olsen. Landsretssagfører Aage Scheibel havde etableret advokatforretning i København, men besluttede at flytte til sin fødeby Hillerød og indgik i 1953 kompagniskab med sin ældre kollega.

Aage Scheibel overtog forretningen. Da han fyldte 70 år overdrog han forretningen til sin søn, Peter Scheibel, men Aage Scheibel fortsatte sit arbejde i forretningen til han blev 80 år.

Peter Scheibel udvidede virksomheden som medstifter af Ret&Råd i 1995. Senere forlod Peter Scheibel Ret&Råd-kæden, men er trådt tilbage i kæden, idet han den 31. marts 2023 har overdraget sin virksomhed til Ret&Råd Advokater Nordsjælland P/S.

Ret&Råd Nordsjælland har blandt sine partnere advokat Phillipp Quedens, der efter endt værnepligt og studietid blev ansat som advokatfuldmægtig hos Aage Scheibel på Torvet i Hillerød.

Advokat Phillipp Quedens etablerede senere selvstændig advokatvirksomhed med navnet Quedens Advokater sammen med sin ægtefælle Susanne Landbo Quedens. Denne advokatvirksomhed fusionerede i 2017 med Ultima Advokater, som på daværende tidspunkt var en del af Advodan som en af kædens største medlemmer, og som havde advokat Thomas Vang Christensen som stifter i 1998. Virksomheden ændrede senere navn til VQ Advokater P/S og Ret&Råd Advokater Nordsjælland P/S.

Virksomheden kan således føre sin historie tilbage til 1. september 1893 og er en af de mest markante advokatvirksomheder i Nordsjælland. På nuværende tidspunkt består partnerkredsen af advokat Phillipp Quedens, advokat Thomas Vang Christensen, advokat Susanne Landbo Quedens, advokat Morten Kaas Vinther, advokat Carsten Bo Løjborg og cand.merc.mat. Daniel Hesner Grøndal.

Igennem alle årene har advokatvirksomheden haft brede kompetencer og har tilstræbt alle de områder for rådgivning, som klienterne har efterspurgt. Senest har virksomheden etableret en stor ejendomsadministration, som Daniel Hesner Grøndal har ansvaret for. Det er i høj grad klienterne, der har præget udviklingen og virksomhedens størrelse. P.t. er Ret&Råd Nordsjælland Ret&Råd-kædens største advokatvirksomhed.

I september 2023 fejrede virksomheden 130 års jubilæum, læs mere her.

Vores medarbejdere

Yvonne Fausing

Advokatsekretær, Inkassoansvarlig