Elin Andersen

Elin L. Andersen

Advokat (H)
Ret&Råd Djursland v/ Elin L. Andersen. Enkeltmandsvirksomhed Elin L. Andersen, CVR 36 32 87 62

Faglig profil:

Jeg har gennem årene oparbejdet en stor erfaring inden for det familieretlige område, herunder bl.a. bodeling, ægtefællebidrag, forældremyndighed, bopælssager og spørgsmål omkring samvær.

Jeg er desuden beneficeret advokat ved Retten i Randers og som følge heraf, har jeg stor erfaring med strafferet.

Jeg er skifterettens medhjælper i gældssaneringssager og har således indgående kendskab til rådgivning i forbindelse med gældsordninger, både frivillige ordninger og rådgivning i forbindelse med ansøgning om gældssanering.

Bodeling

Hej Elin, Jeg vil bare sige mange tak for hjælpen. Jeg har været yderst tilfreds med din hjælp. Og skulle jeg mangle en advokat en anden gang, vil du være den første jeg ringer til.

Jack

I over 15 år har jeg bistået købere og sælgere i forbindelse med deres hushandel og har derfor indgående kendskab til de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med en hushandel. 

Som følge af at jeg er vokset op på Færøerne, kan jeg færøsk både i tale og skrift, hvilket betyder at jeg med lethed kan påtage mig opgaver, der involverer færøske parter.

Jeg har ført sager på Færøerne og har tillige først sager og rådgivet færinge i forbindelse med sager i Danmark.

Jeg har møderet for Højesteret og har således en stor erfaring i at føre retssager. 

Jeg er uddannet mediator, og er retsmægler primært ved Retten i Randers, og hvis du har behov for bistand til at gennemføre mediationen/mæglingen eller har behov for en advokat til at lede selve processen, vil jeg kunne bistå med dette.

Bopæl og samværssag

Tusind tak for kampen og hjælpen i alt det her. Jeg må sige du lever op til dit rygte som en advokat, man ikke skal have på modsatte hold.

Pia