Vær opmærksom på faldgruber, hvis du overvejer uskiftet bo

Uskiftet bo

Hvis man som længstlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, skal man ikke skifte med én eller flere af førstafdødes livsarvinger.

For at man som længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, er der dog flere betingelser, som skal være opfyldt. Som længstlevende ægtefælle er det særligt disse fire faldgruber man bør være opmærksom på ved uskiftet bo:

1. I skal være gift med hinanden

En forudsætning for at man kan sidde i uskiftet bo er, at man på tidspunktet for førstafdøde ægtefælles dødsfald, skal være gift med hinanden.

2. Kun uskiftet bo med delingsformuemidler

Den længstlevende ægtefælle kan kun sidde i uskiftet bo med delingsformuemidler.

Dette betyder, at afdødes særeje skal skiftes straks. Hvis den længstlevendes også har særeje og arver en andel af førstafdødes særeje, indgår disse ikke i det uskiftede bo. Særejet er derfor ikke omfattet af reglerne.

3. Gældforpligtelser i uskiftet bo

Hvis man som længstlevende ønsker at sidde i uskiftet bo, skal længstlevende have råd til at betale både egne og førstafdøde ægtefælles gældsforpligtelser.

Når man sidder i uskiftet bo som længstlevende ægtefælle, overtager man førstafdødes gæld. Man indtræder samtidig i den førsteafdødes skattemæssige stilling.

Man skal være særlig opmærksom, hvis førstafdøde havde gæld, der ikke var ægtefællernes fælles gæld, eller hvis førstafdøde var ejer af en virksomhed. Her er det vigtigt at få afdækket de præcise gældsforpligtelser, således længstlevende får et fuldt overblik over, hvilke forpligtelser man påtager sig.

Inden man beslutter sig for om man vil sidde i uskiftet bo eller ej, er det derfor en god idé at skabe sig et overblik over både afdødes og egen økonomi.

4. Uskiftet bo kun med fællesbørn. Særbørn kræver samtykke.

Man skal også være opmærksom på er, at man som længstlevende kun har ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn. Hvis der er særbørn, kræver det at disse samtykker i uskiftet bo.

Derfor, hvis afdøde havde børn som længstlevende ægtefælle, hverken er biologisk forælder eller adoptivforælder til, skal barnet give sit samtykke til uskiftet bo. Hvis særbarnet ikke samtykker, må man ikke sidde i uskiftet bo med barnets andel af arven.

Mindreårige børn

Hvis man er mindreårig eller umyndig, kan man ikke selv give samtykke til uskiftet bo. I sådanne tilfælde er det vedkommendes værge, som skal give samtykke i stedet.

Hvis der er mindreårige fællesbørn, overtager længstlevende i det tilfælde førstafdødes forsørgerpligt overfor barnet.

Hvis der derimod er tale om et mindreårigt særbarn, og dennes værge har givet samtykke til uskiftet bo, vil dette særbarn kunne forlange at skifte med længstlevende, når barnet bliver myndigt.

Forskelligt skifte med flere børn

Det behøves ikke at være ”enten eller”, hvis man overvejer uskiftet bo. Man kan vælge at sidde i uskiftet bo med ét barn og have skiftet med et andet barn.

Har længstlevende skiftet med et barn, kan barnet (eller dennes værge) ikke længere gøre indsigelser gældende om f.eks. misbrug af uskiftet bo, da barnet ikke længere har noget arv til gode i det uskiftede bo efter førstafdøde.

Misbrug af midler

Hvis længstlevende sidder i uskiftet bo, kan længstlevende ikke bruge det uskiftede bos midler som han eller hun ønsker. Hvis der sker misbrug af boets midler, kan børnene efter omstændighederne kræve det uskiftede bo skiftet.

Misbrug af boets midler kan eksempelvis være, hvis den, der sidder i uskiftet bo, giver en uforholdsmæssig stor gave til en ny partner eller ét eller flere børn, hvor andre børn forbigås. I sådan et tilfælde, kan de forbigåede kræve, at det uskiftede bo bliver skiftet.

Oprettelse af testamente

Hvis man som længstlevende ægtefælle ønsker at oprette et testamente, skal man være opmærksom på, at der er visse begrænsninger, hvis man sidder i uskiftet boet.

Som længstlevende i det uskiftede bo kan man kun råde over den friarv, der falder i arv efter en selv. Man kan dog råde over førstafdødes aktiver, bortset fra de tilfælde, hvor førstafdøde har truffet bestemmelse om dem i et testamente inden førsteafdøde gik bort.

Hvis den længstlevende ønsker at gifte sig på ny, skal den længstlevende også skifte med førsteafdødes livsarvinger. Man skal således slutte det første ægteskab, før man kan kaste sig over andet ægteskab.

Få hjælp hos Ret&Råd Advokater med uskiftet bo

Hvis du overvejer at sidde i uskiftet bo, står vores advokater klar til at hjælpe dig. På vores hjemmeside kan du finde din nærmeste advokat eller læse mere om uskiftet bo.

Vi har også lavet brochuren Ved Dødsfald, der giver dig et overblik over de juridiske aspekter man skal forholde sig til, når ens kære går bort.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.