gæld

Har virksomheden omsætningsnedgang på min. 40% pga. coronakrisen?

Din virksomhed har IKKE fået påbud om at holde lukket – men I oplever en omsætningsnedgang på min. 40%. Der er hjælp at hente, for virksomheden kan få midlertidig kompensation.

Skrevet af advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve

Denne artikel omhandler de virksomheder, der IKKE er tvangslukkede som følge af coronakrisen. Er din virksomhed tvangslukket? Læs om den midlertidige kompensation i vores artikel ”Er din virksomhed tvangslukket pga. coronakrisen?”. Vi har også en artikel til dig, der er selvstændig eller freelance, og ramt af coronapandemien.

Den 19. marts blev det besluttet at give en midlertidig kompensation for disse hårdt ramte virksomheders faste udgifter.

I ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter, f.eks. leasing, i en periode, hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres er følgende:

  • 80%., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%
  • 50%, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%
  • 25%, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60%

Ansøgning, kriterier og kontrol

Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder.

Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19 opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020 med reference til samme periode i 2019.

Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Der kan ydes 80% støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Overvejer I at søge om kompensation?

Al information og ansøgning foregår via den fællesoffentlige platform, virksomhedsguiden.dk.

Virksomheden skal ansøge om kompensation her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/soeg/?ydelsetype=all&page=1&q=corona (bemærk, direkte link til ansøgning).

Ret&Råd er klar til at rådgive

Ret&Råds erhvervsadvokater sidder klar til at hjælpe virksomhederne i denne svære situation. Vi kan hjælpe med at regne på, om det kan betale sig at gøre brug af den midlertidige lønkompensation. Vi kan også hjælpe med andre spørgsmål vedrørende håndteringen af de ansatte, betalingsaftaler, udfordringer med eksisterende kontrakter, spørgsmål i forbindelse med manglende leverancer, aftaler med banken osv.

Ring eller skriv til din lokale erhvervsadvokat for et godt råd og en uforpligtende vurdering af din sag.

Denne artikel er skrevet af Wivi H. Larsen ved Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve. Wivi kan kontaktes på tlf. +45 46 30 46 79 eller mail whl@ret-raad.dk.

Læs alle vores artikler om de nye erhvervs- og jobrettede tiltag på grund af coronakrisen her.

}