gæld

Har virksomheden omsætningsnedgang på min. 40% pga. coronakrisen?

Din virksomhed har IKKE fået påbud om at holde lukket – men I oplever en omsætningsnedgang på min. 40%. Der er hjælp at hente, for virksomheden kan få midlertidig kompensation.

Skrevet af advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve

Vær opmærksom på, at de hjælpepakker, som omtales i artiklerne, alle er udfaset senest med udgangen af august 2020. I stedet har Folketinget vedtaget en række stimuli-initiativer såsom førtidig udbetaling af danskernes feriepenge.

Denne artikel omhandler de virksomheder, der IKKE er tvangslukkede som følge af coronakrisen. Er din virksomhed tvangslukket? Læs om den midlertidige kompensation i vores artikel ”Er din virksomhed tvangslukket pga. coronakrisen?”. Vi har også en artikel til dig, der er selvstændig eller freelance, og ramt af coronapandemien.

Den 19. marts blev det besluttet at give en midlertidig kompensation for disse hårdt ramte virksomheders faste udgifter. Den 18. april 2020 blev regeringen og alle folketingets partier enige om at forlænge ordningen til og med 8. juli og enige om forbedringer. De nærmere vilkår for forbedringerne bliver dog først fastlagt ved Folketingets endelige godkendelse.

I ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter, f.eks. leasing, i en periode, hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres er følgende:

  • 80%., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%
  • 50%, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%
  • 25%, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60%

Ansøgning, kriterier og kontrol

Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at få en uafhængig godkendt  revisor til at udarbejde og påtegne opgørelse over dens faste udgifter de tre foregående måneder. Dvs. du er nødt til at kontakte en sådan revisor, hvis du vil have dækket dine udgifter. 

Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19 opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020 med reference til samme periode i 2019.

Revisor og virksomheden bekræfter med tro og love de økonomiske oplysninger i skemaet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Der kan ydes 80% støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Overvejer I at søge om kompensation?

Vil I søge, skal I logge jer ind på dette link https://indberet.virk.dk/ og lave indberetningen. I kan gøre det selv, eller jeres advokat eller revisor kan hjælpe jer med det.

I kan læse mere om ordningen her.

Ret&Råd er klar til at rådgive

Ret&Råds erhvervsadvokater sidder klar til at hjælpe virksomhederne i denne svære situation. Vi kan hjælpe med at regne på, om det kan betale sig at gøre brug af den midlertidige lønkompensation. Vi kan også hjælpe med andre spørgsmål vedrørende håndteringen af de ansatte, betalingsaftaler, udfordringer med eksisterende kontrakter, spørgsmål i forbindelse med manglende leverancer, aftaler med banken osv.

Ring eller skriv til din lokale erhvervsadvokat for et godt råd og en uforpligtende vurdering af din sag.

Denne artikel er skrevet af Wivi H. Larsen ved Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve. Wivi kan kontaktes på tlf. +45 46 30 46 79 eller mail whl@ret-raad.dk.

Læs alle vores artikler om de nye erhvervs- og jobrettede tiltag på grund af coronakrisen her.