Ulovlige kapitalejerlån

Kapitalejerlån er ulovlige. Låner kapitalejeren eller direktøren alligevel penge af selskabet, risikerer han bøde.

Kapitalejerlån er som udgangspunkt ulovlig

Det er som udgangspunkt ikke lovligt for en ejer eller direktør af et kapitalselskab at låne penge af selskabet. Erhvervsstyrelsen har i foråret 2015 sat fokus på området, og har sendt breve rundt til selskaber med ulovlige kapitalejerlån, hvor ejerne opfordres til at tilbagebetale lånet hurtigst muligt.

Det er ikke en nyhed, at kapitalejerne ikke må låne penge af selskabet, men derimod er det en nyt, at Erhvervsstyrelsen har et særligt fokus på de ulovlige lån.

Ulovlig kapitalejerlån medfører, at kapitalejeren pålægges at tilbagebetale lånet til kapitalselskabet inden for en fastsat frist. Såfremt lånet ikke tilbagebetales inden udløbet af fristen, venter der en bøde.

Tilbagebetaling af lån

Har en kapitalejer alligevel fået et lån fra selskabet, er det under alle omstændigheder en god ide, at tilbagebetale lånet hurtigst muligt og inden at årsrapporten indleveres til Erhvervsstyrelsen, hvilket for de fleste selskabers vedkommende skal ske senest d. 31 maj. Figurerer lånet i årsrapporten, hvilket det skal gøre hvis der er et lån, vil der være en risiko for, at selskabet udtages til kontrol.

Ulovlig kapitalejerlån medfører, at kapitalejeren pålægges at tilbagebetale lånet til kapitalselskabet inden for en fastsat frist. Såfremt lånet ikke tilbagebetales inden udløbet af fristen, venter der en bøde.

Såfremt tilbagebetaling ikke kan ske (eksempelvis fordi kapitalejeren ikke har penge til at tilbagebetale lånet) pålægges selskabets ledelse ansvaret for at holde selskabet skadesløs i sidste ende.

Rentebetaling og skattemæssige konsekvenser

Kapitalejeren skal efter selskabslovens bestemmelser betale renter af det ulovlige lån til selskabet med en rentesats, som svarer til renten efter rentelovens regler, dog med tillæg af 2 procent med mindre, at en højere rente er aftalt.

Lånet er som udgangspunkt skattepligtigt. Det medfører således, at der sker beskatning hos kapitalejeren af beløbet som løn eller udbytte.

Undtagelser til forbuddet mod kapitalejerlån

Selvom det helt klare udgangspunkt er, at lån fra kapitalselskabet til kapitalejer er ulovligt, hvilket begrundes i, at der stilles krav om at der skal være en bestemt minimumskapital i selskaber, er der undtagelser, hvor kapitalejerlån ikke er ulovlig. Et kapitalselskab kan således som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition direkte eller indirekte stille midler til rådighed for kapitalejere eller ledere af kapitalselskabet uden, at der er tale om et ulovligt lån.

Har du spørgsmål til  denne artikel eller juridiske spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Niels Bjerre på tlf. 97 95 18 33 eller email: nib@ret-raad.dk