Skilsmisseadvokat

Tvungen refleksionsperiode bliver droppet

Samtlige regeringens støttepartier og Alternativet støtter regeringens lovforslag om at afskaffe både refleksionsperioden og den tvungne delte bopæl, og der er derfor flertal for at ændre reglerne. Lovforslaget indebærer en ændring af reglerne, som forventes allerede pr. 1. juli 2020.

Skrevet af advokat Helle HaxgartRet&Råd Advokater København

Fra 1. april 2019 har ægtefæller med fælles børn under 18 år været tvunget til at gennemgå en refleksionsperiode på 3 måneder, og de har skullet gennemgå et obligatorisk digitalt læringsforløb, hvis man vil skilles direkte uden at være separeret først. Formålet har været at sikre, at man får tænkt sig godt om og har tid til at finde ud af forholdene omkring børnene, inden en skilsmisse træder i kraft.

Reglerne om en tvungen 3 måneders refleksionsperiode i forbindelse med skilsmisse giver dog mange udfordringer og er derfor allerede foreslået ændret.

Fagfolk var bekymrede

Allerede inden loven trådte i kraft, og den tvungne refleksionsperiode blev indført, var der bekymring og modstand mod reglerne fra både fagfolk og børne- og forældreorganisationer. Bekymringen var, at den tvungne 3 måneders refleksionsperiode og reglen om tvungen delt bopæl ville fastholde forældrene i en konflikt uden at kunne få hjælp, og dermed forlænge en konfliktfyldt og svær situation for familier i skilsmisse til skade for de involverede børn.

Bekymringerne har desværre vist sig at holde stik. Mange forældre og børn i en skilsmissesituation har på grund af den tvungne refleksionsperiode været fastlåst i en uholdbar situation uden at kunne få hjælp til at løse deres konflikter, herunder få gennemført en skilsmisse. Samtidig har de meget lange vente- og sagsbehandlingstider i Familieretshuset medført, at forældre og børn ikke har fået den rådgivning og støtte, som det var forudsat, at de skulle tilbydes under refleksionsperioden.

Mange forældre og børn i en skilsmissesituation har på grund af den tvungne refleksionsperiode været fastlåst i en uholdbar situation uden at kunne få hjælp til at løse deres konflikter, herunder få gennemført en skilsmisse.

Politisk flertal imod den tvungne refleksionsperiode 

Regeringen har derfor allerede i februar 2020, dvs. mindre end ét år efter reglerne blev indført, fremsat et lovforslag om at ændre reglerne og afskaffe den tvungne refleksionsperiode og den tvungne delte bopæl for børnene i de første 3 måneder efter forældrenes samlivsophævelse. Samtlige regeringens støttepartier og Alternativet støtter regeringens lovforslag om at afskaffe både refleksionsperioden og den tvungne delte bopæl, og der er derfor flertal for at ændre reglerne. Lovforslaget indebærer en ændring af reglerne, som forventes allerede pr. 1. juli 2020.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har i Berlingske den 3. februar 2020 udtalt om reglerne og lovforslaget om at ændre dem:

»Det forlænger konflikterne, det optrapper konflikterne, og dem, der betaler den højeste pris for det, er børnene. Derfor også dette lidt ekstraordinære tiltag med at ændre i et system, der ikke har virket så længe.«

Hvad var baggrunden for reglerne om en tvungen refleksionsperiode?

Reglen om 3 måneders tvungen refleksionsperiode blev indført efter et politisk ønske om at sikre, at forældre til børn under 18 år, der overvejer eller har besluttet at gå fra hinanden, skal være helt sikre på, at de ønsker at gennemføre en skilsmisse og har god tid til at finde ud af, hvordan forholdene om deres fælles børn skal løses. Det var et politisk ønske, at forældre reflekterer grundigt over deres ønske om at bryde familien op, med de konsekvenser for børnene, som det har, og ikke uovervejet søger skilsmisse.

Mange fagfolk, organisationer og ikke mindst mange forældre har oplevet reglerne som formynderiske og som mangel på respekt for, at voksne mennesker godt selv kan beslutte, hvornår de er klar til at gennemgå en skilsmisse og ikke gør sådan noget uden at have overvejet det grundigt. Derudover har mange oplevet, at den tvungne refleksionsperiode og den tvungne delte bopæl har forlænget og forværret konflikterne mellem forældrene til skade for de involverede børn. 

Hvad betyder refleksionsperioden?

Kravet om 3 måneders refleksionsperiode betyder, at Familieretshuset ikke kan gennemføre en direkte skilsmisse for ægtefæller med fælles børn under 18 år, før der er gået 3 måneder fra den dato, hvor Familieretshuset har modtaget en ansøgning om direkte skilsmisse.

I løbet af de 3 måneders refleksionsperiode skal forældrene gennemføre et obligatorisk digitalt læringsforløb for at opfylde betingelserne for at kunne få en direkte skilsmisse uden at være separeret først.

Vil du vide mere om refleksionsperioden i forbindelse med skilsmisse? Læs artiklen Tvungen refleksionsperiode på 3 måneder, hvis I skal skilles? Ja, hvis I har fælles børn under 18 år på vores hjemmeside.

Der gælder også en anden slags refleksionsperiode for forældre med børn under 18 år.

Forældre, som har fælles forældremyndighed over deres børn, og som ophæver samlivet eller søger om skilsmisse, vil som udgangspunkt skulle have delt bopæl på børnene i de første 3 måneder efter samlivsophævelsen eller ansøgningen om skilsmisse. Formålet er, at forældre ikke straks i forbindelse med samlivsophævelsen eller ønsket om skilsmisse skal beslutte, hvem der er bopæls- eller samværsforælder, men at der skal være tid til at tænke sig grundigt om og planlægge tingene på en god måde for børnene.

Reglen betyder, at der inden for de første 3 måneder efter en samlivsophævelse ikke kan rejses en bopælssag om barnet – der kan dog godt søges om samvær for den ene forælder, selvom det ikke er afklaret, hvem der fremover skal være bopælsforælder.

Hvis begge forældre flytter fra den hidtil fælles adresse, eller der f.eks. er vold i familien eller så store konflikter, at forældrene slet ikke kan træffe beslutninger for barnet sammen, vil der kunne rejses en bopælssag inden de 3 måneder er gået. Hvis forældre selv er helt enige om, hvor barnet skal have bopæl, vil de også kunne gennemføre en flytning for barnet i overensstemmelse med deres aftale.

Vil du vide mere om refleksionsperioden i forbindelse med børnenes bopæl og forældremyndighed? Læs artiklen Delt bopæl – er det en god idé?  på vores hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

}