Statsansatte skal fremover selv betale for at holde fri juleaftensdag

SKAT har i en med spænding ventet kendelse fået medhold i, at SKAT kan opsige arbejdsgiverbetalte fridage på; grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag – uden lønkompensation.
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt advokat Dorthe Westerdahl, Advokaterne Ret&Råd København , på telefon 69 66 30 24 eller e-mail: dwe@ret-raad.dk.

Kutumefridage

Opmanden har taget stilling til om SKAT som arbejdsgiver ensidigt over for de overenskomstansatte akademikere kunne opsige arbejdsgiverbetalt frihed uden lønkompensation. De tre dage var ikke nævnt i overenskomsten, men akademikerne havde gennem flere årtier holdt fri de tre dage uden træk i lønnen.

Akademikerne gjorde gældende, at den betalte frihed kun kunne opsiges sammen med overenskomsten.

Opmanden giver SKAT medhold og fastslår, at kutumefridage ensidigt kan opsiges med tre måneders varsel – og at det ikke er nødvendigt, at den arbejdsgiverbetalte frihed skal varsles med den enkelte ansattes individuelle opsigelsesvarsel.

Helligdage contra fridage

Fremgår der intet af overenskomst eller en individuel ansættelseskontrakt – så er den; 1. maj, 5. juni og den 24. og 31. december ikke betalte fridage. De pågældende dage er nemlig ikke officielle helligdage i Danmark. 

Når SKAT som arbejdsgiver derfor inddrager de tre kutumefridage – betyder det, at de ansatte hos SKAT i stedet skal bruge af deres almindelige feriedage eller overarbejde. De ansatte kan ikke vælge i stedet at gå på arbejde de pågældende dage, da SKAT er lukket. 

Djøf har regnet ud, at de tre sløjfet fridage, svarer til en besparelse for SKAT på ca. 8.750,- pr. akademiker.

Djøf har som fagforening argumenteret for, at når SKAT ensidigt fjerner de tre betalte fridage, vil det skabe demotiverede medarbejdere, og at det slet ikke er sikkert, at de tre ekstra arbejdsdage vil medføre øget produktivitet.

Flere offentlige arbejdspladser vil følge SKAT’s eksempel

Opmandens kendelse har været afventet med spænding, idet det forventes at andre offentlige institutioner med kutymefridage nu vil lade sig inspirere af SKAT og foretage samme effektiviseringsmanøvre.

Mon ikke de tre inddraget fridage vil blive et forhandlingsemne ved de kommende overenskomstforhandlinger?