Særeje ved separation eller skilsmisse

Har parterne under ægteskabet fraveget det legale udgangspunkt om formuefællesskab og for eksempel har aftalt særeje om hele formuen, har hver part ved separation eller skilsmisse ret til at udtage hele særejet uden at skulle dele med den anden part.

Det samme gælder ved tredjemandsbestemt særeje for arv eller gave.

Imidlertid giver lovgivningen mulighed for, at domstolene under en sag anlagt i forbindelse med separation eller skilsmisse kan pålægge en ægtefælle, der har haft særeje, at yde den anden ægtefælle en kompensation for at sikre, at denne ikke stilles urimeligt ringe i økonomisk henseende efter separationen eller skilsmissen.

Hvorvidt der i det konkrete tilfælde skal ydes en kompensation, afhænger af ægtefællernes formueforhold, ægteskabets varighed og omstændighederne i øvrigt.

Afhængig af de konkrete omstændigheder har domstolene pålagt bidrag mellem 20.000 kr. og flere millioner kroner.

Reglen kan anvendes, både hvor den ene ægtefælle eller begge ægtefæller har haft særeje (helt eller delvist), og hvor der i ægteskabet i øvrigt har været formuefællesskab.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en vurdering af, om dette kunne være relevant for dig.