Refleksionsperiode

Tvungen refleksionsperiode på 3 måneder, hvis I skal skilles? Ja, hvis I har fælles børn under 18 år.

Pr. 1. april 2019 skal ægtefæller med fælles børn under 18 år fremover have en tvungen refleksionsperiode på 3 måneder og gennemgå et obligatorisk digitalt læringsforløb, hvis man vil skilles direkte uden at være separeret først. Formålet er at sikre, at man får tænkt sig godt om og har tid til at finde ud af forholdene omkring børnene, inden en skilsmisse træder i kraft.

Hvis du har brug for vejledning og hjælp til din sag i det nye familieretssystem, kan du kontakte Ret&Råd Advokater, der har et omfattende netværk af familieadvokater. Har du brug for rådgivning til din skilsmisse eller separation?

Klik her og få hjælp af en familieadvokat

Vil du vide mere om det nye familieretlige system? Læs artiklen Implementering af et nyt familieretligt system på Ret&Råds hjemmeside.

Hvem er omfattet af kravet om refleksionsperiode?

Det er ægtefæller med fælles børn under 18 år, der er omfattet. Hvis I hver især har særbørn under 18 år og I skal skilles, er I ikke omfattet. Det er også kun, hvis I vil skilles direkte uden at være separeret først, at I skal have en 3 måneders refleksionsperiode. Man kan altså stadig godt blive separeret og derefter blive skilt uden at man skal gennem en refleksionsperiode.

Hvis man vil skilles direkte på grund af f.eks. vold eller seksuelle overgreb mod sig selv eller børnene, eller på grund af utroskab, eller fordi man ikke har boet sammen i de sidste 2 år på grund af uoverensstemmelser, eller hvis ens ægtefælle har bortført ens barn, vil man som hidtil stadig kunne blive skilt direkte uden at skulle have en refleksionsperiode først.

Hvad betyder refleksionsperioden?

Kravet om 3 måneders refleksionsperiode betyder, at Familieretshuset ikke kan meddele jer direkte skilsmisse før der er gået 3 måneder fra den dato, hvor Familieretshuset har modtaget jeres ansøgning om direkte skilsmisse.

I løbet af de 3 måneders refleksionsperiode skal I også gennemføre et obligatorisk digitalt læringsforløb, for at opfylde betingelserne for at kunne få en direkte skilsmisse uden at være separeret først. Det digitale rådgivningsforløb får I tilsendt i et link fra Familieretshuset, når Familieretshuset har modtaget jeres ansøgning om direkte skilsmisse.

Under jeres 3 måneders refleksionsperiode vil I også få tilbud om rådgivnings- og afklaringssamtaler i Familieretshuset, hvor I kan få hjælp til at tale om nogle af de ting, som I måske er i tvivl om eller uenige om, i forhold til jeres fælles børn i forbindelse med en skilsmisse.

Ugifte forældre, der skal ophæve samlivet og finde løsninger for deres børn, kan også få tilbudt sådanne rådgivnings- og afklaringssamtaler i Familieretshuset, ligesom de også vil kunne deltage i et digitalt læringsforløb. For disse forældre er forløbet dog ikke obligatorisk.

Hvad skal man gøre, når den 3 måneders refleksionsperiode er gået?

Først når de 3 måneders refleksionsperiode er gået, regnet fra datoen for Familieretshusets modtagelse af jeres ansøgning om direkte skilsmisse, kan I blive skilt, hvis I er enige om vilkårene for skilsmissen. Det kræver dog, at I senest 1 måned efter udløbet af jeres 3 måneders refleksionsperiode bekræfter jeres ansøgning om skilsmisse overfor Familieretshuset. Det vil sige, at I begge to inden 1 måned skal oplyse Familieretshuset om, at I stadig ønsker at blive skilt direkte, og begge to skrive under på, at I har gennemført det obligatoriske digitale læringsforløb.

Hvis ikke I inden 1 måned efter udløbet af de 3 måneders refleksionsperiode bekræfter over for Familieretshuset, at I stadig ønsker at blive skilt direkte, vil Familieretshuset afslutte sagen og I vil fortsat være gift.

Hvis den ene ægtefælle efter udløbet af refleksionsperioden ikke længere ønsker at medvirke til en direkte skilsmisse, eller hvis en eller begge ikke har gennemført det obligatoriske digitale læringsforløb, vil Familieretshuset ikke kunne give jer en direkte skilsmisse. I sådan en situation må den ægtefælle, der stadig ønsker at blive skilt, først gennemgå en separationsperiode på yderligere 6 måneder og derefter har man ret til at blive skilt, også selvom den anden ægtefælle stadig ikke ønsker at medvirke.

Vær opmærksom på sammenhængen mellem udløbet af jeres refleksionsperiode og ophørsdatoen for jeres fælles økonomi

Når man søger Familieretshuset om enten separation eller skilsmisse, er datoen for ansøgningen også den dato, hvor jeres formuefællesskab ophører, medmindre man aftaler andet. Den dato kaldes ophørsdatoen.

Hvis ikke begge ægtefæller inden 1 måned efter udløbet af den 3 måneders refleksionsperiode bekræfter over for Familieretshuset, at man stadig ønsker direkte skilsmisse, vil Familieretshuset afslutte sagen og man vil fortsat være gift med hinanden og stadig have formuefællesskab. Hvis den ene ægtefælle stadig ønsker separation eller skilsmisse, og den anden ægtefælle ikke længere ønsker dette, skal man indgive en ny ansøgning om enten separation eller skilsmisse til Familieretshuset

Hvis man indgiver en ny ansøgning om separation eller skilsmisse til Familieretshuset inden 4 uger efter, at man har modtaget besked fra Familieretshuset om, at de har afsluttet den oprindelige sag om direkte skilsmisse, vil den oprindelige ophørsdato for jeres formuefællesskab stadig være gældende og jeres formuefællesskab vil stadig være ophørt med virkning fra den dato.

Der er mange frister og processer at holde styr på i et forløb om direkte skilsmisse og refleksionsperiode, så det kan være en god idé at kontakte en advokat, hvis man har brug for rådgivning eller hjælp til at komme gennem sådan et forløb på den bedst mulige måde.

Der gælder også en anden slags refleksionsperiode for forældre med børn under 18 år

Forældre, som har fælles forældremyndighed over deres børn, og som ophæver samlivet eller søger om skilsmisse, vil som udgangspunkt skulle have delt bopæl på barnet i de første 3 måneder efter samlivsophævelsen eller ansøgningen om skilsmisse. Formålet er, at forældre ikke straks i forbindelse med samlivsophævelsen eller ønsket om skilsmisse skal beslutte, hvem der er bopæls- eller samværsforælder, men at der skal være tid til at tænke sig grundigt om og planlægge tingene på en god måde for børnene.

Reglen betyder, at der inden for de første 3 måneder efter en samlivsophævelse ikke kan rejses en bopælssag om barnet – der kan dog godt søges om samvær for den ene forælder, selvom det ikke er afklaret, hvem der fremover skal være bopælsforælder.

Hvis begge forældre flytter fra den hidtil fælles adresse, eller der f.eks. er vold i familien eller så store konflikter, at forældrene slet ikke kan træffe beslutninger for barnet sammen, vil der kunne rejses en bopælssag inden de 3 måneder er gået. Hvis forældre selv er helt enige om, hvor barnet skal have bopæl, vil de også kunne gennemføre en flytning for barnet i overensstemmelse med deres aftale.

Brug for hjælp til en sag om forældremyndighed?

Få rådgivning til din sag

Skal du skilles og har du brug for hjælpe til din bopæls- og samværssag? Find din lokale Ret&Råd advokat på vores hjemmeside. Artiklen er skrevet af Helle Haxgart ved Ret&Råd Advokater København

På Ret&Råds hjemmeside kan du under Ægteskab, Samliv & Skilsmisse læse mere om Børn & Samvær, eller downloade vores brochure Samvær & Forældremyndighed.

}