Nye skatteregler for udlejning af sommerhuse

Nye skærpede krav til brændeovne

Siden 2008 er der løbende blevet stillet strengere og strengere krav til, hvor mange partikler en brændeovn må udlede.
Typisk vil en ny svanemærket brændeovn give en besparelse i brændselsforbruget på mellem 15 – 25% i forhold til en ældre brændeovn fra før 1990.

I 2008 var det et krav, at nye brændeovne maksimalt måtte udlede 10 gram pr. kilo træ, der blev forbrugt i brændeovnen. I de efterfølgende år er kravene løbende blevet skærpet således, at der pr. 2017 maksimalt må udledes 4 gram partikler pr. kilo træ (er brændeovnen svanemærket er grænsen 2 gram pr. kilo træ.)

Der eksisterer i dag ca. 750.000 brændeovne, hvoraf mere end 50% vurderes at være fra før 2005, hvor der ikke fandtes nogen grænseværdier for partikeludledning fra den enkelte brændeovn.

En stor del af brændeovnene i Danmark vurderes at være fra årene før 1990 – og det er formentlig disse brændeovne, der tegner sig for den største del af partikelforureningen. Da denne forurening er et stort problem for miljøet, er det en god idé for os alle, at de ældre brændeovne bliver udskiftet så hurtigt som muligt.

Nye brændeovne forurener ikke bare mindre, de er også langt mere effektive end de ældre modeller.

Typisk vil en ny svanemærket brændeovn give en besparelse i brændselsforbruget på mellem 15 – 25% i forhold til en ældre brændeovn fra før 1990.

Da det både er gavnligt for miljøet og det er fornuftigt, rent samfundsmæssigt at udskifte ældre brændeovne, er der indført en skrotningsordning. Hvis en brændeovn er fra 1990 eller før, kan man få udbetalt et tilskud på kr. 2150,- for at skrotte den gamle brændeovn. Ordningen omfatter både brændeovne i sommerhuse og helårshuse. Skrotordningen løber indtil udgangen af 2016 og administreres efter først-til-mølle princippet.

Afslutningsvis kan det anføres, at de seneste nationale undersøgelser omkring partikelforurening viser, at 70% af den partikelforurening vi står for i Danmark, stammer fra brændeovne. Forskere anslår, at danske brændeovne og usunde fyringsanlæg forårsager ca. 550 tidlige dødsfald i Danmark. Partikelforureningen kan i øvrigt yderligere begrænses hvis man fyrer på den rigtigt måde, der findes mange gode råd om brændeovne på Miljøministeriets hjemmeside.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat.