Ny ferielov vedtaget

Ny ferielov er netop vedtaget - hvad betyder det for dig?

En ny ferielov blev vedtaget den 25.januar 2018. Men hvad betyder det egentlig for dig. Det ser Advokat Tina Møller nærmere på i denne artikel

Skrevet af Tina Møller, advokat Ret&Råd Djursland

Det gælder stadig

Selvom den nye ferielov betyder en række ændringer for både arbejdstager og arbejdsgiver, er der forsat en lang række regler der fortsætter uændret. Arbejdstager har således forsat ret til 5 ugers ferie årligt, hvoraf man kan kræve at 3 uger afholdes sammenhængende (hovedferien).

Arbejdsgiver er ligeledes fortsat underlagt de samme varsler i forhold til pålæggelse af ferie. og Der er fortsat mulighed for at man aftaler både ferie med løn eller feriegodtgørelse på 12,5%, ligesom man som tidligere optjener 2,08 feriedag om måneden. Glemte feriepenge udbetales fortsat til feriefonden, men det forventes at puljen fremover vil være langt mindre.

Det nye

Det nye og helt afgørende i loven er, at ferie fremover optjenes efter en ny metode. Hvor man hidtil optjente ferie fra januar til januar til afholdelse i året efter fra maj til maj, er der nu indført et samtidighedsprincip.

Samtidighedsferie betyder at man optjener og afholder ferie i den samme periode. Arbejdstager vil derfor fremover optjene ferie fra 01.09 til 31.08 og ferien kan afholdes i samme periode (måneden efter optjening), dog således at ferie kan afholdes i op til 4 måneder efter optjeningsåret.

Læs også: kan jeg tvinges til at holde ferie?

Stor betydning for nyuddannede

Det er udgangspunktet i den nye ferielov, at alle arbejdstagere skal have ret til betalt ferie – også nye på arbejdsmarkedet. Loven vil således betyde, at nyuddannede i modsætning til tidligere kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse.

Ikrafttrædelse og overgangsordning

Loven træder af hensyn til de danske arbejdsgivere først i kraft i 2020. 

I forbindelse med ikrafttrædelsen er der indsat en overgangsbestemmelse, således, at feriepenge optjent i perioden 01.09.2019- 31.08.2020 indefryses ikke afholdt ferie  i en særlig fond (Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler) til man forlader arbejdsmarkedet,  så arbejdsgiver ikke skal udbetale dobbeltferie i det først år, hvor loven træder i kraft.

Har du spørgsmål til indholdet i artiklen, eller har du brug for hjælp? Kontakt din Ret&Råd-advokat i dag.