Min ex-mand betaler ikke børnebidrag

Hvis du forgæves har rykket for betaling af børnebidrag til dit barn, kan du henvende dig til ”Udbetaling Danmark”, som kan udbetale dig det bidrag, som er i restance. Dog udbetaler man alene ”Normalbidraget” og ikke forhø-jede bidrag.

Først når bidragsyder har indbetalt det overskydende bidrag til Udbetaling Danmark, kan du få dette udbetalt.

Hvis bidragsyder ikke efter henvendelse fra Udbetaling Danmark foretager betaling, sendes sagen videre til SKAT. Skat har flere muligheder for at ind-drive bidraget, enten ved at foretage udlæg hos skyldner eller som det enkle-ste, foretage løntilbageholdelse hos skyldners arbejdsgiver.

Du skal være opmærksom på, at for at Udbetaling Danmark kan foretage for-skudsvis betaling, skal børnebidraget være fastsat af Statsforvaltningen. Det er derfor vigtigt, at du i forbindelse med separation og skilsmisse samt ophør af parforhold, hvor der er fælles børn, husker at anmode Statsforvaltningen om at træffe afgørelse om børnebidrag, således at der foreligger det man kal-der en bidragsresolution.

Hvad gælder for ægtefællebidrag?

Hvis der er fastsat ægtefællebidrag og bidragsyder ikke betaler, kan du kontakte Udbetaling Danmark, der ved fortsat manglende betaling overgiver sa-gen til SKAT, der forsøger at inddrive restancen.

Du skal være opmærksom på, at når det gælder ægtefællebidrag, kan du ikke få forskudsvis betaling fra Udbetaling Danmark. Først når Udbetaling Danmark har modtaget penge enten ved inddrivelse via SKAT eller ved betaling fra bi-dragsyder, kan du modtage udbetaling.

}