Min ex-mand betaler ikke børnebidrag

Min ex-mand betaler ikke børnebidrag

Hvis du forgæves har rykket for betaling af børnebidrag til dit barn, kan du henvende dig til ”Udbetaling Danmark”, som kan udbetale dig det bidrag, som er i restance. Dog udbetaler man alene ”Normalbidraget” og ikke forhø-jede bidrag.

Skrevet af advokat Anne Broksø, Ret&Råd København

Artiklen er revideret 22. april 2020

Udbetaling Danmark vil lægge grundbidraget, som kaldes normalbidraget, ud og betale det, uanset om bidragsyderen har betalt til dem. De lægger dog ikke ud for det evt. bidrag, man får ud over normalbidraget. Først når bidragsyder har indbetalt det overskydende bidrag til Udbetaling Danmark, udbetales det.

Hvis bidragsyder ikke efter henvendelse fra Udbetaling Danmark foretager betaling, sendes sagen videre til SKAT. SKAT har flere muligheder for at inddrive bidraget enten ved at foretage udlæg hos skyldner eller, som det enkleste, foretage løntilbageholdelse hos skyldners arbejdsgiver. I en længere periode har statens inddrivelses system dog ikke virket. Statens inddrivelsessystem EFI kommer nok først til at virke i 2021.

Du skal være opmærksom på, at for at Udbetaling Danmark kan foretage forskudsvis betaling, skal børnebidraget være fastsat af Familieretshuset. Det er derfor vigtigt, at du i forbindelse med separation og skilsmisse samt ophør af parforhold, hvor der er fælles børn, husker at anmode Familieretshuset om at træffe afgørelse om børnebidrag, således at der foreligger det, man kalder en bidragsresolution.

Hvad gælder for ægtefællebidrag?

Hvis der er fastsat ægtefællebidrag og bidragsyder ikke betaler, kan du kontakte Udbetaling Danmark, der ved fortsat manglende betaling overgiver sa-gen til SKAT, der forsøger at inddrive restancen.

Du skal være opmærksom på, at når det gælder ægtefællebidrag, kan du ikke få forskudsvis betaling fra Udbetaling Danmark. Først når Udbetaling Danmark har modtaget penge enten ved inddrivelse via SKAT eller ved betaling fra bi-dragsyder, kan du modtage udbetaling.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for rådgivning, er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.