Hvem bestemmer, når der er fælles forældremyndighed?

Hvem bestemmer, når der er fælles forældremyndighed?

Alle forældre, der er gift, har fælles forældremyndighed.

Skrevet af advokat Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland

Forældre der ikke er gift kan aftale fælles forældremyndighed, eller far kan søge om det.

Efter 2007 vil en far, der har boet sammen med barnets mor kunne få del i forældremyndigheden ved at anerkende faderskabet.

Forældrene varetager i fællesskab omsorgen for barnet og træffer beslutninger vedr. barnet.

Det foregår som regel i fuld fordragelighed, mens parterne bor sammen. Men hvem bestemmer hvis parterne går fra hinanden?

Parterne har fortsat fælles forældremyndighed, også selvom barnet bor hos den ene af forældrene. Der skal tungtvejende grunde til, hvis den ene forælder mod den andens ønske skal have forældremyndigheden alene.

Der skal meget til. Det kan f.eks. være, fordi der ikke er nogen kontakt mellem barnet og den pågældende forælder, eller hvis der er dybe uovervindelige konflikter mellem forældrene, således at et fortsat samarbejde vil være til skade for barnet.

Hvad er det så forældrene skal være enige om?

Det vigtigste er:

  • Skolevalg og valg af skolefritidsordning.
  • Pas til barnet
  • Flytning til udlandet
  • Væsentlig medicinsk behandling

Hvad gør man, hvis man ikke kan blive enige?

Skolevalg kan ofte give anledning til vanskeligheder. Kan parterne ikke blive enige, er bopælsforælderen berettiget til at indmelde barnet i distriktsskolen, hvor barnet bor. Opholder barnet sig ikke hos bopælsforælderen, tillader skolen evt. at barnet indskrives som gæst.

Udstedelse af pas og udlevering af barnets pas til brug for f.eks. en ferierejse til udlandet kan også medføre konflikter. Begge forældremyndighedsindehavere vil kunne ansøge om pas til barnet. Begge forældre skal underskrive ansøgningen. Politiet vil kunne udstede pas på baggrund at den ene forælders ansøgning, f.eks. hvis den pågældende forælder har Statsforvaltningens tilladelse til at rejse ud med barnet, eller hvis den anden forælder ikke har nogen reel begrundelse for at nægte samtykke.

Det er ikke muligt at få domstolene til at løse en konflikt om skolevalg eller pas. En enkeltstående konflikt herom er heller ikke nok til at få ophævet den fælles forældremyndighed.

Den forælder, hvor barnet har adresse (bopælsforælderen) kan bestemme en række ting uden at spørge den anden forælder. De vigtigste er:

  • Flytning indenlands
  • Valg af daginstitution
  • Fritidsaktiviteter

Flytning skal varsles 6 uger i forvejen, men den anden forælder skal ikke give samtykke, heller ikke hvis der er aftalt en deleordning.

Samværsforælderen kan bestemme hvad barnet laver under samværet f.eks. fritidsaktiviteter og varetager den direkte omsorg under samvær.

Opstår der uenighed om barnets bopæl, behandles sagen først i Statsforvaltningen og efterfølgende af domstolene, der træffer endelig beslutning herom.

Uenighed om samvær afgøres af Statsforvaltningen eller evt. af retten, hvis der i øvrigt er uenighed om bopæl eller forældremyndighed.

Øvrige forhold omkring barnet der giver anledning til konflikter, vil parterne skulle løse ved egen hjælp.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Børn & samvær kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland og Djursland-Rønde

Læs også brochuren Samvær & forældremyndighed

Artiklen er oprindeligt bragt d. 03-07-2013.