Hvad sker der, når dagpengeperioden udløber?

Er du i fare for at falde ud af dagpengesystemet til nytår, og hvilke regler gælder for retten til kontanthjælp?

Regeringen besluttede i juli 2010 at halvere dagpengeperioden fra 4 år til 2 år. Der er derfor mange, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet i starten af 2013. Det kan i værste fald betyde, at mange risikerer at stå uden indkomst fra nytår.

Betingelser for offentlig kontanthjælp

Når dagpengeretten ophører, er eneste mulighed for at få hjælp fra det offentlige kontanthjælp. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt, for at man har ret til kontanthjælp. Hvis man ikke opfylder betingelserne, er der ingen hjælp at hente fra det offentlige.

Det er primært de ledige, der har en ægtefælle med job eller ejer en bolig, sommerhus eller bil, der er i farezonen for at stå uden indtægt. De har nemlig i mange tilfælde ikke mulighed for at få kontanthjælp. Hvis ægtefællen har job, gælder der nemlig en forsørgelsespligt mellem ægtefællerne, hvilket betyder, at familien må klare sig med én indkomst, når dagpengene slipper op. Ægtefælles indtægter trækkes som udgangspunkt fra i kontanthjælpen krone for krone, og det er derfor de færreste, der kan få kontanthjælp, når ægtefællen har job.

Der er også en række krav til, hvor stor en formue man må have, hvilket betyder, at man ikke kan få ret til kontanthjælp, hvis man f.eks. ejer et hus. Hvis man skal have kontanthjælp, må man maksimalt eje aktiver for 10.000 kroner. Det kan være penge i banken, hus, sommerhus eller en bil.

Det betyder, at hvis man vil have ret til kontanthjælp, må man blive skilt, og huset, bilen osv. må sælges. Derudover skal opsparede penge bruges, inden man kan få ret til kontanthjælp. Det er ikke en holdbar løsning for de fleste.

Der er dog også taget højde for udløbet af dagpengeperioden i finansloven for 2013, da man nu har mulighed for at få ret til et halvt års forsørgelse af det offentlige, når dagpengeperioden slipper op. Det kræver, at man siger ja til et målrettet uddannelsesforløb, og ydelsen er tilmed uafhængig af ægtefælle og formue.

Så de fleste, der er i fare for at falde ud af dagpengesystemet i starten af 2013 har foreløbigt fået en redningskrans i 6 måneder.

For at optjene retten til en ny dagpengeperiode på 2 år, kræver det, at man har haft 1924 timers arbejde, hvilket svarer til fuldtidsarbejde i 1 år.